THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP


Image


2009
chair talks
Istanbul . Turkey

________________________________________________________________________
© s i s y l i

Image


9830 gallery


Image


2009
Edinburgh . Scotland

___________________________________________________________________
© s i s y l i


10050 galleryImage


2009
reflection
Cairns . Queensland . Australia

________________________________________________________________________
© s i s y l i

Image


10369 galleryImage


2011
Sydney Harbour Bridge . NSW . Australia

________________________________________________________________________
© s i s y l i

Image


10674 gallery


Image


2010
"City that Never Sleeps"
New York . USA

___________________________________________________________________
© s i s y l i

Image


11284 galleryImage


2009
confronting
London . England

________________________________________________________________________
© s i s y l i

Image


11338 gallery


Image


2008
Hunter Valley . NSW . Australia

___________________________________________________________________
© s i s y l i


11584 galleryImage


2009
Bonn . Germany

________________________________________________________________________
© s i s y l i

Image


11906 gallery


Image


2008
Palazzo Ducale . Venice . Italy

___________________________________________________________________
© s i s y l i


12253 galleryImage


In the Blue Mosque, two elders were praying very sincerely... while a little boy can't help but doing some stretching...

2009
prayers
Istanbul . Turkey

________________________________________________________________________
© s i s y l i

Image


12479 top - gallery
a d v e n t u r e
1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15
_______________________________________________
Chuyện Tháng Tư - thơ - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

Có một ngày, cuối tháng tư
Buồn như nước lũ dâng từ biển lên
Bạn học chẳng dám nhớ tên
Tôi mang áo rách đi bên cuộc đời

xem tiếp...

_______________________________________________
Những Mảnh Đời Hậu Chiến - văn - Trần Bảo Toàn _______________________________________________

Image

Hôm nay, 30/04/2020, một ngày mưa rả rích, tiếng mưa như gõ vào ký ức những tháng năm quá khứ, đối với tôi ngày này chỉ có ý nghĩa là một ngày lịch sử, khi đất nước, gia đình và rất nhiều cá nhân của thế hệ cha chú và chúng tôi bước qua một khúc quanh mới.

xem tiếp...

_______________________________________________
Tình Khúc Hồi Hương - nhạc - Phạm Anh Dũng _______________________________________________

Image


xem tiếp...

_______________________________________________
Tàn Tích - ảnh - violetdehue _______________________________________________

Image


xem tiếp...