THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁPM Ù A .X U Â N .T R O N G .M Ắ T .E M.- .2 0 2 0
__________________________________________________________________________
March 20 2020 . ©photo by Ngọc ThểImage

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Image


Image

Image

Image

Image

Image


Image


Image

Image

Image

Image


Image

Image

Image


Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


26124 gallery


Image[/URL]

Image[/URL]


Image[/URL]

Image[/URL]


Image[/URL]


Image[/URL]

Image[/URL]


Image[/URL]__________________________________________________________________________
April 2020 . ©photo by Ngọc Thể


26130 galleryImage

Image

Image

Image


Image


Image__________________________________________________________________________
HOA MỘC LAN - 16 April 2020 . ©photo by Ngọc Thể


26140 galleryImage

Image

Image

Image

Image__________________________________________________________________________
ROSES tháng Tư 2020 . ©photo by Ngọc Thể


26167 gallery


Image


Image


Image


26198 top - gallery
_______________________________________________
Cuộc Biển Lận - thơ - nnguong _______________________________________________

Image

Mặc kệ sự kỳ thị
tôi cắm cúi đào huyệt mộ của mình
mỗi ngày một tấc
chu vi vừa vặn một lá cờ
chí ít, cũng luôn phất phới trong ký ức nạn nhân
một cuộc biển lận
chỉ thao thức mỗi điều
ngọn cỏ có mọc được, sau đó.

xem tiếp...

_______________________________________________
Một Ngày Ở Trại Tị Nạn - văn - trân _______________________________________________

Image

Nhưng bị buộc ra đi, sống kiếp lưu đầy, chúng tôi biết làm sao hơn ngoài việc ngậm ngùi chấp nhận. Một năm trời sống vật vờ ở trại, chị em tôi được phái đoàn Mỹ nhận. Ngày rời trại, kỷ niệm mang theo là những thùng nước mát lạnh làm oằn vai tôi và chị, là bếp củi mạt cưa khói cay nồng đôi mắt em tôi, nhưng sâu sắc nhất vẫn là những giây phút chào cờ tủi nhục.

xem tiếp...

_______________________________________________
Việt Nam, Việt Nam - nhạc - Hợp Ca _______________________________________________

Image

Việt Nam trên đường tương lai
Lửa thiêng soi toàn thế giới
Việt Nam ta nguyện tranh đấu cho đời
...
Việt Nam! Việt Nam!
Việt Nam quê hương đất nước sáng ngời
Việt Nam! Việt Nam! Việt Nam muôn đời

xem tiếp...

_______________________________________________
Tàn Tích - ảnh - Đỗ Danh Đôn _______________________________________________

Imagexem tiếp...