THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP
Image


a p e r t u r e . .
©g i a n g21050 gallery


ImageImageImageImageImageImage


t u y ế t . .
__________________________________________________________________________
©g i a n g


winter. the cold
lingers in this scarf
of light blue material.

Bushon21051 gallery


ImageImageImageImageImageImageImage


p e r c h . .
__________________________________________________________________________
©g i a n g


the sparrow is flying
in and out of
the jail house.

Issa


Image


21164 gallery


ImageImageImage


h ả i . .đ i ể u
__________________________________________________________________________
©g i a n g


a breeze this evening
and little waves splash
the shins of a blue heron

Buson21649 gallery


ImageImageImage


Image


h ả i . .đ i ể u
__________________________________________________________________________
©g i a n g


[/size][/padl]

21766 gallery


ImageImageImagep e r c h . .
__________________________________________________________________________
©g i a n g


21915 gallery


ImageImageImageImageImagen h ậ t .t r ầ m .t h ủ y .đ ể
__________________________________________________________________________
©g i a n g


darkening sea.
the cry of white duck
faintly white.

Bashō


Image


22051 gallery


ImageImageImageImageImage


t u y ế t . .
__________________________________________________________________________
©g i a n g


the winter leeks
have been washed white
how cold it is!

Bashō22524 gallery


ImageImage

Image


ImageImageImage


Image


Image


v i l l e . .
__________________________________________________________________________
©g i a n g


22843 gallery


ImageImageImage


Image


ImageImageImage


Image


Image


h ả i . .v â n
__________________________________________________________________________
©g i a n g


[/size][/padl]

23069 top - gallery
a p e r t u r e
1, 2
_______________________________________________
Lệ Đá - thơ - Nguyễn Tư Phương _______________________________________________

Image

trong hơi thở
đá nằm
nghe lạnh quá
hồn phong linh
quạnh quẽ
tiếng rung buồn.

xem tiếp...

_______________________________________________
Cũng Cùng Là Mẹ - văn - Hoài Yên _______________________________________________

Image

Con người sinh ra ai cũng muốn có cái quyền nói lên tiếng nói của chính mình. Tại sao một đứa bé vừa rời lòng mẹ lại khóc oe oe? Tại sao không cần chỉ hít vào lồng ngực một luồng không khí là buồng phổi tự động nở ra mà phải khóc thét lên một tiếng? Phải chăng tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh ấy cũng như một tiếng nói của riêng nó hầu nhấn mạnh sự có mặt của nó trên cuộc đời này.

xem tiếp...

_______________________________________________
Lời Cầm Sương Tôi - nhạc - Nguyễn Tiến Dũng _______________________________________________

Image

buông tay
ngây ngất dịu dàng
buông hồ cầm bặt âm vang
buông thanh âm
thơ ngát không gian
khép mặt giã từ...

xem tiếp...

_______________________________________________
Hsinbyume - tranh - Đỗ Danh Đôn _______________________________________________

Imagexem tiếp...