THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

NHỮNG BÀI THUỘC THỂ LỌAI eTetet caféE_café 31 . t ự t h o ạ i c ù n g h ạ n h p h ú c
24 Oct 2010, 23:37E_café 30 . h ẹ n h ò
11 Oct 2010, 12:57E_café 29 . đ ê m c u ố i c ù n g
09 Oct 2010, 12:38E_café 28 . b à i k h ô n g t ê n s ố 3 7
25 Sep 2010, 10:25E_café 27 . n g ư ờ i đ i q u a đ ờ i t ô i
15 Sep 2010, 19:53E_café 26 . c h ị t ô i
14 Sep 2010, 20:43E_café 25 . c h è c h ỉ
07 Sep 2010, 21:17E_café 24 . q u ê m ẹ
30 Aug 2010, 22:02E_café 23 . t h e s t r e e t s o f S a i g o n
21 Aug 2010, 13:38E_café 22 . đ ô i m ắ t n g ư ờ i S ơ n T â y
14 Jul 2010, 09:54E_café 21 . t r ắ n g x o á m ộ t m à u
13 Jul 2010, 14:11E_café 20 . i a m... i s a i d
10 Jul 2010, 01:31E_café 19 . c h ỉ n g ầ n ấ y t h ô i
08 Jul 2010, 10:32E_café 18 . b à i k h ô n g t ê n c u ố i c ù n g
02 Jul 2010, 10:52E_café 17 . l í n h n g h ĩ g ì
22 Jun 2010, 22:50E_café 16 . s e n
07 Jun 2010, 22:23E_café 15 . d ư ớ i g i à n h o a c ũ
06 Jun 2010, 19:09E_café 14 . c õ i v ắ n g
24 May 2010, 19:36 | 2 bình luậnE_café 13 . n g à n t h u á o t í m
28 Apr 2010, 22:56E_café 12 . n g ư ờ i đ i q u a đ ờ i t ô i
06 Apr 2010, 22:03E_café 11 . n h ữ n g đ ồ i h o a s i m
25 Mar 2010, 08:34E_café 10 . m ù a x u â n l á k h ô
03 Mar 2010, 17:11X u â n T ì n h Y ê u
15 Feb 2010, 10:18E_café 9 . đ ó n X u â n
12 Feb 2010, 13:24 | 6 bình luậnE_café 8 . g ợ i g i ấ c m ơ x ư a
11 Feb 2010, 12:39


1, 2, 3, 4, 5, 6
_______________________________________________
Lệ Đá - thơ - Nguyễn Tư Phương _______________________________________________

Image

trong hơi thở
đá nằm
nghe lạnh quá
hồn phong linh
quạnh quẽ
tiếng rung buồn.

xem tiếp...

_______________________________________________
Cũng Cùng Là Mẹ - văn - Hoài Yên _______________________________________________

Image

Con người sinh ra ai cũng muốn có cái quyền nói lên tiếng nói của chính mình. Tại sao một đứa bé vừa rời lòng mẹ lại khóc oe oe? Tại sao không cần chỉ hít vào lồng ngực một luồng không khí là buồng phổi tự động nở ra mà phải khóc thét lên một tiếng? Phải chăng tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh ấy cũng như một tiếng nói của riêng nó hầu nhấn mạnh sự có mặt của nó trên cuộc đời này.

xem tiếp...

_______________________________________________
Lời Cầm Sương Tôi - nhạc - Nguyễn Tiến Dũng _______________________________________________

Image

buông tay
ngây ngất dịu dàng
buông hồ cầm bặt âm vang
buông thanh âm
thơ ngát không gian
khép mặt giã từ...

xem tiếp...

_______________________________________________
Hsinbyume - tranh - Đỗ Danh Đôn _______________________________________________

Imagexem tiếp...