THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

NHỮNG BÀI THUỘC THỂ LỌAI eTetet caféE_café 79 . l o v e m e t e n d e r
14 Mar 2012, 11:53E_café 77 . t ì n h c a
14 Feb 2012, 08:56 | 6 bình luậnE_café 76 . m ê k h ú c
04 Feb 2012, 21:35E_café 75 . x i n x ă m
02 Feb 2012, 01:43E_café 74 . g á i x u â n
24 Jan 2012, 10:26E_café 73 . e m c ò n n h ớ m ù a x u â n
21 Jan 2012, 21:56E_café 71 . v à c o n t i m đ ã v u i t r ở l ạ i
18 Jan 2012, 17:34 | 2 bình luậnE_café 72 . t i ế n g d â n c h à i
19 Jan 2012, 22:15E_café 68 . ả o ả n h
28 Dec 2011, 10:59 | 5 bình luậnE_café 70 . l k đ o à n c h u ẩ n - t ừ l i n h
09 Jan 2012, 13:55E_café 69 . m ậ t n g ữ
01 Jan 2012, 03:42E_café 67 . c h á n đ ờ i
14 Dec 2011, 00:16 | 1 bình luậnE_café 66 . l ò n g n g ư ờ i t r i n h n ữ
23 Nov 2011, 23:40E_café 65 . t h ô i
08 Nov 2011, 22:33g ó t t h u
15 Oct 2011, 21:13 | 25 bình luậnE_café 58 . c h ờ n g ư ờ i
28 Aug 2011, 23:17 | 17 bình luậnE_café 64 . đ ê m b u ồ n t ỉ n h l ẻ
12 Oct 2011, 07:02E_café 60 . n ế u m ộ t m a i e m s ẽ q u a đ ờ i
18 Sep 2011, 11:30 | 12 bình luậnE_café 61 . đ ư ờ n g c h i ề u l á r ụ n g
22 Sep 2011, 23:16 | 10 bình luậnE_café 62 . h ồ n h ư
27 Sep 2011, 19:33 | 1 bình luậnE_café 63 . b i ể n c ạ n
06 Oct 2011, 23:08E_café 59 . lk t ì n h k h ú c t h á n g s á u
17 Sep 2011, 00:25E_café 57 . c a d a o m ẹ
14 Aug 2011, 11:56E_café 56 . x i n t r ả n ợ n g ư ờ i
02 Aug 2011, 21:24 | 1 bình luậnE_café 55 . lk p h ạ m d u y
13 Jul 2011, 21:25


1, 2, 3, 4, 5, 6
_______________________________________________
Lệ Đá - thơ - Nguyễn Tư Phương _______________________________________________

Image

trong hơi thở
đá nằm
nghe lạnh quá
hồn phong linh
quạnh quẽ
tiếng rung buồn.

xem tiếp...

_______________________________________________
Cũng Cùng Là Mẹ - văn - Hoài Yên _______________________________________________

Image

Con người sinh ra ai cũng muốn có cái quyền nói lên tiếng nói của chính mình. Tại sao một đứa bé vừa rời lòng mẹ lại khóc oe oe? Tại sao không cần chỉ hít vào lồng ngực một luồng không khí là buồng phổi tự động nở ra mà phải khóc thét lên một tiếng? Phải chăng tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh ấy cũng như một tiếng nói của riêng nó hầu nhấn mạnh sự có mặt của nó trên cuộc đời này.

xem tiếp...

_______________________________________________
Lời Cầm Sương Tôi - nhạc - Nguyễn Tiến Dũng _______________________________________________

Image

buông tay
ngây ngất dịu dàng
buông hồ cầm bặt âm vang
buông thanh âm
thơ ngát không gian
khép mặt giã từ...

xem tiếp...

_______________________________________________
Hsinbyume - tranh - Đỗ Danh Đôn _______________________________________________

Imagexem tiếp...