THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

NHỮNG BÀI THUỘC THỂ LỌAI eTetet caféE_café 30 . h ẹ n h ò
11 Oct 2010, 12:57E_café 29 . đ ê m c u ố i c ù n g
09 Oct 2010, 12:38E_café 28 . b à i k h ô n g t ê n s ố 3 7
25 Sep 2010, 10:25E_café 27 . n g ư ờ i đ i q u a đ ờ i t ô i
15 Sep 2010, 19:53E_café 26 . c h ị t ô i
14 Sep 2010, 20:43E_café 25 . c h è c h ỉ
07 Sep 2010, 21:17E_café 24 . q u ê m ẹ
30 Aug 2010, 22:02E_café 23 . t h e s t r e e t s o f S a i g o n
21 Aug 2010, 13:38E_café 22 . đ ô i m ắ t n g ư ờ i S ơ n T â y
14 Jul 2010, 09:54E_café 21 . t r ắ n g x o á m ộ t m à u
13 Jul 2010, 14:11E_café 20 . i a m... i s a i d
10 Jul 2010, 01:31E_café 19 . c h ỉ n g ầ n ấ y t h ô i
08 Jul 2010, 10:32E_café 18 . b à i k h ô n g t ê n c u ố i c ù n g
02 Jul 2010, 10:52E_café 17 . l í n h n g h ĩ g ì
22 Jun 2010, 22:50E_café 16 . s e n
07 Jun 2010, 22:23E_café 15 . d ư ớ i g i à n h o a c ũ
06 Jun 2010, 19:09E_café 14 . c õ i v ắ n g
24 May 2010, 19:36 | 2 bình luậnE_café 13 . n g à n t h u á o t í m
28 Apr 2010, 22:56E_café 12 . n g ư ờ i đ i q u a đ ờ i t ô i
06 Apr 2010, 22:03E_café 11 . n h ữ n g đ ồ i h o a s i m
25 Mar 2010, 08:34E_café 10 . m ù a x u â n l á k h ô
03 Mar 2010, 17:11X u â n T ì n h Y ê u
15 Feb 2010, 10:18E_café 9 . đ ó n X u â n
12 Feb 2010, 13:24 | 6 bình luậnE_café 8 . g ợ i g i ấ c m ơ x ư a
11 Feb 2010, 12:39E_café 5 . m ấ t n h a u m ù a đ ô n g
14 Jan 2010, 00:49 | 12 bình luận


1, 2, 3, 4, 5, 6
_______________________________________________
Đời Gió - thơ - Chu Thuỵ Nguyên _______________________________________________

Image

để thấy những chiếc lá úa vàng
chưa bao giờ làm nên nổi mùa thu
mà chỉ có mùa thu
tự tay nó nhuộm cho mình diêm dúa
điệu đàng tùy thích

xem tiếp...

_______________________________________________
Cần Nhau - văn - Đình Nguyên _______________________________________________

Image

Đất khô rang. Đất rất cần mưa. Mưa làm cho những mảnh khô cằn kia liền lạc, liên kết nhau thành một khối lớn. Thành một sức mạnh vững chải mà không bao giờ có thể chia lìa nhau ra được nữa. Những khuôn mặt khô nứt nẻ sẽ thành một. Một khuôn mặt chung đẹp, xấu xí biến mất, bao la và mạnh mẽ vô cùng.

Điều bí ẩn là... mưa cũng cần đất biết bao nhiêu!

xem tiếp...

_______________________________________________
Sao Đêm - nhạc - Phạm Anh Dũng _______________________________________________

Image

Em, ánh sao đẹp xa cuối trời đi về đâu?
Đêm quá sâu hồn ta rã rời trong trời nâu.
Tìm em không gian hồ đổ vỡ, theo tinh cầu bay.
Hằng đêm gối sách mơ trăng sao...

xem tiếp...

_______________________________________________
Autumn Equinox? - ảnh - Võ Trọng Kỳ _______________________________________________

Image


xem tiếp...