THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP


Image


loang

____________________________________________________________________________
© v ũ t r ọ n g k ỳ


Image


12827 galleryImage


mắc bẫy

____________________________________________________________________________
© v ũ t r ọ n g k ỳ


12931 galleryImage


layers

____________________________________________________________________________
© v ũ t r ọ n g k ỳ

Image


13054 galleryImage


chuyển mùa

____________________________________________________________________________
© v ũ t r ọ n g k ỳ


Image


13132 galleryImage


endless

____________________________________________________________________________
© v ũ t r ọ n g k ỳ


13177 galleryImage


swirls

____________________________________________________________________________
© v ũ t r ọ n g k ỳ


13507 galleryImage


winter reflection

____________________________________________________________________________
© v ũ t r ọ n g k ỳ

Image


13662 galleryImage


băng quạnh

____________________________________________________________________________
© v ũ t r ọ n g k ỳ

Image


13875 galleryImage


chao

____________________________________________________________________________
© v ũ t r ọ n g k ỳ

Image


13994 galleryImage


the verticle rays of the trees

____________________________________________________________________________
© v ũ t r ọ n g k ỳ


15016 top - gallery
tầm
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10
_______________________________________________
Chuyện Tháng Tư - thơ - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

Có một ngày, cuối tháng tư
Buồn như nước lũ dâng từ biển lên
Bạn học chẳng dám nhớ tên
Tôi mang áo rách đi bên cuộc đời

xem tiếp...

_______________________________________________
Những Mảnh Đời Hậu Chiến - văn - Trần Bảo Toàn _______________________________________________

Image

Hôm nay, 30/04/2020, một ngày mưa rả rích, tiếng mưa như gõ vào ký ức những tháng năm quá khứ, đối với tôi ngày này chỉ có ý nghĩa là một ngày lịch sử, khi đất nước, gia đình và rất nhiều cá nhân của thế hệ cha chú và chúng tôi bước qua một khúc quanh mới.

xem tiếp...

_______________________________________________
Tình Khúc Hồi Hương - nhạc - Phạm Anh Dũng _______________________________________________

Image


xem tiếp...

_______________________________________________
Tàn Tích - ảnh - violetdehue _______________________________________________

Image


xem tiếp...