THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁPa d v e n t u r e


3496 gallery


Image


2010
The Thinker

__________________________________________________________________
© s i s y l iImage


3497 gallery


Image


2009
Bird Nest . Olympic . Beijing

__________________________________________________________________
© s i s y l iImage


3531 gallery


Image


2010
Light Houses . Philadelphia

________________________________________________________________________
© s i s y l i
Image


3571 gallery


Image


2010
Boracay Island . Philippines

__________________________________________________________________
© s i s y l i


3603 gallery


Image


The temple bell stops.
But the sound keeps coming
out of the flowers.

Matsuo Basho

________________________________________________________________________
© s i s y l iImage


3621 gallery


Image


2010
Brooklyn Bridge . New York

__________________________________________________________________
© s i s y l iImage


3657 gallery


Image


2008
Sunset at Rochester . England

________________________________________________________________________
© s i s y l i


3674 gallery


Image


2008
The Windows . Rochester . England

__________________________________________________________________
© s i s y l iImage


3701 gallery


Image


2010
My new neighbours

________________________________________________________________________
© s i s y l i


3728 top - gallery
a d v e n t u r e
1, 2, 3, 4, 5 ... 15
_______________________________________________
Chuyện Tháng Tư - thơ - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

Có một ngày, cuối tháng tư
Buồn như nước lũ dâng từ biển lên
Bạn học chẳng dám nhớ tên
Tôi mang áo rách đi bên cuộc đời

xem tiếp...

_______________________________________________
Những Mảnh Đời Hậu Chiến - văn - Trần Bảo Toàn _______________________________________________

Image

Hôm nay, 30/04/2020, một ngày mưa rả rích, tiếng mưa như gõ vào ký ức những tháng năm quá khứ, đối với tôi ngày này chỉ có ý nghĩa là một ngày lịch sử, khi đất nước, gia đình và rất nhiều cá nhân của thế hệ cha chú và chúng tôi bước qua một khúc quanh mới.

xem tiếp...

_______________________________________________
Tình Khúc Hồi Hương - nhạc - Phạm Anh Dũng _______________________________________________

Image


xem tiếp...

_______________________________________________
Tàn Tích - ảnh - violetdehue _______________________________________________

Image


xem tiếp...