THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP


Image

2014
good luck!

___________________________________________________________________
© s i s y l i

Image


14730 gallery


Image

2014
Happy Valentine's Day!

___________________________________________________________________
© s i s y l i


Image


15189 galleryImage

2013
be mine...

________________________________________________________________________
© s i s y l i


Image


15190 galleryImage

2012
Dubai . United Arab Emirates

________________________________________________________________________
© s i s y l i


15867 galleryImage

2012
Dubai . United Arab Emirates

________________________________________________________________________
© s i s y l i

Image


16618 galleryImage

2013
Ha Long Bay . Viet Nam

________________________________________________________________________
© s i s y l i


17797 galleryImage

2013
Ha Long Bay . Viet Nam

________________________________________________________________________
© s i s y l i


18175 galleryImage

2013
Ha Long Bay . Viet Nam

________________________________________________________________________
© s i s y l i

Image


18176 galleryImage

2015
Rundle Mall . Adelaide . Australia

________________________________________________________________________
© s i s y l i


Image


19291 galleryImage

2015
Fitzroy Falls . New South Wales . Australia

________________________________________________________________________
© s i s y l i


19764 top - gallery
a d v e n t u r e
1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
_______________________________________________
Chuyện Tháng Tư - thơ - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

Có một ngày, cuối tháng tư
Buồn như nước lũ dâng từ biển lên
Bạn học chẳng dám nhớ tên
Tôi mang áo rách đi bên cuộc đời

xem tiếp...

_______________________________________________
Những Mảnh Đời Hậu Chiến - văn - Trần Bảo Toàn _______________________________________________

Image

Hôm nay, 30/04/2020, một ngày mưa rả rích, tiếng mưa như gõ vào ký ức những tháng năm quá khứ, đối với tôi ngày này chỉ có ý nghĩa là một ngày lịch sử, khi đất nước, gia đình và rất nhiều cá nhân của thế hệ cha chú và chúng tôi bước qua một khúc quanh mới.

xem tiếp...

_______________________________________________
Tình Khúc Hồi Hương - nhạc - Phạm Anh Dũng _______________________________________________

Image


xem tiếp...

_______________________________________________
Tàn Tích - ảnh - violetdehue _______________________________________________

Image


xem tiếp...