THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP


t r a n h .D Ạ .T H Ả O .
__________________________________________________________________________

17695 gallery


Bố đâu rồi?


Image


Image


17794 gallery

Đây có phải là một trong những bức tranh được một viện bảo tàng ở Texas mua và trưng bầy trong đó không Dạ Thảo? Thích những tấm hình tuyệt ảo như thế này!


17795 gallery


già Kỳ


Image


Image


18048 gallery


figure


Image


Image


19640 gallery


nude 2


Image


Image


23260 gallery


nude 1


Image


23373 gallery


ede 2


Image


Image


23536 gallery


courage


Image


25149 gallery


h o a


Image


25766 top - gallery
l á v à n g
1, 2
_______________________________________________
Tình Thơ Mùa Thu - thơ - Hoàng Thy Mai Thảo _______________________________________________

Image

Dưới ánh trăng thu lẻ bóng hình
Ta ngồi đợi mãi lúc bình minh
Chờ cơn gió nhẹ mơn ngàn nắng
Tự hát ru mình mộng nhân sinh

xem tiếp...

_______________________________________________
Ngữ... - văn - Phạm Chi Lan _______________________________________________

Image

Ðôi khi, thời tiết khí trời đem đến cho tôi những ngày sầu mang mang, chỉ thấy trống vắng và lâng lâng khi nhìn mầu nắng quái thoi thóp lấp lánh trong một vòm cây. Vài con chim về ngủ sớm trên cành, và những gợn gió nhẹ...

xem tiếp...

_______________________________________________
Về Từ Vô Vọng - nhạc - Hoàng Đình Bình _______________________________________________

Image


xem tiếp...

_______________________________________________
Thu Hồng Một Thuở - ảnh - violetdehue _______________________________________________

Image


xem tiếp...