THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

NHỮNG BÀI THUỘC THỂ LỌAI eTetet caféE_café 76 . m ê k h ú c
04 Feb 2012, 21:35E_café 75 . x i n x ă m
02 Feb 2012, 01:43E_café 74 . g á i x u â n
24 Jan 2012, 10:26E_café 73 . e m c ò n n h ớ m ù a x u â n
21 Jan 2012, 21:56E_café 71 . v à c o n t i m đ ã v u i t r ở l ạ i
18 Jan 2012, 17:34 | 2 bình luậnE_café 72 . t i ế n g d â n c h à i
19 Jan 2012, 22:15E_café 68 . ả o ả n h
28 Dec 2011, 10:59 | 5 bình luậnE_café 70 . l k đ o à n c h u ẩ n - t ừ l i n h
09 Jan 2012, 13:55E_café 69 . m ậ t n g ữ
01 Jan 2012, 03:42E_café 67 . c h á n đ ờ i
14 Dec 2011, 00:16 | 1 bình luậnE_café 66 . l ò n g n g ư ờ i t r i n h n ữ
23 Nov 2011, 23:40E_café 65 . t h ô i
08 Nov 2011, 22:33g ó t t h u
15 Oct 2011, 21:13 | 25 bình luậnE_café 58 . c h ờ n g ư ờ i
28 Aug 2011, 23:17 | 17 bình luậnE_café 64 . đ ê m b u ồ n t ỉ n h l ẻ
12 Oct 2011, 07:02E_café 60 . n ế u m ộ t m a i e m s ẽ q u a đ ờ i
18 Sep 2011, 11:30 | 12 bình luậnE_café 61 . đ ư ờ n g c h i ề u l á r ụ n g
22 Sep 2011, 23:16 | 10 bình luậnE_café 62 . h ồ n h ư
27 Sep 2011, 19:33 | 1 bình luậnE_café 63 . b i ể n c ạ n
06 Oct 2011, 23:08E_café 59 . lk t ì n h k h ú c t h á n g s á u
17 Sep 2011, 00:25E_café 57 . c a d a o m ẹ
14 Aug 2011, 11:56E_café 56 . x i n t r ả n ợ n g ư ờ i
02 Aug 2011, 21:24 | 1 bình luậnE_café 55 . lk p h ạ m d u y
13 Jul 2011, 21:25E_café 54 . Tóc Gió Thôi Bay
14 Jun 2011, 13:56E_café 53 . đ i ề u g i ả n d ị
03 Jun 2011, 12:02


1, 2, 3, 4, 5, 6
_______________________________________________
Đời Gió - thơ - Chu Thuỵ Nguyên _______________________________________________

Image

để thấy những chiếc lá úa vàng
chưa bao giờ làm nên nổi mùa thu
mà chỉ có mùa thu
tự tay nó nhuộm cho mình diêm dúa
điệu đàng tùy thích

xem tiếp...

_______________________________________________
Cần Nhau - văn - Đình Nguyên _______________________________________________

Image

Đất khô rang. Đất rất cần mưa. Mưa làm cho những mảnh khô cằn kia liền lạc, liên kết nhau thành một khối lớn. Thành một sức mạnh vững chải mà không bao giờ có thể chia lìa nhau ra được nữa. Những khuôn mặt khô nứt nẻ sẽ thành một. Một khuôn mặt chung đẹp, xấu xí biến mất, bao la và mạnh mẽ vô cùng.

Điều bí ẩn là... mưa cũng cần đất biết bao nhiêu!

xem tiếp...

_______________________________________________
Sao Đêm - nhạc - Phạm Anh Dũng _______________________________________________

Image

Em, ánh sao đẹp xa cuối trời đi về đâu?
Đêm quá sâu hồn ta rã rời trong trời nâu.
Tìm em không gian hồ đổ vỡ, theo tinh cầu bay.
Hằng đêm gối sách mơ trăng sao...

xem tiếp...

_______________________________________________
Autumn Equinox? - ảnh - Võ Trọng Kỳ _______________________________________________

Image


xem tiếp...