THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP


Imageiphone

Piedmont Park
_________________________________________________________
©violetdehue


14842 galleryImageiphone

night
_________________________________________________________
©violetdehue


15020 galleryImagenikon ép em - black and white film


bike rack
__________________________________________________________
©violetdehue


15023 galleryImagenikon ép em - black and white film


emptiness
__________________________________________________________
©violetdehue


15129 galleryImageiphone

super! :p
_________________________________________________________
©violetdehue


15164 galleryImageiphone

home! sweet some!
_________________________________________________________
©violetdehue


15165 galleryImageiphone

my everyday view
_________________________________________________________
©violetdehue


15166 galleryImage


before landing
__________________________________________________________
©violetdehue


15167 galleryImage


Flyers >< Thrashers
__________________________________________________________
©violetdehue


15169 galleryImageiphone

Tybee Island
_________________________________________________________
©violetdehue


15170 top - gallery
n g o ạ n
1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 47
_______________________________________________
Giật Mình - thơ - Hoa Cỏ _______________________________________________

Image

Tôi, say ly rượu đỏ
Em, lạc bước u mê
Đêm bỏ quên từ khước
Lỡ đánh mất lối về

Ở chỗ hương yêu đang bừng cháy
Tiếng thở bỗng nhiên rơi
Giật mình !

xem tiếp...

_______________________________________________
Nửa Đêm - văn - Nguyễn Quang Tấn _______________________________________________

Image

nửa đêm thắp đèn soi đôi mắt người tình, thấy trong mắt phải, một dòng nước lang thang tìm mãi cội nguồn, trong mắt trái, một bầy người ngơ ngác mất quê hương.

xem tiếp...

_______________________________________________
Anh Còn Yêu Em - nhạc - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

Anh còn yêu em ngời trong giọt máu,
Anh còn yêu em bờ vai mười sáu,
Cánh môi thơm mềm,
nồng nàn hương ấm,
anh còn yêu em...

xem tiếp...

_______________________________________________
Like A Painting - ảnh - Đỗ Danh Đôn _______________________________________________

Image


xem tiếp...