THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

NHỮNG BÀI THUỘC THỂ LỌAI eTetet caféE_café 52 . t u ổ i x a n g ư ờ i
26 May 2011, 01:04E_café 51 . m ì n h ơ i
31 Mar 2011, 12:59E_café 50 . m ộ t c h i ề u đ ô n g
20 Mar 2011, 10:13E_café 49 . đ ể n h ớ N g u y ễ n Đ ứ c Q u a n g
14 Mar 2011, 01:58E_café 48 . C h o L ầ n C u ố i
11 Mar 2011, 12:06E_café 47 . t h ờ i k h ắ c m ù a m i ê n h o a n
20 Feb 2011, 22:53g i a i đ i ệ u M Ù A X U Â N
15 Feb 2011, 09:54E_café 46 . a n h đ ã t h ấ y m ù a x u â n c h ư a
14 Feb 2011, 19:59E_café 45 . t r ở v ề
12 Feb 2011, 12:46E_café 44 . m ù a n g u y ệ t t h ự c
07 Feb 2011, 17:35X u â n 2 0 1 1
02 Feb 2011, 16:56E_café 43 . n ế u X u â n n à y v ắ n g a n h
02 Feb 2011, 13:08 | 1 bình luậnE_café 42 . t ì n h k h ú c m ù a x u â n
02 Feb 2011, 11:50E_café 41 . t ì n h c h ế t t h e o m ù a đ ô n g
28 Jan 2011, 00:26E_café 40 . Y Ê U
20 Jan 2011, 10:46E_café 39 . I n F l a n d e r s F i e l d s
15 Jan 2011, 19:59E_café 38 . T a n g o T ì n h
07 Jan 2011, 19:06 | 2 bình luậnM i ề n T a o N g ộ
03 Jan 2011, 22:36E_café 37 . đ ê m g i ã t ừ
15 Dec 2010, 16:05E_café 36 . n g à y v u i n ă m ấ y
10 Dec 2010, 16:27E_café 35 . những khoảng lặng trầm giữa nụ cười
08 Dec 2010, 18:12E_café 34 . t ì n h y ê u t r o n g đ ờ i
24 Nov 2010, 16:27E_café 33 . t r á i t i m m ặ t t r ờ i
06 Nov 2010, 23:01E _café 32 . m ư a
31 Oct 2010, 01:10E_café 31 . t ự t h o ạ i c ù n g h ạ n h p h ú c
24 Oct 2010, 23:37


1, 2, 3, 4, 5, 6
_______________________________________________
Đời Gió - thơ - Chu Thuỵ Nguyên _______________________________________________

Image

để thấy những chiếc lá úa vàng
chưa bao giờ làm nên nổi mùa thu
mà chỉ có mùa thu
tự tay nó nhuộm cho mình diêm dúa
điệu đàng tùy thích

xem tiếp...

_______________________________________________
Cần Nhau - văn - Đình Nguyên _______________________________________________

Image

Đất khô rang. Đất rất cần mưa. Mưa làm cho những mảnh khô cằn kia liền lạc, liên kết nhau thành một khối lớn. Thành một sức mạnh vững chải mà không bao giờ có thể chia lìa nhau ra được nữa. Những khuôn mặt khô nứt nẻ sẽ thành một. Một khuôn mặt chung đẹp, xấu xí biến mất, bao la và mạnh mẽ vô cùng.

Điều bí ẩn là... mưa cũng cần đất biết bao nhiêu!

xem tiếp...

_______________________________________________
Sao Đêm - nhạc - Phạm Anh Dũng _______________________________________________

Image

Em, ánh sao đẹp xa cuối trời đi về đâu?
Đêm quá sâu hồn ta rã rời trong trời nâu.
Tìm em không gian hồ đổ vỡ, theo tinh cầu bay.
Hằng đêm gối sách mơ trăng sao...

xem tiếp...

_______________________________________________
Autumn Equinox? - ảnh - Võ Trọng Kỳ _______________________________________________

Image


xem tiếp...