THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

NHỮNG BÀI THUỘC THỂ LỌAI eTetet caféE_café 53 . đ i ề u g i ả n d ị
03 Jun 2011, 12:02E_café 52 . t u ổ i x a n g ư ờ i
26 May 2011, 01:04E_café 51 . m ì n h ơ i
31 Mar 2011, 12:59E_café 50 . m ộ t c h i ề u đ ô n g
20 Mar 2011, 10:13E_café 49 . đ ể n h ớ N g u y ễ n Đ ứ c Q u a n g
14 Mar 2011, 01:58E_café 48 . C h o L ầ n C u ố i
11 Mar 2011, 12:06E_café 47 . t h ờ i k h ắ c m ù a m i ê n h o a n
20 Feb 2011, 22:53g i a i đ i ệ u M Ù A X U Â N
15 Feb 2011, 09:54E_café 46 . a n h đ ã t h ấ y m ù a x u â n c h ư a
14 Feb 2011, 19:59E_café 45 . t r ở v ề
12 Feb 2011, 12:46E_café 44 . m ù a n g u y ệ t t h ự c
07 Feb 2011, 17:35X u â n 2 0 1 1
02 Feb 2011, 16:56E_café 43 . n ế u X u â n n à y v ắ n g a n h
02 Feb 2011, 13:08 | 1 bình luậnE_café 42 . t ì n h k h ú c m ù a x u â n
02 Feb 2011, 11:50E_café 41 . t ì n h c h ế t t h e o m ù a đ ô n g
28 Jan 2011, 00:26E_café 40 . Y Ê U
20 Jan 2011, 10:46E_café 39 . I n F l a n d e r s F i e l d s
15 Jan 2011, 19:59E_café 38 . T a n g o T ì n h
07 Jan 2011, 19:06 | 2 bình luậnM i ề n T a o N g ộ
03 Jan 2011, 22:36E_café 37 . đ ê m g i ã t ừ
15 Dec 2010, 16:05E_café 36 . n g à y v u i n ă m ấ y
10 Dec 2010, 16:27E_café 35 . những khoảng lặng trầm giữa nụ cười
08 Dec 2010, 18:12E_café 34 . t ì n h y ê u t r o n g đ ờ i
24 Nov 2010, 16:27E_café 33 . t r á i t i m m ặ t t r ờ i
06 Nov 2010, 23:01E _café 32 . m ư a
31 Oct 2010, 01:10


1, 2, 3, 4, 5, 6
_______________________________________________
Lệ Đá - thơ - Nguyễn Tư Phương _______________________________________________

Image

trong hơi thở
đá nằm
nghe lạnh quá
hồn phong linh
quạnh quẽ
tiếng rung buồn.

xem tiếp...

_______________________________________________
Cũng Cùng Là Mẹ - văn - Hoài Yên _______________________________________________

Image

Con người sinh ra ai cũng muốn có cái quyền nói lên tiếng nói của chính mình. Tại sao một đứa bé vừa rời lòng mẹ lại khóc oe oe? Tại sao không cần chỉ hít vào lồng ngực một luồng không khí là buồng phổi tự động nở ra mà phải khóc thét lên một tiếng? Phải chăng tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh ấy cũng như một tiếng nói của riêng nó hầu nhấn mạnh sự có mặt của nó trên cuộc đời này.

xem tiếp...

_______________________________________________
Lời Cầm Sương Tôi - nhạc - Nguyễn Tiến Dũng _______________________________________________

Image

buông tay
ngây ngất dịu dàng
buông hồ cầm bặt âm vang
buông thanh âm
thơ ngát không gian
khép mặt giã từ...

xem tiếp...

_______________________________________________
Hsinbyume - tranh - Đỗ Danh Đôn _______________________________________________

Imagexem tiếp...