THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

Image


2011
sunset
Lake Titicaca . Peru

________________________________________________________________________
© s i s y l i

Image


8108 gallery


Image


2008
Miyajima . Hiroshima . Japan

___________________________________________________________________
© s i s y l i


8363 gallery


Image


2011
The Letter Boxes

________________________________________________________________________
© s i s y l iImage


8527 gallery


Image


2011
Quzhou . Zhejiang . China

___________________________________________________________________
© s i s y l i


Image


8682 gallery


Image


2011
esta la vista!
Lake Titicaca . Peru

________________________________________________________________________
© s i s y l i


Image


8804 gallery


Image


2007
Jervis Bay . NSW . Australia

___________________________________________________________________
© s i s y l iImage


8865 gallery


Image


2011
hotel on the water
Lagoon . Malaysia

________________________________________________________________________
© s i s y l i


9090 gallery


Image


2009
one artist in Paris
Paris . France

___________________________________________________________________
© s i s y l iImage


9192 gallery


Image


2011
yarn
Cusco . Peru

________________________________________________________________________
© s i s y l i


Image


9278 gallery


Image


2011
Showing off the knitting skills
Cusco . Peru

___________________________________________________________________
© s i s y l i


9435 top - gallery
a d v e n t u r e
1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 15
_______________________________________________
Chuyện Tháng Tư - thơ - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

Có một ngày, cuối tháng tư
Buồn như nước lũ dâng từ biển lên
Bạn học chẳng dám nhớ tên
Tôi mang áo rách đi bên cuộc đời

xem tiếp...

_______________________________________________
Những Mảnh Đời Hậu Chiến - văn - Trần Bảo Toàn _______________________________________________

Image

Hôm nay, 30/04/2020, một ngày mưa rả rích, tiếng mưa như gõ vào ký ức những tháng năm quá khứ, đối với tôi ngày này chỉ có ý nghĩa là một ngày lịch sử, khi đất nước, gia đình và rất nhiều cá nhân của thế hệ cha chú và chúng tôi bước qua một khúc quanh mới.

xem tiếp...

_______________________________________________
Tình Khúc Hồi Hương - nhạc - Phạm Anh Dũng _______________________________________________

Image


xem tiếp...

_______________________________________________
Tàn Tích - ảnh - violetdehue _______________________________________________

Image


xem tiếp...