THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

NHỮNG BÀI THUỘC THỂ LỌAI eTetet caféC H Ú C M Ừ N G N Ă M M Ớ I | BBT-etetet
18 Jan 2014, 12:55 | 31 bình luậnngày | chiều chủ nhật
24 Jan 2014, 12:30m ấ y d ặ m s ơ n k h ê
29 Jan 2013, 10:11 | 4 bình luậnH U Ế
14 Jan 2014, 13:57 | 7 bình luậnThe Little Things - video - Đón Chào Năm Mới | npn
30 Dec 2013, 00:56 | 2 bình luậnM Ờ I E M V Ề . Việt Dũng (1958-2013)
22 Dec 2013, 13:34Xin chào các bạn | phạm anh dũng
11 Aug 2013, 17:24 | 8 bình luậnE_café 91 . l ờ i c u ố i
16 May 2013, 22:20 | 4 bình luậnMưa, thì thầm... - thơ Vị Duyên & Yên Chi - nhạc npn
07 Jun 2013, 16:30 | 5 bình luậnE_café 92 . đ ã l ạ n h r ồ i , t r ầ m h ư ơ n g ơ i . . .
24 May 2013, 23:06Mùa Xuân Tình Yêu | BBT-etetet
10 Feb 2013, 00:45 | 34 bình luậnMùa Xuân Tình Yêu - tiết mục Tết và Valentine của etetet | BBT-etetet
28 Jan 2013, 18:54 | 2 bình luậnE_café90 - để tưởng nhớ Nguyễn Văn Thương
27 Jan 2013, 00:44 | 2 bình luậnE_café 89 . Thì Thầm Với Ngọn Hải Đăng Vừa Tắt
21 Jan 2013, 22:06 | 2 bình luậne t e t e t, 3 n ă m n h ì n l ạ i... | BBT-etetet
31 Oct 2012, 22:04 | 85 bình luậnE_café 88 . để tưởng nhớ Trần Trịnh
12 Oct 2012, 16:46 | 15 bình luậnE_café 87 . h ư ơ n g n g ọ c l a n | lang thang
01 Oct 2012, 00:01 | 6 bình luậnE_café 86 . với Phạm Chi Lan
21 Sep 2012, 23:01 | 9 bình luậnE_café 85 . l á t h ư g ử i M Ẹ
30 Aug 2012, 21:59 | 3 bình luậnE_café 84 . n h ữ n g n ẻ o đ ư ờ n g V I Ệ T N A M
12 Jun 2012, 23:03E_café 82 . l ờ i M ẹ r u
12 May 2012, 12:56 | 7 bình luậnE_café 83 . p h ư ợ n g b u ồ n
15 May 2012, 23:30E_café 81 . c h i ế c á o b à b a
02 Apr 2012, 21:56 | 2 bình luậnE_café 80 . g i ọ t l ệ t h i ê n t h u
28 Mar 2012, 23:37 | 2 bình luậnE_café 78 . s o t h e n , w h o a r e y o u ?
02 Mar 2012, 23:15 | 3 bình luận


1, 2, 3, 4, 5, 6
_______________________________________________
Lệ Đá - thơ - Nguyễn Tư Phương _______________________________________________

Image

trong hơi thở
đá nằm
nghe lạnh quá
hồn phong linh
quạnh quẽ
tiếng rung buồn.

xem tiếp...

_______________________________________________
Cũng Cùng Là Mẹ - văn - Hoài Yên _______________________________________________

Image

Con người sinh ra ai cũng muốn có cái quyền nói lên tiếng nói của chính mình. Tại sao một đứa bé vừa rời lòng mẹ lại khóc oe oe? Tại sao không cần chỉ hít vào lồng ngực một luồng không khí là buồng phổi tự động nở ra mà phải khóc thét lên một tiếng? Phải chăng tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh ấy cũng như một tiếng nói của riêng nó hầu nhấn mạnh sự có mặt của nó trên cuộc đời này.

xem tiếp...

_______________________________________________
Lời Cầm Sương Tôi - nhạc - Nguyễn Tiến Dũng _______________________________________________

Image

buông tay
ngây ngất dịu dàng
buông hồ cầm bặt âm vang
buông thanh âm
thơ ngát không gian
khép mặt giã từ...

xem tiếp...

_______________________________________________
Hsinbyume - tranh - Đỗ Danh Đôn _______________________________________________

Imagexem tiếp...