THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

t h ế .g i ớ i .c ủ a .A n . .Tôi thương những con khủng long vẽ trong sách mà chẳng biết vì sao
thằng bé dạy tôi cách xây những kiến trúc trên bãi cát
và ý nghĩa của những nền văn minh cổ đại
thằng bé dắt tay tôi đi xuyên qua lịch sử địa cầu

bây giờ thì nó mê chơi game online
rồi lớn lên ngồi nhớ Paris
Paris là một thành phố đầy cứt chó nhưng sạch sẽ hơn tất cả các thành phố ở Đức
chúng tôi khẳng định như vậy
vì thường xuyên đến những nơi đó

sau một giờ khuyat h ậ n n h i ê n


_____________________________________________________________________________

Image
_____________________________________________________________________________


A n ' s .w o r l d ..i love the dinosaurs drawn in children’s but book not knowing why
the little boy taught me how to construct architectures on the sandy shore
and the meaning of the ancient civilizations
he led me by the hand through the history of earth

now he is consumed with playing games online
only to grow up reminiscing Paris
Paris is a city strewn with dog poops, but cleaner than any German city
we profess it is so
as we frequently come by these cities

after 1am.npn chuyển ngữ25789 top -
song song - Thận Nhiên & npn
1, 2
_______________________________________________
Cánh Chữ Tàn - thơ - Hoa Trang _______________________________________________

Image

Niệm câu thơm thảo,
giã từ
Nhang lòng ngát nỗi thiêng tư,mùng 10
Đèn chiều giọt sáng lơi rơi...
Nghiêng vào ánh vãn ngay nơi hết ngày
Những đóm kinh tim tàn bay...

xem tiếp...

_______________________________________________
Gió & Thông - văn - Đình Nguyên _______________________________________________

Image

Vậy mà nỡ lòng nào em lại héo khô! Màu xanh kia trở thành úa héo. Nhúm tóc kim một chùm mấy sợi. Bay lang thang dính đầy kẽ, kẹt, sân vườn, mái nhà, ống dẫn nước thoát mưa.

xem tiếp...

_______________________________________________
Ngày Vui Qua Mau - nhạc - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

đừng nhìn xa vời em ơi
xin em hãy mơ thật gần
xin em hãy coi ngày vui là đây...

xem tiếp...

_______________________________________________
Lối Mòn - ảnh - Mùa Cổ Điển _______________________________________________

Imagexem tiếp...