THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

Image


24237


Gia đình Nguyên xin chia buồn cùng anh Dũng và gia quyến. Cầu nguyện vĩnh hằng cùng hương linh Bác, và an tâm thân cho anh Dũng và gia đình.

thân kính,
npn


24238


Được tin muộn, Hoàng Vân và Bạch Vân xin thành thật chia buồn cùng anh Dũng và gia quyến,

và xin nguyện cầu cho hương linh Bác mãi bình an nơi cõi vĩnh hằng.

HV & BV


___________________________________________________________

BBT-etetet đăng theo lời nhắn của anh chị Bạch Vân & Hoàng Vân


24247


ngungo thành thật chia buồn cùng chú Dũng và gia đình.

ngungo


24251


HY xin thành kính phân ưu cùng anh Dũng và gia đình.


24253


Lamgiang thành kính phân ưu cùng anh Nguyễn Tiến Dũng.

Kính nguyện anh linh của Cụ thân sinh anh an lạc cõi Vĩnh hằng.
Lamgiang thành tâm kính bái.


24257

NA xin được thành kính phân ưu cùng anh Dũng và gia quyến. Nguyện cầu cho Bác an nghỉ nơi miền cực lạc.


24261


Sương Mai xin Thành Kính chia buồn cùng anh Nguyễn Tiến Dũng. Nguyện Cầu cùng Đức Chúa dẫn đưa linh hồn người quá cố về cõi Trường Sinh.

___________________________________________________________

BBT-etetet đăng theo lời nhắn của chị Sương Mai


24262

Thành Kính Chia Buồn cùng anh Nguyễn Tiến Dũng và gia quyến.
Như Hoa - Ấu Tím


24266


Xin thành kính chia buồn cùng anh Dũng.

___________________________________________________________

BBT-etetet đăng theo lời nhắn của anh Trần Đại K


24277 top -
C H I A B U Ồ N c ù n g a n h N g u y ễ n T i ế n D ũ n g
1, 2
_______________________________________________
Tình Thơ Mùa Thu - thơ - Hoàng Thy Mai Thảo _______________________________________________

Image

Dưới ánh trăng thu lẻ bóng hình
Ta ngồi đợi mãi lúc bình minh
Chờ cơn gió nhẹ mơn ngàn nắng
Tự hát ru mình mộng nhân sinh

xem tiếp...

_______________________________________________
Ngữ... - văn - Phạm Chi Lan _______________________________________________

Image

Ðôi khi, thời tiết khí trời đem đến cho tôi những ngày sầu mang mang, chỉ thấy trống vắng và lâng lâng khi nhìn mầu nắng quái thoi thóp lấp lánh trong một vòm cây. Vài con chim về ngủ sớm trên cành, và những gợn gió nhẹ...

xem tiếp...

_______________________________________________
Về Từ Vô Vọng - nhạc - Hoàng Đình Bình _______________________________________________

Image


xem tiếp...

_______________________________________________
Thu Hồng Một Thuở - ảnh - violetdehue _______________________________________________

Image


xem tiếp...