THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁPnúi với trời mây
1, 2 - bottom


Image

s e n t i n n e l d o m e

____________________________________________________________________________
©photo by đ ỗ d a n h đ ô n


16430 gallery


Image

p a l o u s e f a l l s

____________________________________________________________________________
©photo by đ ỗ d a n h đ ô n


Image


16431 gallery


Image

c i n d e r c o n e

____________________________________________________________________________
©photo by đ ỗ d a n h đ ô n


16432 gallery


Image

y o s e m i t e f a l l

____________________________________________________________________________
©photo by đ ỗ d a n h đ ô n


16433 gallery

Image

đường lên trời


Image

đường xuống miệng núi lửa
____________________________________________________________________________
©photo by đ ỗ d a n h đ ô n


17070 gallery


Image

mo n u m e n t v a l l e y


quá giang thêm với anh Đôn một hình nữa. :)


____________________________________________________________________________
©photo by n p n


17161 gallery


Jealous! Jealous! Chưa có dịp đến nơi này Nguyên, someday!


17169 gallery


Image

Konigssee Lake, Germany

__________________________________________________________________________
©photo by đ ỗ d a n h đ ô n


24109 top - gallery
núi với trời mây
1, 2
_______________________________________________
Chuyện Tháng Tư - thơ - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

Có một ngày, cuối tháng tư
Buồn như nước lũ dâng từ biển lên
Bạn học chẳng dám nhớ tên
Tôi mang áo rách đi bên cuộc đời

xem tiếp...

_______________________________________________
Những Mảnh Đời Hậu Chiến - văn - Trần Bảo Toàn _______________________________________________

Image

Hôm nay, 30/04/2020, một ngày mưa rả rích, tiếng mưa như gõ vào ký ức những tháng năm quá khứ, đối với tôi ngày này chỉ có ý nghĩa là một ngày lịch sử, khi đất nước, gia đình và rất nhiều cá nhân của thế hệ cha chú và chúng tôi bước qua một khúc quanh mới.

xem tiếp...

_______________________________________________
Tình Khúc Hồi Hương - nhạc - Phạm Anh Dũng _______________________________________________

Image


xem tiếp...

_______________________________________________
Tàn Tích - ảnh - violetdehue _______________________________________________

Image


xem tiếp...