THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP


Imageiphone

Piedmont Park
_________________________________________________________
©violetdehue


14842 galleryImageiphone

night
_________________________________________________________
©violetdehue


15020 galleryImagenikon ép em - black and white film


bike rack
__________________________________________________________
©violetdehue


15023 galleryImagenikon ép em - black and white film


emptiness
__________________________________________________________
©violetdehue


15129 galleryImageiphone

super! :p
_________________________________________________________
©violetdehue


15164 galleryImageiphone

home! sweet some!
_________________________________________________________
©violetdehue


15165 galleryImageiphone

my everyday view
_________________________________________________________
©violetdehue


15166 galleryImage


before landing
__________________________________________________________
©violetdehue


15167 galleryImage


Flyers >< Thrashers
__________________________________________________________
©violetdehue


15169 galleryImageiphone

Tybee Island
_________________________________________________________
©violetdehue


15170 top - gallery
n g o ạ n
1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 48
_______________________________________________
Chuyện Tháng Tư - thơ - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

Có một ngày, cuối tháng tư
Buồn như nước lũ dâng từ biển lên
Bạn học chẳng dám nhớ tên
Tôi mang áo rách đi bên cuộc đời

xem tiếp...

_______________________________________________
Những Mảnh Đời Hậu Chiến - văn - Trần Bảo Toàn _______________________________________________

Image

Hôm nay, 30/04/2020, một ngày mưa rả rích, tiếng mưa như gõ vào ký ức những tháng năm quá khứ, đối với tôi ngày này chỉ có ý nghĩa là một ngày lịch sử, khi đất nước, gia đình và rất nhiều cá nhân của thế hệ cha chú và chúng tôi bước qua một khúc quanh mới.

xem tiếp...

_______________________________________________
Tình Khúc Hồi Hương - nhạc - Phạm Anh Dũng _______________________________________________

Image


xem tiếp...

_______________________________________________
Tàn Tích - ảnh - violetdehue _______________________________________________

Image


xem tiếp...