THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP
t ầ m
____________________________________________________________________________
©photo by v ũ t r ọ n g k ỳ


9152 galleryImage


riêng, mà chung...
____________________________________________________________________________
© v ũ t r ọ n g k ỳImage


9180 galleryImage


gió...
____________________________________________________________________________
© v ũ t r ọ n g k ỳ


Image


9201 galleryImage


vỹ tuyến
____________________________________________________________________________
© v ũ t r ọ n g k ỳ

Image


9222 galleryImage


chốn tạm
____________________________________________________________________________
© v ũ t r ọ n g k ỳ


9254 galleryImage


Image


Image


lướt gió
____________________________________________________________________________
© v ũ t r ọ n g k ỳ


9306 galleryImage


thủy mạc
____________________________________________________________________________
© v ũ t r ọ n g k ỳ


9382 gallery

Image


đồng xanh là chốn đây thiên đàng cỏ cây...
____________________________________________________________________________
© v ũ t r ọ n g k ỳ

Image


9441 gallery

Image


cầu vồng
____________________________________________________________________________
© v ũ t r ọ n g k ỳ


9498 galleryImage


đối chiếu
____________________________________________________________________________
© v ũ t r ọ n g k ỳ


Image


9631 top - gallery
tầm
1, 2, 3, 4, 5 ... 10
_______________________________________________
Chuyện Tháng Tư - thơ - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

Có một ngày, cuối tháng tư
Buồn như nước lũ dâng từ biển lên
Bạn học chẳng dám nhớ tên
Tôi mang áo rách đi bên cuộc đời

xem tiếp...

_______________________________________________
Những Mảnh Đời Hậu Chiến - văn - Trần Bảo Toàn _______________________________________________

Image

Hôm nay, 30/04/2020, một ngày mưa rả rích, tiếng mưa như gõ vào ký ức những tháng năm quá khứ, đối với tôi ngày này chỉ có ý nghĩa là một ngày lịch sử, khi đất nước, gia đình và rất nhiều cá nhân của thế hệ cha chú và chúng tôi bước qua một khúc quanh mới.

xem tiếp...

_______________________________________________
Tình Khúc Hồi Hương - nhạc - Phạm Anh Dũng _______________________________________________

Image


xem tiếp...

_______________________________________________
Tàn Tích - ảnh - violetdehue _______________________________________________

Image


xem tiếp...