THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

NHỮNG BÀI THUỘC THỂ LỌAI eTetet caféE_café 31 . t ự t h o ạ i c ù n g h ạ n h p h ú c
24 Oct 2010, 23:37E_café 30 . h ẹ n h ò
11 Oct 2010, 12:57E_café 29 . đ ê m c u ố i c ù n g
09 Oct 2010, 12:38E_café 28 . b à i k h ô n g t ê n s ố 3 7
25 Sep 2010, 10:25E_café 27 . n g ư ờ i đ i q u a đ ờ i t ô i
15 Sep 2010, 19:53E_café 26 . c h ị t ô i
14 Sep 2010, 20:43E_café 25 . c h è c h ỉ
07 Sep 2010, 21:17E_café 24 . q u ê m ẹ
30 Aug 2010, 22:02E_café 23 . t h e s t r e e t s o f S a i g o n
21 Aug 2010, 13:38E_café 22 . đ ô i m ắ t n g ư ờ i S ơ n T â y
14 Jul 2010, 09:54E_café 21 . t r ắ n g x o á m ộ t m à u
13 Jul 2010, 14:11E_café 20 . i a m... i s a i d
10 Jul 2010, 01:31E_café 19 . c h ỉ n g ầ n ấ y t h ô i
08 Jul 2010, 10:32E_café 18 . b à i k h ô n g t ê n c u ố i c ù n g
02 Jul 2010, 10:52E_café 17 . l í n h n g h ĩ g ì
22 Jun 2010, 22:50E_café 16 . s e n
07 Jun 2010, 22:23E_café 15 . d ư ớ i g i à n h o a c ũ
06 Jun 2010, 19:09E_café 14 . c õ i v ắ n g
24 May 2010, 19:36 | 2 bình luậnE_café 13 . n g à n t h u á o t í m
28 Apr 2010, 22:56E_café 12 . n g ư ờ i đ i q u a đ ờ i t ô i
06 Apr 2010, 22:03E_café 11 . n h ữ n g đ ồ i h o a s i m
25 Mar 2010, 08:34E_café 10 . m ù a x u â n l á k h ô
03 Mar 2010, 17:11X u â n T ì n h Y ê u
15 Feb 2010, 10:18E_café 9 . đ ó n X u â n
12 Feb 2010, 13:24 | 6 bình luậnE_café 8 . g ợ i g i ấ c m ơ x ư a
11 Feb 2010, 12:39


1, 2, 3, 4, 5, 6
_______________________________________________
Cánh Chữ Tàn - thơ - Hoa Trang _______________________________________________

Image

Niệm câu thơm thảo,
giã từ
Nhang lòng ngát nỗi thiêng tư,mùng 10
Đèn chiều giọt sáng lơi rơi...
Nghiêng vào ánh vãn ngay nơi hết ngày
Những đóm kinh tim tàn bay...

xem tiếp...

_______________________________________________
Gió & Thông - văn - Đình Nguyên _______________________________________________

Image

Vậy mà nỡ lòng nào em lại héo khô! Màu xanh kia trở thành úa héo. Nhúm tóc kim một chùm mấy sợi. Bay lang thang dính đầy kẽ, kẹt, sân vườn, mái nhà, ống dẫn nước thoát mưa.

xem tiếp...

_______________________________________________
Ngày Vui Qua Mau - nhạc - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

đừng nhìn xa vời em ơi
xin em hãy mơ thật gần
xin em hãy coi ngày vui là đây...

xem tiếp...

_______________________________________________
Lối Mòn - ảnh - Mùa Cổ Điển _______________________________________________

Imagexem tiếp...