THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁPImage


Vietnam Veterans Memorial . Washington, DC . May 2022
_______________________________________________________________
©violetdehue


My black face fades,
hiding inside the black granite.
I said I wouldn't
dammit: No tears.
I'm stone. I'm flesh.
My clouded reflection eyes me
like a bird of prey, the profile of night
slanted against morning. I turn
this way—the stone lets me go.
I turn that way—I'm inside
the Vietnam Veterans Memorial
again, depending on the light
to make a difference.
...

YUSEF KOMUNYAKAA
26885 galleryImageiphone

_________________________________________________________________
©violetdehue


26886 galleryImageiphone

_________________________________________________________________
©violetdehue


26887 galleryImageiphone

_________________________________________________________________
©violetdehue


26888 galleryImageiphone

_________________________________________________________________
©violetdehue


26889 galleryImageiphone

_________________________________________________________________
©violetdehue


26890 galleryImageiphone

_________________________________________________________________
©violetdehue


26891 galleryImageiphone

_________________________________________________________________
©violetdehue


26892 galleryImageiphone

_________________________________________________________
©violetdehue


26893 galleryImageiphone

_________________________________________________________
©violetdehue


26894 top - gallery
n g o ạ n
1 ... 44, 45, 46, 47, 48
_______________________________________________
Chuyện Tháng Tư - thơ - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

Có một ngày, cuối tháng tư
Buồn như nước lũ dâng từ biển lên
Bạn học chẳng dám nhớ tên
Tôi mang áo rách đi bên cuộc đời

xem tiếp...

_______________________________________________
Những Mảnh Đời Hậu Chiến - văn - Trần Bảo Toàn _______________________________________________

Image

Hôm nay, 30/04/2020, một ngày mưa rả rích, tiếng mưa như gõ vào ký ức những tháng năm quá khứ, đối với tôi ngày này chỉ có ý nghĩa là một ngày lịch sử, khi đất nước, gia đình và rất nhiều cá nhân của thế hệ cha chú và chúng tôi bước qua một khúc quanh mới.

xem tiếp...

_______________________________________________
Tình Khúc Hồi Hương - nhạc - Phạm Anh Dũng _______________________________________________

Image


xem tiếp...

_______________________________________________
Tàn Tích - ảnh - violetdehue _______________________________________________

Image


xem tiếp...