THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP
Image


a p e r t u r e . .
©g i a n g21050 gallery


ImageImageImageImageImageImage


t u y ế t . .
__________________________________________________________________________
©g i a n g


winter. the cold
lingers in this scarf
of light blue material.

Bushon21051 gallery


ImageImageImageImageImageImageImage


p e r c h . .
__________________________________________________________________________
©g i a n g


the sparrow is flying
in and out of
the jail house.

Issa


Image


21164 gallery


ImageImageImage


h ả i . .đ i ể u
__________________________________________________________________________
©g i a n g


a breeze this evening
and little waves splash
the shins of a blue heron

Buson21649 gallery


ImageImageImage


Image


h ả i . .đ i ể u
__________________________________________________________________________
©g i a n g


[/size][/padl]

21766 gallery


ImageImageImagep e r c h . .
__________________________________________________________________________
©g i a n g


21915 gallery


ImageImageImageImageImagen h ậ t .t r ầ m .t h ủ y .đ ể
__________________________________________________________________________
©g i a n g


darkening sea.
the cry of white duck
faintly white.

Bashō


Image


22051 gallery


ImageImageImageImageImage


t u y ế t . .
__________________________________________________________________________
©g i a n g


the winter leeks
have been washed white
how cold it is!

Bashō22524 gallery


ImageImage

Image


ImageImageImage


Image


Image


v i l l e . .
__________________________________________________________________________
©g i a n g


22843 gallery


ImageImageImage


Image


ImageImageImage


Image


Image


h ả i . .v â n
__________________________________________________________________________
©g i a n g


[/size][/padl]

23069 top - gallery
a p e r t u r e
1, 2
_______________________________________________
Cánh Chữ Tàn - thơ - Hoa Trang _______________________________________________

Image

Niệm câu thơm thảo,
giã từ
Nhang lòng ngát nỗi thiêng tư,mùng 10
Đèn chiều giọt sáng lơi rơi...
Nghiêng vào ánh vãn ngay nơi hết ngày
Những đóm kinh tim tàn bay...

xem tiếp...

_______________________________________________
Gió & Thông - văn - Đình Nguyên _______________________________________________

Image

Vậy mà nỡ lòng nào em lại héo khô! Màu xanh kia trở thành úa héo. Nhúm tóc kim một chùm mấy sợi. Bay lang thang dính đầy kẽ, kẹt, sân vườn, mái nhà, ống dẫn nước thoát mưa.

xem tiếp...

_______________________________________________
Ngày Vui Qua Mau - nhạc - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

đừng nhìn xa vời em ơi
xin em hãy mơ thật gần
xin em hãy coi ngày vui là đây...

xem tiếp...

_______________________________________________
Lối Mòn - ảnh - Mùa Cổ Điển _______________________________________________

Imagexem tiếp...