THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁPtầm
1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 - bottomImage


chiều vàng

____________________________________________________________________________
© v ũ t r ọ n g k ỳ


17272 galleryImage


cuồng lưu

____________________________________________________________________________
© v ũ t r ọ n g k ỳ


Image


17371 galleryImage


tuôn

____________________________________________________________________________
© v ũ t r ọ n g k ỳ

Image


17613 galleryImage


summer bliss

____________________________________________________________________________
© v õ t r ọ n g k ỳ

Image


17718 galleryImage

Image


Image


Imagedevil's tower

____________________________________________________________________________
© v ũ t r ọ n g k ỳ


17832 gallery


Image


liquid mirror
____________________________________________________________________________
© v ũ t r ọ n g k ỳ


Image


18203 gallery


Image


quietude
____________________________________________________________________________
© v ũ t r ọ n g k ỳ


Image


18841 galleryImage


Calgary - New Year's Eve 2010
____________________________________________________________________________
© v õ t r ọ n g k ỳ


Image


18957 gallery


Image

Image


nights in white satin
____________________________________________________________________________
© v õ t r ọ n g k ỳ


19022 gallery


Image


Image


wings of winter
____________________________________________________________________________
© v õ t r ọ n g k ỳ


19233 top - gallery
tầm
1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
_______________________________________________
Giật Mình - thơ - Hoa Cỏ _______________________________________________

Image

Tôi, say ly rượu đỏ
Em, lạc bước u mê
Đêm bỏ quên từ khước
Lỡ đánh mất lối về

Ở chỗ hương yêu đang bừng cháy
Tiếng thở bỗng nhiên rơi
Giật mình !

xem tiếp...

_______________________________________________
Nửa Đêm - văn - Nguyễn Quang Tấn _______________________________________________

Image

nửa đêm thắp đèn soi đôi mắt người tình, thấy trong mắt phải, một dòng nước lang thang tìm mãi cội nguồn, trong mắt trái, một bầy người ngơ ngác mất quê hương.

xem tiếp...

_______________________________________________
Anh Còn Yêu Em - nhạc - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

Anh còn yêu em ngời trong giọt máu,
Anh còn yêu em bờ vai mười sáu,
Cánh môi thơm mềm,
nồng nàn hương ấm,
anh còn yêu em...

xem tiếp...

_______________________________________________
Like A Painting - ảnh - Đỗ Danh Đôn _______________________________________________

Image


xem tiếp...