THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP


Image


gánh nắng

____________________________________________________________________________
© v ũ t r ọ n g k ỳ

Image


15277 galleryImage


giao tuyến

____________________________________________________________________________
© v ũ t r ọ n g k ỳ


15436 galleryImage


tàn đông

____________________________________________________________________________
© v ũ t r ọ n g k ỳ


Image


15728 galleryImage


ra khơi

____________________________________________________________________________
© v ũ t r ọ n g k ỳ


16034 galleryImage


ngọn cỏ gió đùa

____________________________________________________________________________
© v ũ t r ọ n g k ỳ


Image


16505 galleryImage


đợi gió

____________________________________________________________________________
© v ũ t r ọ n g k ỳ

Image


16667 galleryImage


layers 2

____________________________________________________________________________
© v ũ t r ọ n g k ỳ


17079 galleryImage


edges of infinity

____________________________________________________________________________
© v ũ t r ọ n g k ỳ


Image


17188 galleryImage


chiều vàng

____________________________________________________________________________
© v ũ t r ọ n g k ỳ


17272 galleryImage


cuồng lưu

____________________________________________________________________________
© v ũ t r ọ n g k ỳ


Image


17371 top - gallery
tầm
1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
_______________________________________________
Chuyện Tháng Tư - thơ - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

Có một ngày, cuối tháng tư
Buồn như nước lũ dâng từ biển lên
Bạn học chẳng dám nhớ tên
Tôi mang áo rách đi bên cuộc đời

xem tiếp...

_______________________________________________
Những Mảnh Đời Hậu Chiến - văn - Trần Bảo Toàn _______________________________________________

Image

Hôm nay, 30/04/2020, một ngày mưa rả rích, tiếng mưa như gõ vào ký ức những tháng năm quá khứ, đối với tôi ngày này chỉ có ý nghĩa là một ngày lịch sử, khi đất nước, gia đình và rất nhiều cá nhân của thế hệ cha chú và chúng tôi bước qua một khúc quanh mới.

xem tiếp...

_______________________________________________
Tình Khúc Hồi Hương - nhạc - Phạm Anh Dũng _______________________________________________

Image


xem tiếp...

_______________________________________________
Tàn Tích - ảnh - violetdehue _______________________________________________

Image


xem tiếp...