THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

Image


frost field
____________________________________________________________________________
© v õ t r ọ n g k ỳ


23420 gallery


Image


stillness in white
____________________________________________________________________________
© v õ t r ọ n g k ỳ


Image


23546 gallery


Image


nắng xuân
____________________________________________________________________________
© v õ t r ọ n g k ỳ


23796 gallery


Image


destnination unknown
____________________________________________________________________________
© v õ t r ọ n g k ỳ


Image


23995 gallery


Image


autumnal equinox?
____________________________________________________________________________
© v õ t r ọ n g k ỳ


24280 gallery


Image


nắng thu
____________________________________________________________________________
© v õ t r ọ n g k ỳ


24484 gallery


Image


first snow
____________________________________________________________________________
© v õ t r ọ n g k ỳ


24591 top - gallery
tầm
1 ... 6, 7, 8, 9, 10
_______________________________________________
Tháng Hai - thơ - Sương Mai _______________________________________________

Image

Cọng buồn rớt xuống tháng Hai
Lơ ngơ tôi đứng nhìn mai cúc cười
Thầm thì dò hỏi riêng tôi
Buồn vui rồi cũng một đời lãng quên?

xem tiếp...

_______________________________________________
Mật Ngữ Của... Còng - văn - npn _______________________________________________

Image

cho bốn viên đá vào túi... hắn tự hứa sẽ mang chúng đến cho nàng một ngày không xa... sẽ đặt chúng trong tay nàng, lấy tay hắn gói trọn tay nàng với bốn viên đá trong đó...
ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau...
ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau...
"

xem tiếp...

_______________________________________________
Để Lại Thương Yêu - nhạc - Nguyễn Nam Thư _______________________________________________

Imagexem tiếp...

_______________________________________________
Sắc Xuân Tuổi Hạc - ảnh - Mùa Cổ Điển _______________________________________________

Image


xem tiếp...