THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

NHỮNG BÀI THUỘC THỂ LỌAI eTetet caféE_café 5 . m ấ t n h a u m ù a đ ô n g
14 Jan 2010, 00:49 | 12 bình luậnE_café 7 . c ô b ắ c k ỳ n h o n h ỏ
27 Jan 2010, 21:56E_café 1 . k h ô n g c ò n m ù a t h u
17 Dec 2009, 19:57 | 1 bình luậnE_café 6 . p h i ế n đ á s ầ u
17 Jan 2010, 01:01 | 3 bình luậnE_café 4 . t r ê n b ố n v ù n g c h i ế n t h u ậ t
07 Jan 2010, 17:07 | 2 bình luậnE_café 3 . c h e g i ấ u
31 Dec 2009, 00:45 | 3 bình luậnMerry Christmas
24 Dec 2009, 01:22 | 1 bình luậnE_café 2 . t a y ê u e m l ầ m l ỡ
23 Dec 2009, 23:48eTetet café - khai trương thứ năm 17-12-2009
16 Dec 2009, 22:21 | 26 bình luận

Image

đọc tiếp >


1, 2, 3, 4, 5, 6
_______________________________________________
Cánh Chữ Tàn - thơ - Hoa Trang _______________________________________________

Image

Niệm câu thơm thảo,
giã từ
Nhang lòng ngát nỗi thiêng tư,mùng 10
Đèn chiều giọt sáng lơi rơi...
Nghiêng vào ánh vãn ngay nơi hết ngày
Những đóm kinh tim tàn bay...

xem tiếp...

_______________________________________________
Gió & Thông - văn - Đình Nguyên _______________________________________________

Image

Vậy mà nỡ lòng nào em lại héo khô! Màu xanh kia trở thành úa héo. Nhúm tóc kim một chùm mấy sợi. Bay lang thang dính đầy kẽ, kẹt, sân vườn, mái nhà, ống dẫn nước thoát mưa.

xem tiếp...

_______________________________________________
Ngày Vui Qua Mau - nhạc - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

đừng nhìn xa vời em ơi
xin em hãy mơ thật gần
xin em hãy coi ngày vui là đây...

xem tiếp...

_______________________________________________
Lối Mòn - ảnh - Mùa Cổ Điển _______________________________________________

Imagexem tiếp...