THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

NHỮNG BÀI THUỘC THỂ LỌAI Độc thoạiĐ ộ c t h o ạ i
09 Oct 2010, 00:04

Image

đọc tiếp >K H U Y Ế T S Ử | vân hoành
09 Aug 2014, 20:37 | 33 bình luậnr i ê n g t ư | bata
28 Dec 2009, 16:10 | 34 bình luậnchốn đậu... | Trương Nguyễn Thi Thanh
29 Aug 2017, 19:37 | 10 bình luậnngôn | npn
16 Dec 2009, 11:35 | 214 bình luậnsắc | npn
18 Dec 2009, 23:41 | 203 bình luậnt ừ - n g ô n t ự . . . | npn
17 Dec 2009, 00:48 | 63 bình luậnngoài / trong | npn
28 Dec 2009, 00:33 | 95 bình luậnღ. g ó c l ặ n g!... | hoa trang
14 Feb 2010, 22:51 | 184 bình luậnĐẾM BƯỚC LƯU VONG | long tuyền
14 Jun 2013, 22:12 | 19 bình luậnSƯƠNG BÁM CỎ MAY | long tuyền
28 Aug 2013, 09:45 | 15 bình luậnn g o ạ n | tím huế
01 Sep 2010, 13:50 | 399 bình luậnâ m . n p n - i l i k e d r e a m i n ' | npn
17 Dec 2009, 00:26 | 163 bình luậnmàu thời gian | yên chi
18 Mar 2010, 22:05 | 20 bình luậnNhững Giấc Mơ Chập Chùng... | chiêu hoàng
20 Jan 2010, 11:44 | 8 bình luậndu ngôn | yên chi
19 Jan 2010, 17:15 | 54 bình luậnthư cho mme tortue | tí nhè
20 Dec 2009, 00:34 | 74 bình luậnMất Còn Chỉ Ở Tâm Ta | ug tvũ
04 Dec 2013, 00:11 | 12 bình luậnmật ngữ của... còng | npn
27 Aug 2013, 20:55 | 12 bình luậnr u h ồ n k h ú c | mélancolique
23 May 2010, 01:28 | 40 bình luậnngõ vắng | trân
18 Jul 2011, 23:19 | 38 bình luậnr Ù a | rùa
30 Jan 2017, 00:06 | 3 bình luậnm ấ y d ò n g v ụ n v ặ t | bata
09 Feb 2010, 03:45 | 26 bình luậnsong song - Thận Nhiên & npn | npn
11 Mar 2013, 16:02 | 8 bình luậnin memoriam - Phạm Chi Lan & Nguyên Nhi | BBT
16 Oct 2015, 15:52 | 18 bình luận


1, 2, 3, 4
_______________________________________________
Có Một Thời Như Thế - thơ - Nguyên Nhi _______________________________________________

Image

Ta trưởng thành qua mỗi bước chân đi
Tóc mẹ trải mây trắng chiều biên trấn
Bình toong đế, ba lô thơ lâm trận
Cuộc chiến, cuộc tình như thể cuộc chơi

xem tiếp...

_______________________________________________
Tình Thư Của Lính - chuyển ngữ - Long Tuyền _______________________________________________

Image

Cha đang ẩn dưới một hố cá nhân ngoài trận tuyến của một nơi được gọi là nước Triều Tiên. Trong những ngày sắp tới, cha sẽ chiến đấu vô cùng gian hiểm. Cha viết thơ cho hai con với tất cả tình yêu của cha trải trên mảnh giấy nhỏ này. Cha vẫn giữ tấm ảnh hai con và Mẹ bên cạnh tim cha. Nếu cha phải về theo Chúa để phụng sự Ngài trên thiên đường, thì hai con hãy biết rằng tư tưởng cuối cùng của cha khi còn ở cõi trần hoàn sẽ dành cho hai con và Mẹ. Kèm theo đây là tất cả tình yêu của cha và những nụ hôn tha thiết.

xem tiếp...

______________________________________________
Chiến Sĩ Vô Danh - nhạc - Tứ Ca _______________________________________________

Image

gươm anh linh đã bao lần vấy máu
còn xác xây thành, thời gian luống vô tình
rừng trầm phai sắc
thấp thoáng tàn canh
hỡi người chiến sĩ vô danh...

xem tiếp...

_______________________________________________
Kỷ Niệm - ảnh - ĐLCM _______________________________________________

Image


xem tiếp...