THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁPn g o ạ n
1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 47 - bottomImage


Montréal . Québec . Canada
_________________________________________________________
©violetdehue


18057 galleryImage


Montréal . Québec . Canada
_________________________________________________________
©violetdehue


18061 galleryImage


Montréal . Québec . Canada
_________________________________________________________
©violetdehue


18062 galleryImage


Montréal . Québec . Canada
_________________________________________________________
©violetdehue


18063 galleryImage


Montréal . Québec . Canada
_________________________________________________________
©violetdehue


18064 galleryImage


Montréal . Québec . Canada
_________________________________________________________
©violetdehue


18090 galleryImage


Montréal . Québec . Canada
_________________________________________________________
©violetdehue


18091 galleryImage


Montréal . Québec . Canada
_________________________________________________________
©violetdehue


18092 galleryImage


Montréal . Québec . Canada
_________________________________________________________
©violetdehue


18093 galleryImage


Montréal . Québec . Canada
_________________________________________________________
©violetdehue


18094 top - gallery
n g o ạ n
1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 47
_______________________________________________
Giật Mình - thơ - Hoa Cỏ _______________________________________________

Image

Tôi, say ly rượu đỏ
Em, lạc bước u mê
Đêm bỏ quên từ khước
Lỡ đánh mất lối về

Ở chỗ hương yêu đang bừng cháy
Tiếng thở bỗng nhiên rơi
Giật mình !

xem tiếp...

_______________________________________________
Nửa Đêm - văn - Nguyễn Quang Tấn _______________________________________________

Image

nửa đêm thắp đèn soi đôi mắt người tình, thấy trong mắt phải, một dòng nước lang thang tìm mãi cội nguồn, trong mắt trái, một bầy người ngơ ngác mất quê hương.

xem tiếp...

_______________________________________________
Anh Còn Yêu Em - nhạc - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

Anh còn yêu em ngời trong giọt máu,
Anh còn yêu em bờ vai mười sáu,
Cánh môi thơm mềm,
nồng nàn hương ấm,
anh còn yêu em...

xem tiếp...

_______________________________________________
Like A Painting - ảnh - Đỗ Danh Đôn _______________________________________________

Image


xem tiếp...