THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

Image


frost field
____________________________________________________________________________
© v õ t r ọ n g k ỳ


23420 gallery


Image


stillness in white
____________________________________________________________________________
© v õ t r ọ n g k ỳ


Image


23546 gallery


Image


nắng xuân
____________________________________________________________________________
© v õ t r ọ n g k ỳ


23796 gallery


Image


destnination unknown
____________________________________________________________________________
© v õ t r ọ n g k ỳ


Image


23995 gallery


Image


autumnal equinox?
____________________________________________________________________________
© v õ t r ọ n g k ỳ


Image


24280 gallery


Image


nắng thu
____________________________________________________________________________
© v õ t r ọ n g k ỳ


24484 gallery


Image


first snow
____________________________________________________________________________
© v õ t r ọ n g k ỳ


24591 gallery


Image


evening solitude
____________________________________________________________________________
© v õ t r ọ n g k ỳ


24971 gallery


Image


night owl
____________________________________________________________________________
© v õ t r ọ n g k ỳ


25296 gallery


Image


green relief
____________________________________________________________________________
© v õ t r ọ n g k ỳ


25690 top - gallery
tầm
1 ... 6, 7, 8, 9, 10
_______________________________________________
Ngày... Tháng... Năm... - thơ - Phiến Băng _______________________________________________

Image

Trời đất lại bắt đầu giao mùa
mọi thứ trên đời đang thay đổi
nhưng anh vẫn ngồi viết
không phải là những bài thơ với nội dung to lớn
không là những áng văn chương vĩ đại
chỉ là những giấc mơ nho nhỏ
những khắc khoải trong anh - trong em

xem tiếp...

_______________________________________________
Tuyết Rơi - văn - Lam Giang _______________________________________________

Image

Trắng bừng một màu bạch tuyết, đất và thông xanh ẩn màu dưới lớp tuyết mịn màng. Qua một đêm, con đường, ngọn cây, mái nhà... đã phủ miên man tuyết trắng.

xem tiếp...

_______________________________________________
Auld Lang Syne - nhạc - npn _______________________________________________

Image


xem tiếp...

_______________________________________________
Happy New Year - ảnh - Đỗ Danh Đôn _______________________________________________

Image


xem tiếp...