THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP
m ả n h đ ờ i
__________________________________________________________________________
©photo by v ũ t r ọ n g k ỳ


23955 galleryImage


mảnh đời 1
__________________________________________________________________________
© v ũ t r ọ n g k ỳ


Image


23956 gallery


Image


mảnh đời 2
__________________________________________________________________________
© v ũ t r ọ n g k ỳ

Image


23957 gallery


Image


mảnh đời 3
__________________________________________________________________________
© v ũ t r ọ n g k ỳ

Image


23958 gallery


Image


mảnh đời 4
__________________________________________________________________________
© v ũ t r ọ n g k ỳ

Image


23959 gallery


Image


mảnh đời 5
__________________________________________________________________________
© v ũ t r ọ n g k ỳ

Image


23960 gallery


Image


mảnh đời 6
__________________________________________________________________________
© v õ t r ọ n g k ỳ

Image


23961 gallery


Image


mảnh đời 7
__________________________________________________________________________
© v õ t r ọ n g k ỳ


24418 gallery


Image


mảnh đời 8
__________________________________________________________________________
© v õ t r ọ n g k ỳ


24817 gallery


Image


mảnh đời 9
__________________________________________________________________________
© v õ t r ọ n g k ỳ


25555 top - gallery
_______________________________________________
Ngày... Tháng... Năm... - thơ - Phiến Băng _______________________________________________

Image

Trời đất lại bắt đầu giao mùa
mọi thứ trên đời đang thay đổi
nhưng anh vẫn ngồi viết
không phải là những bài thơ với nội dung to lớn
không là những áng văn chương vĩ đại
chỉ là những giấc mơ nho nhỏ
những khắc khoải trong anh - trong em

xem tiếp...

_______________________________________________
Tuyết Rơi - văn - Lam Giang _______________________________________________

Image

Trắng bừng một màu bạch tuyết, đất và thông xanh ẩn màu dưới lớp tuyết mịn màng. Qua một đêm, con đường, ngọn cây, mái nhà... đã phủ miên man tuyết trắng.

xem tiếp...

_______________________________________________
Auld Lang Syne - nhạc - npn _______________________________________________

Image


xem tiếp...

_______________________________________________
Happy New Year - ảnh - Đỗ Danh Đôn _______________________________________________

Image


xem tiếp...