THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

Image


24237


Gia đình Nguyên xin chia buồn cùng anh Dũng và gia quyến. Cầu nguyện vĩnh hằng cùng hương linh Bác, và an tâm thân cho anh Dũng và gia đình.

thân kính,
npn


24238


Được tin muộn, Hoàng Vân và Bạch Vân xin thành thật chia buồn cùng anh Dũng và gia quyến,

và xin nguyện cầu cho hương linh Bác mãi bình an nơi cõi vĩnh hằng.

HV & BV


___________________________________________________________

BBT-etetet đăng theo lời nhắn của anh chị Bạch Vân & Hoàng Vân


24247


ngungo thành thật chia buồn cùng chú Dũng và gia đình.

ngungo


24251


HY xin thành kính phân ưu cùng anh Dũng và gia đình.


24253


Lamgiang thành kính phân ưu cùng anh Nguyễn Tiến Dũng.

Kính nguyện anh linh của Cụ thân sinh anh an lạc cõi Vĩnh hằng.
Lamgiang thành tâm kính bái.


24257

NA xin được thành kính phân ưu cùng anh Dũng và gia quyến. Nguyện cầu cho Bác an nghỉ nơi miền cực lạc.


24261


Sương Mai xin Thành Kính chia buồn cùng anh Nguyễn Tiến Dũng. Nguyện Cầu cùng Đức Chúa dẫn đưa linh hồn người quá cố về cõi Trường Sinh.

___________________________________________________________

BBT-etetet đăng theo lời nhắn của chị Sương Mai


24262

Thành Kính Chia Buồn cùng anh Nguyễn Tiến Dũng và gia quyến.
Như Hoa - Ấu Tím


24266


Xin thành kính chia buồn cùng anh Dũng.

___________________________________________________________

BBT-etetet đăng theo lời nhắn của anh Trần Đại K


24277 top -
C H I A B U Ồ N c ù n g a n h N g u y ễ n T i ế n D ũ n g
1, 2
_______________________________________________
Lệ Đá - thơ - Nguyễn Tư Phương _______________________________________________

Image

trong hơi thở
đá nằm
nghe lạnh quá
hồn phong linh
quạnh quẽ
tiếng rung buồn.

xem tiếp...

_______________________________________________
Cũng Cùng Là Mẹ - văn - Hoài Yên _______________________________________________

Image

Con người sinh ra ai cũng muốn có cái quyền nói lên tiếng nói của chính mình. Tại sao một đứa bé vừa rời lòng mẹ lại khóc oe oe? Tại sao không cần chỉ hít vào lồng ngực một luồng không khí là buồng phổi tự động nở ra mà phải khóc thét lên một tiếng? Phải chăng tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh ấy cũng như một tiếng nói của riêng nó hầu nhấn mạnh sự có mặt của nó trên cuộc đời này.

xem tiếp...

_______________________________________________
Lời Cầm Sương Tôi - nhạc - Nguyễn Tiến Dũng _______________________________________________

Image

buông tay
ngây ngất dịu dàng
buông hồ cầm bặt âm vang
buông thanh âm
thơ ngát không gian
khép mặt giã từ...

xem tiếp...

_______________________________________________
Hsinbyume - tranh - Đỗ Danh Đôn _______________________________________________

Imagexem tiếp...