THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

s é r é n a d e
____________________________________________________________________________
©photo by đ ỗ d a n h đ ô n
ImageImage


c h â n m â y
____________________________________________________________________________
© đ ỗ d a n h đ ô n


12181 gallery


Image


n ắ n g c h i ề u t r ê n P a l o u s e
____________________________________________________________________________
© đ ỗ d a n h đ ô n

Image


12370 gallery

Image

Image

c h i ề u v à n g
____________________________________________________________________________
© đ ỗ d a n h đ ô n


12770 gallery

Image


Image

Biển chiều
____________________________________________________________________________
© đ ỗ d a n h đ ô n


14006 gallery

Image

Bóng Hoàng Hôn (bức hình đầu năm)
____________________________________________________________________________
© đ ỗ d a n h đ ô n


14152 gallery

Image


h ồ c h i ề u
____________________________________________________________________________
© đ ỗ d a n h đ ô n


Image


16724 gallery

Image

s w a m p v i e w
____________________________________________________________________________
© đ ỗ d a n h đ ô n


17356 gallery


swampview đen trắng rất đẹp và độ ngả của các cột điện rất hay.. (y) ~o) .. cám ơn anh Đôn ..


17360 gallery

Image

m ầ u c h i ề u
____________________________________________________________________________
© đ ỗ d a n h đ ô n


Image


20061 gallery

Image

c h i ề u t r ê n s ô n g C h o b e
____________________________________________________________________________
© đ ỗ d a n h đ ô n


24036 top - gallery
Chiều
1, 2, 3
_______________________________________________
Giật Mình - thơ - Hoa Cỏ _______________________________________________

Image

Tôi, say ly rượu đỏ
Em, lạc bước u mê
Đêm bỏ quên từ khước
Lỡ đánh mất lối về

Ở chỗ hương yêu đang bừng cháy
Tiếng thở bỗng nhiên rơi
Giật mình !

xem tiếp...

_______________________________________________
Nửa Đêm - văn - Nguyễn Quang Tấn _______________________________________________

Image

nửa đêm thắp đèn soi đôi mắt người tình, thấy trong mắt phải, một dòng nước lang thang tìm mãi cội nguồn, trong mắt trái, một bầy người ngơ ngác mất quê hương.

xem tiếp...

_______________________________________________
Anh Còn Yêu Em - nhạc - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

Anh còn yêu em ngời trong giọt máu,
Anh còn yêu em bờ vai mười sáu,
Cánh môi thơm mềm,
nồng nàn hương ấm,
anh còn yêu em...

xem tiếp...

_______________________________________________
Like A Painting - ảnh - Đỗ Danh Đôn _______________________________________________

Image


xem tiếp...