THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

NHỮNG BÀI THUỘC THỂ LỌAI Độc thoạiĐ ộ c t h o ạ i
09 Oct 2010, 00:04

Image

đọc tiếp >định ý về thưởng thức | npn
17 Dec 2009, 00:48 | 68 bình luậnmàu thời gian | yên chi
18 Mar 2010, 22:05 | 21 bình luậntri túc | trần bảo toàn
20 Jun 2010, 14:58 | 22 bình luậnGiác Hoa | trần bảo toàn
14 Jun 2010, 14:50 | 26 bình luậnthư cho mme tortue | tí nhè
20 Dec 2009, 00:34 | 102 bình luậndu ngôn | yên chi
19 Jan 2010, 17:15 | 56 bình luậncuối đời rồi em có theo không? | vvd
13 Aug 2010, 17:52 | 34 bình luậnღ. g ó c l ặ n g!... | hoa trang
14 Feb 2010, 22:51 | 201 bình luậnMất Còn Chỉ Ở Tâm Ta | ug tvũ
04 Dec 2013, 00:11 | 14 bình luậnP h ạ m D u y - c h u y ệ n t ì n h b u ồ n | npn
20 Oct 2010, 15:49 | 18 bình luậnĐẾM BƯỚC LƯU VONG | long tuyền
14 Jun 2013, 22:12 | 22 bình luậnSƯƠNG BÁM CỎ MAY | long tuyền
28 Aug 2013, 09:45 | 19 bình luận M - M i d n i g h t B l u e | npn
17 Dec 2009, 00:26 | 168 bình luậnsong song - Thận Nhiên & npn | npn
11 Mar 2013, 16:02 | 10 bình luậnr u h ồ n k h ú c | mélancolique
23 May 2010, 01:28 | 50 bình luậnngôn | npn
16 Dec 2009, 11:35 | 224 bình luậnK H U Y Ế T S Ử | vân hoành
09 Aug 2014, 20:37 | 39 bình luậnngoài / trong - c o d a | npn
28 Dec 2009, 00:33 | 102 bình luậnⓉ﹅. tâm tư khúc | giọt sương tím
13 Apr 2010, 08:10 | 90 bình luậnchốn đậu... | Trương Nguyễn Thi Thanh
29 Aug 2017, 19:37 | 16 bình luậnsắc | npn
18 Dec 2009, 23:41 | 208 bình luậnmật ngữ của... còng | npn
27 Aug 2013, 20:55 | 16 bình luậnn g o ạ n | tím huế
01 Sep 2010, 13:50 | 439 bình luậnđồi dạ lan | vị duyên
09 Apr 2010, 22:41 | 10 bình luận


1, 2, 3, 4
_______________________________________________
Làm Sao Cho Hết Sẹo - thơ - Phiến Băng _______________________________________________

Image

Chỉ còn những đợi chờ và ước mơ buồn như tiếng thở dài
nên viết thương dù cũ
cũng không thể liền da
nói chi là hết sẹo

xem tiếp...

_______________________________________________
Mobile Friendly - văn - Nguyễn Khoa Hội _______________________________________________

Image

Ban đầu tôi sẽ chơi bài nào dễ chút cho chắc ăn như Ave Maria chẳng hạn. Cả hai bài cũng nên. Dĩ nhiên tôi sẽ cố nhét bài Traumerei vào chơi và sẽ cố gắng bình tĩnh, chẳng là mấy mươi năm nay có bao giờ chơi cho ai nghe chính thức như chiều nay? Nhưng nhớ đến đôi mắt trong sáng và mong đợi của "mẹ bề trên", tôi chẳng thể nào từ chối đề nghị này được.

xem tiếp...

_______________________________________________
Trộm Nhìn Em - nhạc - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

đôi khi trộm nhìn em
xem dung nhan đó bây giờ ra sao
em có còn đôi má đào như ngày nào
kể từ khi vắng anh...

xem tiếp...

_______________________________________________
Một Nét Vẽ - tranh - Ngọc Thể _______________________________________________

Imagexem tiếp...