THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

Image


24237


Gia đình Nguyên xin chia buồn cùng anh Dũng và gia quyến. Cầu nguyện vĩnh hằng cùng hương linh Bác, và an tâm thân cho anh Dũng và gia đình.

thân kính,
npn


24238


Được tin muộn, Hoàng Vân và Bạch Vân xin thành thật chia buồn cùng anh Dũng và gia quyến,

và xin nguyện cầu cho hương linh Bác mãi bình an nơi cõi vĩnh hằng.

HV & BV


___________________________________________________________

BBT-etetet đăng theo lời nhắn của anh chị Bạch Vân & Hoàng Vân


24247


ngungo thành thật chia buồn cùng chú Dũng và gia đình.

ngungo


24251


HY xin thành kính phân ưu cùng anh Dũng và gia đình.


24253


Lamgiang thành kính phân ưu cùng anh Nguyễn Tiến Dũng.

Kính nguyện anh linh của Cụ thân sinh anh an lạc cõi Vĩnh hằng.
Lamgiang thành tâm kính bái.


24257

NA xin được thành kính phân ưu cùng anh Dũng và gia quyến. Nguyện cầu cho Bác an nghỉ nơi miền cực lạc.


24261


Sương Mai xin Thành Kính chia buồn cùng anh Nguyễn Tiến Dũng. Nguyện Cầu cùng Đức Chúa dẫn đưa linh hồn người quá cố về cõi Trường Sinh.

___________________________________________________________

BBT-etetet đăng theo lời nhắn của chị Sương Mai


24262

Thành Kính Chia Buồn cùng anh Nguyễn Tiến Dũng và gia quyến.
Như Hoa - Ấu Tím


24266


Xin thành kính chia buồn cùng anh Dũng.

___________________________________________________________

BBT-etetet đăng theo lời nhắn của anh Trần Đại K


24277 top -
C H I A B U Ồ N c ù n g a n h N g u y ễ n T i ế n D ũ n g
1, 2
_______________________________________________
Cánh Chữ Tàn - thơ - Hoa Trang _______________________________________________

Image

Niệm câu thơm thảo,
giã từ
Nhang lòng ngát nỗi thiêng tư,mùng 10
Đèn chiều giọt sáng lơi rơi...
Nghiêng vào ánh vãn ngay nơi hết ngày
Những đóm kinh tim tàn bay...

xem tiếp...

_______________________________________________
Gió & Thông - văn - Đình Nguyên _______________________________________________

Image

Vậy mà nỡ lòng nào em lại héo khô! Màu xanh kia trở thành úa héo. Nhúm tóc kim một chùm mấy sợi. Bay lang thang dính đầy kẽ, kẹt, sân vườn, mái nhà, ống dẫn nước thoát mưa.

xem tiếp...

_______________________________________________
Ngày Vui Qua Mau - nhạc - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

đừng nhìn xa vời em ơi
xin em hãy mơ thật gần
xin em hãy coi ngày vui là đây...

xem tiếp...

_______________________________________________
Lối Mòn - ảnh - Mùa Cổ Điển _______________________________________________

Imagexem tiếp...