THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

Image


misty morning
____________________________________________________________________________
© v õ t r ọ n g k ỳ

Image


22087 gallery


Image


pretty in pink
____________________________________________________________________________
© v õ t r ọ n g k ỳ

Image


22601 gallery


Image


sunlit path
____________________________________________________________________________
© v õ t r ọ n g k ỳ


22716 galleryImage


sky lines
____________________________________________________________________________
© v õ t r ọ n g k ỳ
Image


22876 gallery


Image


Hulls Cove
____________________________________________________________________________
© v õ t r ọ n g k ỳImage


22983 gallery


Image


summer haze
____________________________________________________________________________
© v õ t r ọ n g k ỳ


23082 gallery


Image


autumn trail
____________________________________________________________________________
© v õ t r ọ n g k ỳ

Image


23197 gallery


Image


autumn willow
____________________________________________________________________________
© v õ t r ọ n g k ỳ


23249 gallery


Image


autumn gold
____________________________________________________________________________
© v õ t r ọ n g k ỳ


Image


23336 gallery


Image


autumn silhouette
____________________________________________________________________________
© v õ t r ọ n g k ỳ


23337 top - gallery
tầm
1 ... 6, 7, 8, 9, 10
_______________________________________________
Chuyện Tháng Tư - thơ - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

Có một ngày, cuối tháng tư
Buồn như nước lũ dâng từ biển lên
Bạn học chẳng dám nhớ tên
Tôi mang áo rách đi bên cuộc đời

xem tiếp...

_______________________________________________
Những Mảnh Đời Hậu Chiến - văn - Trần Bảo Toàn _______________________________________________

Image

Hôm nay, 30/04/2020, một ngày mưa rả rích, tiếng mưa như gõ vào ký ức những tháng năm quá khứ, đối với tôi ngày này chỉ có ý nghĩa là một ngày lịch sử, khi đất nước, gia đình và rất nhiều cá nhân của thế hệ cha chú và chúng tôi bước qua một khúc quanh mới.

xem tiếp...

_______________________________________________
Tình Khúc Hồi Hương - nhạc - Phạm Anh Dũng _______________________________________________

Image


xem tiếp...

_______________________________________________
Tàn Tích - ảnh - violetdehue _______________________________________________

Image


xem tiếp...