THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

NHỮNG BÀI THUỘC THỂ LỌAI eTetet caféE_café 53 . đ i ề u g i ả n d ị
03 Jun 2011, 12:02E_café 52 . t u ổ i x a n g ư ờ i
26 May 2011, 01:04E_café 51 . m ì n h ơ i
31 Mar 2011, 12:59E_café 50 . m ộ t c h i ề u đ ô n g
20 Mar 2011, 10:13E_café 49 . đ ể n h ớ N g u y ễ n Đ ứ c Q u a n g
14 Mar 2011, 01:58E_café 48 . C h o L ầ n C u ố i
11 Mar 2011, 12:06E_café 47 . t h ờ i k h ắ c m ù a m i ê n h o a n
20 Feb 2011, 22:53g i a i đ i ệ u M Ù A X U Â N
15 Feb 2011, 09:54E_café 46 . a n h đ ã t h ấ y m ù a x u â n c h ư a
14 Feb 2011, 19:59E_café 45 . t r ở v ề
12 Feb 2011, 12:46E_café 44 . m ù a n g u y ệ t t h ự c
07 Feb 2011, 17:35X u â n 2 0 1 1
02 Feb 2011, 16:56E_café 43 . n ế u X u â n n à y v ắ n g a n h
02 Feb 2011, 13:08 | 1 bình luậnE_café 42 . t ì n h k h ú c m ù a x u â n
02 Feb 2011, 11:50E_café 41 . t ì n h c h ế t t h e o m ù a đ ô n g
28 Jan 2011, 00:26E_café 40 . Y Ê U
20 Jan 2011, 10:46E_café 39 . I n F l a n d e r s F i e l d s
15 Jan 2011, 19:59E_café 38 . T a n g o T ì n h
07 Jan 2011, 19:06 | 2 bình luậnM i ề n T a o N g ộ
03 Jan 2011, 22:36E_café 37 . đ ê m g i ã t ừ
15 Dec 2010, 16:05E_café 36 . n g à y v u i n ă m ấ y
10 Dec 2010, 16:27E_café 35 . những khoảng lặng trầm giữa nụ cười
08 Dec 2010, 18:12E_café 34 . t ì n h y ê u t r o n g đ ờ i
24 Nov 2010, 16:27E_café 33 . t r á i t i m m ặ t t r ờ i
06 Nov 2010, 23:01E _café 32 . m ư a
31 Oct 2010, 01:10


1, 2, 3, 4, 5, 6
_______________________________________________
Cánh Chữ Tàn - thơ - Hoa Trang _______________________________________________

Image

Niệm câu thơm thảo,
giã từ
Nhang lòng ngát nỗi thiêng tư,mùng 10
Đèn chiều giọt sáng lơi rơi...
Nghiêng vào ánh vãn ngay nơi hết ngày
Những đóm kinh tim tàn bay...

xem tiếp...

_______________________________________________
Gió & Thông - văn - Đình Nguyên _______________________________________________

Image

Vậy mà nỡ lòng nào em lại héo khô! Màu xanh kia trở thành úa héo. Nhúm tóc kim một chùm mấy sợi. Bay lang thang dính đầy kẽ, kẹt, sân vườn, mái nhà, ống dẫn nước thoát mưa.

xem tiếp...

_______________________________________________
Ngày Vui Qua Mau - nhạc - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

đừng nhìn xa vời em ơi
xin em hãy mơ thật gần
xin em hãy coi ngày vui là đây...

xem tiếp...

_______________________________________________
Lối Mòn - ảnh - Mùa Cổ Điển _______________________________________________

Imagexem tiếp...