THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP


Image

b ằ n g .t i ế n g .t h o ả n g .q u a
...........
__________________________________________________________________________
L ê V ă n N g ă nAnh có đôi lời hương phấn mỏng
cài tóc đi này kẻ mắt đi
mai kia bóng xế không còn thấy
hãy nhớ rằng anh đã nói gì

đã nói gì trong ngọn cờ bay
nhớ qua tiếng guốc cuối ban ngày
và em soi lại tình yêu cũ
chợt thấy ngang lòng một dấu mây

đường qua sông hay qua đô thị
đường vào hồn riêng chén rượu cay
áo em ướt cả mầu tâm sự
thì có vai anh sưởi áo này

cùng có đôi lời hương phấn mỏng
chẳng qua như một buổi mai hồng
em nghe chim hót ngang đầu gió
khăn lại quàng đò đẩy ra sông

ngồi lại gần những trang tình hứa
quàng vai thêm một chút vội vàng
không nghe trong cõi êm đềm ấy
những giọt mưa ngờ rụng vỡ tan

em có thương dáng chiều ngọn cỏ
thì đời anh mấy thoáng phù trầm
em có thương giữa mùa lạnh buốt
thì chân này mấy phía long đong…
tập san TƯ TƯỞNG - số 6, năm 1971


25982 top -
_______________________________________________
Cánh Chữ Tàn - thơ - Hoa Trang _______________________________________________

Image

Niệm câu thơm thảo,
giã từ
Nhang lòng ngát nỗi thiêng tư,mùng 10
Đèn chiều giọt sáng lơi rơi...
Nghiêng vào ánh vãn ngay nơi hết ngày
Những đóm kinh tim tàn bay...

xem tiếp...

_______________________________________________
Gió & Thông - văn - Đình Nguyên _______________________________________________

Image

Vậy mà nỡ lòng nào em lại héo khô! Màu xanh kia trở thành úa héo. Nhúm tóc kim một chùm mấy sợi. Bay lang thang dính đầy kẽ, kẹt, sân vườn, mái nhà, ống dẫn nước thoát mưa.

xem tiếp...

_______________________________________________
Ngày Vui Qua Mau - nhạc - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

đừng nhìn xa vời em ơi
xin em hãy mơ thật gần
xin em hãy coi ngày vui là đây...

xem tiếp...

_______________________________________________
Lối Mòn - ảnh - Mùa Cổ Điển _______________________________________________

Imagexem tiếp...