THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

NHỮNG BÀI THUỘC THỂ LỌAI Độc thoạiĐ ộ c t h o ạ i
09 Oct 2010, 00:04

Image

đọc tiếp >K H U Y Ế T S Ử | vân hoành
09 Aug 2014, 20:37 | 38 bình luậnⓉ﹅. tâm tư khúc | giọt sương tím
13 Apr 2010, 08:10 | 81 bình luậnĐẾM BƯỚC LƯU VONG | long tuyền
14 Jun 2013, 22:12 | 22 bình luậnSƯƠNG BÁM CỎ MAY | long tuyền
28 Aug 2013, 09:45 | 18 bình luậnâ m - i a m . . . i s a i d . . . | npn
17 Dec 2009, 00:26 | 165 bình luậnngoài / trong - c o n g i u n | npn
28 Dec 2009, 00:33 | 99 bình luậnngôn | npn
16 Dec 2009, 11:35 | 219 bình luậnt r á p | tím huế
11 Dec 2010, 07:06 | 31 bình luậnchốn đậu... | Trương Nguyễn Thi Thanh
29 Aug 2017, 19:37 | 15 bình luậnsong song - Thận Nhiên & npn | npn
11 Mar 2013, 16:02 | 10 bình luậnthư cho mme tortue | tí nhè
20 Dec 2009, 00:34 | 79 bình luậndu ngôn | yên chi
19 Jan 2010, 17:15 | 55 bình luậnMất Còn Chỉ Ở Tâm Ta | ug tvũ
04 Dec 2013, 00:11 | 13 bình luậnb u ổ i s á n g , v à n h ữ n g ý r ờ i . . . | npn
17 Dec 2009, 00:48 | 66 bình luậnr u h ồ n k h ú c | mélancolique
23 May 2010, 01:28 | 44 bình luậnღ. g ó c l ặ n g!... | hoa trang
14 Feb 2010, 22:51 | 192 bình luậnsắc | npn
18 Dec 2009, 23:41 | 205 bình luậnP h ạ m D u y - c h u y ệ n t ì n h b u ồ n | npn
20 Oct 2010, 15:49 | 18 bình luậnmật ngữ của... còng | npn
27 Aug 2013, 20:55 | 13 bình luậnn g o ạ n | tím huế
01 Sep 2010, 13:50 | 429 bình luậnr i ê n g t ư | bata
28 Dec 2009, 16:10 | 34 bình luậnmàu thời gian | yên chi
18 Mar 2010, 22:05 | 20 bình luậnNhững Giấc Mơ Chập Chùng... | chiêu hoàng
20 Jan 2010, 11:44 | 8 bình luậnngõ vắng | trân
18 Jul 2011, 23:19 | 38 bình luận


1, 2, 3, 4
_______________________________________________
Chữ - thơ - Giọt Sương Tím _______________________________________________

Image

Có mơ ngoan nào
rất
thật.
đáng giá như tiếng chuông nhà thờ.
dỗ dành linh hồn đêm?

xem tiếp...

_______________________________________________
Hai Viên Gạch - văn - Nguyễn Quang Tấn _______________________________________________

Image

Cái hang không rộng lắm, nhưng bây giờ lão thấy mênh mông như một ngôi đền vắng. Bên ngoài nắng đã lên cao, một tia nắng đi lạc chiếu xuống tờ báo có những tấm hình của nước Thụy-sĩ với những đêm thái bình chan chứa đèn mầu, những mặt hồ sớm mai xanh thẳm, nhấp nhô buồm trắng với thiên nga...

xem tiếp...

_______________________________________________
Trở Về Surriento - nhạc - Nguyễn Thành Vân _______________________________________________

Imagexem tiếp...

_______________________________________________
Chiếu Diện - tranh - Ngọc Thể _______________________________________________

Imagexem tiếp...