THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

NHỮNG BÀI THUỘC THỂ LỌAI eTetet caféngày | chiều chủ nhật
24 Jan 2014, 12:30m ấ y d ặ m s ơ n k h ê
29 Jan 2013, 10:11 | 4 bình luậnH U Ế
14 Jan 2014, 13:57 | 7 bình luậnThe Little Things - video - Đón Chào Năm Mới | npn
30 Dec 2013, 00:56 | 2 bình luậnM Ờ I E M V Ề . Việt Dũng (1958-2013)
22 Dec 2013, 13:34Xin chào các bạn | phạm anh dũng
11 Aug 2013, 17:24 | 8 bình luậnE_café 91 . l ờ i c u ố i
16 May 2013, 22:20 | 4 bình luậnMưa, thì thầm... - thơ Vị Duyên & Yên Chi - nhạc npn
07 Jun 2013, 16:30 | 5 bình luậnE_café 92 . đ ã l ạ n h r ồ i , t r ầ m h ư ơ n g ơ i . . .
24 May 2013, 23:06Mùa Xuân Tình Yêu | BBT-etetet
10 Feb 2013, 00:45 | 34 bình luậnMùa Xuân Tình Yêu - tiết mục Tết và Valentine của etetet | BBT-etetet
28 Jan 2013, 18:54 | 2 bình luậnE_café90 - để tưởng nhớ Nguyễn Văn Thương
27 Jan 2013, 00:44 | 2 bình luậnE_café 89 . Thì Thầm Với Ngọn Hải Đăng Vừa Tắt
21 Jan 2013, 22:06 | 2 bình luậne t e t e t, 3 n ă m n h ì n l ạ i... | BBT-etetet
31 Oct 2012, 22:04 | 85 bình luậnE_café 88 . để tưởng nhớ Trần Trịnh
12 Oct 2012, 16:46 | 15 bình luậnE_café 87 . h ư ơ n g n g ọ c l a n | lang thang
01 Oct 2012, 00:01 | 6 bình luậnE_café 86 . với Phạm Chi Lan
21 Sep 2012, 23:01 | 9 bình luậnE_café 85 . l á t h ư g ử i M Ẹ
30 Aug 2012, 21:59 | 3 bình luậnE_café 84 . n h ữ n g n ẻ o đ ư ờ n g V I Ệ T N A M
12 Jun 2012, 23:03E_café 82 . l ờ i M ẹ r u
12 May 2012, 12:56 | 7 bình luậnE_café 83 . p h ư ợ n g b u ồ n
15 May 2012, 23:30E_café 81 . c h i ế c á o b à b a
02 Apr 2012, 21:56 | 2 bình luậnE_café 80 . g i ọ t l ệ t h i ê n t h u
28 Mar 2012, 23:37 | 2 bình luậnE_café 78 . s o t h e n , w h o a r e y o u ?
02 Mar 2012, 23:15 | 3 bình luậnE_café 79 . l o v e m e t e n d e r
14 Mar 2012, 11:53


1, 2, 3, 4, 5, 6
_______________________________________________
Cánh Chữ Tàn - thơ - Hoa Trang _______________________________________________

Image

Niệm câu thơm thảo,
giã từ
Nhang lòng ngát nỗi thiêng tư,mùng 10
Đèn chiều giọt sáng lơi rơi...
Nghiêng vào ánh vãn ngay nơi hết ngày
Những đóm kinh tim tàn bay...

xem tiếp...

_______________________________________________
Gió & Thông - văn - Đình Nguyên _______________________________________________

Image

Vậy mà nỡ lòng nào em lại héo khô! Màu xanh kia trở thành úa héo. Nhúm tóc kim một chùm mấy sợi. Bay lang thang dính đầy kẽ, kẹt, sân vườn, mái nhà, ống dẫn nước thoát mưa.

xem tiếp...

_______________________________________________
Ngày Vui Qua Mau - nhạc - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

đừng nhìn xa vời em ơi
xin em hãy mơ thật gần
xin em hãy coi ngày vui là đây...

xem tiếp...

_______________________________________________
Lối Mòn - ảnh - Mùa Cổ Điển _______________________________________________

Imagexem tiếp...