THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP
h O a N g . v U
____________________________________________________________________________
© photo by Nguyễn Khoa Hội


5361 galleryImage


b i ể n .v ắ n g
Rose Spit . British Columbia . Canada
____________________________________________________________________________Image


5510 galleryImage


c h i ề u .t à
New Mexico . USA
____________________________________________________________________________
Image


5512 galleryImage


c e l l o
____________________________________________________________________________
Image


5843 galleryImage


h o à n g .h ô n
Prince Rupert . British Columbia . Canada
____________________________________________________________________________


Image


6152 galleryImage


c ơ n .m ê .c h i ề u
Prince Rupert . British Columbia . Canada
____________________________________________________________________________Image


6645 galleryImage


n h à .t h ờ .n ú i
Nha Trang . Việt Nam
____________________________________________________________________________
Image


6873 galleryImage


h ả i .h ồ
Rose Spit . British Columbia . Canada
____________________________________________________________________________


Image


7267 galleryImage


ô - s i n .đ ỏ
____________________________________________________________________________Nhân vừa rồi nhìn thấy mấy hình của những nàng ô sin bên trang kia... (The Handmaid's Tale / Margaret Atwood)
Ngày xưa nàng ở trong nhà cặp vợ chồng lão già kia, lão già quá nên lăn ra chết. Mụ già cầm cự một thời gian bèn quyết định đem mọi thứ của chồng bán đấu giá, cả cô nàng ô sin đỏ nữa.

Tôi vốn ghét màu đỏ, ghét cái gì có màu đỏ choi chói hay máu me, gớm chết đi được. Nhưng nghe mụ già kia mô tả các tính tình, nết na của nàng đỏ nên tôi cũng mềm lòng bấm bụng đấu bừa một giá. Vậy là tôi rước nàng Ô sin đỏ về nhà qua hơn nửa vòng trái đất.
Vốn ghét màu đỏ, nàng chịu làm thân công chúa ngủ trong hộp gần 10 năm thì mới hôm qua, lôi nàng ra và kêu nàng thức nàng dậy. Lạ chưa ? Nàng Ô sin đỏ của tôi cất giọng véo von chẳng ai sánh bằng.

Hay là từ nay tôi lại phải tập yêu nàng Ô sin đỏ?
Image


7434 galleryImage


t r ù n g .k h ơ i
Port Edward . British Columbia . Canada
____________________________________________________________________________
Image


7923 top - gallery
Hoang vu
1, 2, 3, 4, 5
_______________________________________________
Cánh Chữ Tàn - thơ - Hoa Trang _______________________________________________

Image

Niệm câu thơm thảo,
giã từ
Nhang lòng ngát nỗi thiêng tư,mùng 10
Đèn chiều giọt sáng lơi rơi...
Nghiêng vào ánh vãn ngay nơi hết ngày
Những đóm kinh tim tàn bay...

xem tiếp...

_______________________________________________
Gió & Thông - văn - Đình Nguyên _______________________________________________

Image

Vậy mà nỡ lòng nào em lại héo khô! Màu xanh kia trở thành úa héo. Nhúm tóc kim một chùm mấy sợi. Bay lang thang dính đầy kẽ, kẹt, sân vườn, mái nhà, ống dẫn nước thoát mưa.

xem tiếp...

_______________________________________________
Ngày Vui Qua Mau - nhạc - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

đừng nhìn xa vời em ơi
xin em hãy mơ thật gần
xin em hãy coi ngày vui là đây...

xem tiếp...

_______________________________________________
Lối Mòn - ảnh - Mùa Cổ Điển _______________________________________________

Imagexem tiếp...