THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁPn g o ạ n
1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 48 - bottomImage


Montréal . Québec . Canada
_________________________________________________________
©violetdehue


18097 galleryImage


Frontière entre le Canada et les États-Unis
_________________________________________________________
©violetdehue


18098 galleryImage


Frontière entre le Canada et les États-Unis
_________________________________________________________
©violetdehue


18099 galleryImageiphone


Philadelphia . Pennsylvania
_________________________________________________________
©violetdehue


18224 galleryImageiphone


Philadelphia by night ;)
_________________________________________________________
©violetdehue


Image


18225 galleryImageiphone


view from 14th floor ;)
_________________________________________________________
©violetdehue


18226 galleryImageiphone


shoes for auction! ;)
_________________________________________________________
©violetdehue


18227 galleryImageiphone


back to the future letter ;)
_________________________________________________________
©violetdehue


18228 galleryImageiphone


Villanova train station ;)
_________________________________________________________
©violetdehue


18240 galleryImageiphone


Villanova train station ;)
_________________________________________________________
©violetdehue


18899 top - gallery
n g o ạ n
1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 48
_______________________________________________
Chuyện Tháng Tư - thơ - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

Có một ngày, cuối tháng tư
Buồn như nước lũ dâng từ biển lên
Bạn học chẳng dám nhớ tên
Tôi mang áo rách đi bên cuộc đời

xem tiếp...

_______________________________________________
Những Mảnh Đời Hậu Chiến - văn - Trần Bảo Toàn _______________________________________________

Image

Hôm nay, 30/04/2020, một ngày mưa rả rích, tiếng mưa như gõ vào ký ức những tháng năm quá khứ, đối với tôi ngày này chỉ có ý nghĩa là một ngày lịch sử, khi đất nước, gia đình và rất nhiều cá nhân của thế hệ cha chú và chúng tôi bước qua một khúc quanh mới.

xem tiếp...

_______________________________________________
Tình Khúc Hồi Hương - nhạc - Phạm Anh Dũng _______________________________________________

Image


xem tiếp...

_______________________________________________
Tàn Tích - ảnh - violetdehue _______________________________________________

Image


xem tiếp...