THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁPmắt trẻ
1, 2, 3 - bottomImage


Trẻ Campuchia. Vùng biên giới sát Châu Đốc.

________________________________________________________________________
đ ì n h n g u y ê n
2014


19336 galleryImage


Bé gái này nhảy tự nhiên như diễn viên...

________________________________________________________________________
đ ì n h n g u y ê n
2014


19337 galleryImage


thoáng, ưu tư...

________________________________________________________________________
đ ì n h n g u y ê n
2013


24215 galleryImage


gánh đời nhẹ trên vai...

________________________________________________________________________
đ ì n h n g u y ê n
2013


24414 galleryImage


tóc trẻ

________________________________________________________________________
đ ì n h n g u y ê n


24501 galleryImage


ẩn chứa điều gì?

________________________________________________________________________
đ ì n h n g u y ê n


24735 galleryImage


điềm nhiên
________________________________________________________________________
đ ì n h n g u y ê n


25204 galleryImage


thanh linh
________________________________________________________________________
đ ì n h n g u y ê n


25447 galleryImage


hoang mang
________________________________________________________________________
đ ì n h n g u y ê n


26067 top - gallery
mắt trẻ
1, 2, 3
_______________________________________________
Chuyện Tháng Tư - thơ - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

Có một ngày, cuối tháng tư
Buồn như nước lũ dâng từ biển lên
Bạn học chẳng dám nhớ tên
Tôi mang áo rách đi bên cuộc đời

xem tiếp...

_______________________________________________
Những Mảnh Đời Hậu Chiến - văn - Trần Bảo Toàn _______________________________________________

Image

Hôm nay, 30/04/2020, một ngày mưa rả rích, tiếng mưa như gõ vào ký ức những tháng năm quá khứ, đối với tôi ngày này chỉ có ý nghĩa là một ngày lịch sử, khi đất nước, gia đình và rất nhiều cá nhân của thế hệ cha chú và chúng tôi bước qua một khúc quanh mới.

xem tiếp...

_______________________________________________
Tình Khúc Hồi Hương - nhạc - Phạm Anh Dũng _______________________________________________

Image


xem tiếp...

_______________________________________________
Tàn Tích - ảnh - violetdehue _______________________________________________

Image


xem tiếp...