THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

Cách dùng Upload Account

1. fileManager

Chữ fileManager ở đầu trang cho biết đã có upload account

Image


2. Create a new directory

Hãy tưởng tượng fileManager giống như tủ đựng quần áo, có ngăn áo dài, có ngăn áo ngắn... để khi cần mặc áo nào thì biết đâu mà tìm. Nên trước hết, cần tạo Directory.


Image


3. Directory "TranhAnh"

Sau khi click vào "Create a new directory", hãy điền tên directory, và click "Create"

ImageHiển thị:

Image


Cách làm tương tự khi tạo thêm directory "BaiHat":

Image


4. Upload một tấm hình

a/ Click vào chữ "TranhAnh"

Imageb/ Hiển thị:

Image


c/ Click "Upload a file"

Imaged/ Click "Browse" để chọn hình (đã lưu sẵn trong computer) muốn upload


Image


e/ Click vào tên hình muốn upload, và "Open"


Image


g/ Hiển thị:


Image


h/ Sau khi click "Upload", hình đã được tải lên mạng, và sẵn sàng để post:

Image


5. Xem URL

Click vào tên file:

Image

URL là hàng chữ ở cuối trang:

Image


6. ĐĂNG HÌNH

Copy URL và dán vào code.

Ví dụ, URL của tấm hình muốn đăng:

Code: Select all

- hàng chữ dưới đây là url:

http://www.etetet.net/upload/canhvac/TranhAnh/NuCuoi.jpg

- ngoặc vuông là code:

[img]U R L[/img]
eTETET chỉ đăng 2 sizes hình


a/ Hình lớn [img]

Code: Select all

- URL dán vào code như sau:

[img]http://www.etetet.net/upload/canhvac/TranhAnh/NuCuoi.jpg[/img]
Imageb/ Hình nhỏ [il2]


Code: Select all

- URL dán vào code như sau:

[il2]http://www.etetet.net/upload/canhvac/TranhAnh/NuCuoi.jpg[/il2]1197


ĐĂNG HÌNH THEO SIZE


Vì eTETET hiện nay chỉ giới hạn đăng 2 size hình:

- Hình lớn (img.../img), chiều rộng 550px (dùng cho ảnh nghệ thuật, như ảnh của Ngọc Thể)
- Hình nhỏ (il2.../il2), chiều rộng 200px (dùng để trang trí đầu bài viết)Vì thế, tuỳ mục đích đăng hình, anh chị nên chọn đúng code (img hay il2) để đăng hình cho đẹp.Ví dụ, tôi có một tấm hình chiều rộng là 200px,


a/. nhưng lại đăng theo hình lớn (img) thì hình sẽ bị mờ:

[img]

Code: Select all
[img]http://www.etetet.net/upload/canhvac/TrangTri/TraiTim.jpg[/img]


Image

b/. nếu tôi đăng theo hình nhỏ (il2), hình sẽ rất trung thực:


[il2]

Code: Select all
[il2]http://www.etetet.net/upload/canhvac/TrangTri/TraiTim.jpg[/il2]
1199


RESIZE HÌNH


Ví dụ, anh chị muốn đăng một tấm hình có chiều rộng là 350px, và muốn được hiển thị đúng như size của nó (không muốn bị làm mờ đi khi đăng theo img, cũng không muốn phải đăng theo il2 để hình nhỏ lại)?


Code: Select all
- dùng: [padl=250][img](link-hình)[/img][/padl] ----> nếu muốn hình nằm về bên phải của trang.

- dùng: [padr=250][img](link-hình)[/img][/padl] ----> nếu muốn hình nằm về bên trái của trang.

- dùng: [padl=120][/padr=120][img](link-hình)[/img][/padr][/padl] ----> nếu muốn hình nằm giữa trang.


1200


The above instructions look pretty complete to me, although I can't read any of the text. When I was teaching, I wrote some instructions for my students, and then expanded somewhat for some of my web-hosting friends. If interested, my documentation is on-line in an Evernote.


15743


Hi lgpiper,

Thanks for the sexyFileManager document you compiled on the web. I am interested in posting a gallery that extracts pictures from multiple folders from different authors. Let's say the link below dísplays pictures from one folder

viewtopic.php?f=25&t=1322&start=30&gallery

Instead of folder-based, is there a quick way to have a gallery extracting multiple pictures from different folders of mine and even from folders of different authors?

Sometimes I have a topic in mind and would like to create a gallery compiling shots from different folders to represent the topic but came up short. Thanks in advance for your direction.

Best regards,

Đôn


15747 top -
_______________________________________________
Cánh Chữ Tàn - thơ - Hoa Trang _______________________________________________

Image

Niệm câu thơm thảo,
giã từ
Nhang lòng ngát nỗi thiêng tư,mùng 10
Đèn chiều giọt sáng lơi rơi...
Nghiêng vào ánh vãn ngay nơi hết ngày
Những đóm kinh tim tàn bay...

xem tiếp...

_______________________________________________
Gió & Thông - văn - Đình Nguyên _______________________________________________

Image

Vậy mà nỡ lòng nào em lại héo khô! Màu xanh kia trở thành úa héo. Nhúm tóc kim một chùm mấy sợi. Bay lang thang dính đầy kẽ, kẹt, sân vườn, mái nhà, ống dẫn nước thoát mưa.

xem tiếp...

_______________________________________________
Ngày Vui Qua Mau - nhạc - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

đừng nhìn xa vời em ơi
xin em hãy mơ thật gần
xin em hãy coi ngày vui là đây...

xem tiếp...

_______________________________________________
Lối Mòn - ảnh - Mùa Cổ Điển _______________________________________________

Imagexem tiếp...