THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

NHỮNG BÀI THUỘC THỂ LỌAI Độc thoạiĐ ộ c t h o ạ i
09 Oct 2010, 00:04

Image

đọc tiếp >k Ý ứ C | hoàng vũ luân
01 May 2010, 10:51 | 19 bình luậnn g o ạ n | tím huế
01 Sep 2010, 13:50 | 459 bình luận M - A u l d L a n g S y n e | npn
17 Dec 2009, 00:26 | 170 bình luậnthư cho mme tortue | tí nhè
20 Dec 2009, 00:34 | 113 bình luậnMất Còn Chỉ Ở Tâm Ta | ug tvũ
04 Dec 2013, 00:11 | 15 bình luậnmật ngữ của... còng | npn
27 Aug 2013, 20:55 | 17 bình luậnsắc | npn
18 Dec 2009, 23:41 | 208 bình luậndu ngôn | yên chi
19 Jan 2010, 17:15 | 57 bình luậntri túc | trần bảo toàn
20 Jun 2010, 14:58 | 23 bình luậnGiác Hoa | trần bảo toàn
14 Jun 2010, 14:50 | 29 bình luậnngoài / trong - tưởng niệm Nguyễn Đức Sơn (1937-2020) | npn
28 Dec 2009, 00:33 | 103 bình luậnmàu thời gian | yên chi
18 Mar 2010, 22:05 | 22 bình luậnt r á p | tím huế
11 Dec 2010, 07:06 | 50 bình luậnC O M P A S S I O N | npn
17 Dec 2009, 00:48 | 69 bình luậncuối đời rồi em có theo không? | vvd
13 Aug 2010, 17:52 | 34 bình luậnღ. g ó c l ặ n g!... | hoa trang
14 Feb 2010, 22:51 | 201 bình luậnP h ạ m D u y - c h u y ệ n t ì n h b u ồ n | npn
20 Oct 2010, 15:49 | 18 bình luậnĐẾM BƯỚC LƯU VONG | long tuyền
14 Jun 2013, 22:12 | 22 bình luậnSƯƠNG BÁM CỎ MAY | long tuyền
28 Aug 2013, 09:45 | 19 bình luậnsong song - Thận Nhiên & npn | npn
11 Mar 2013, 16:02 | 10 bình luậnr u h ồ n k h ú c | mélancolique
23 May 2010, 01:28 | 50 bình luậnK H U Y Ế T S Ử | vân hoành
09 Aug 2014, 20:37 | 39 bình luậnⓉ﹅. tâm tư khúc | giọt sương tím
13 Apr 2010, 08:10 | 90 bình luậnchốn đậu... | Trương Nguyễn Thi Thanh
29 Aug 2017, 19:37 | 16 bình luận


1, 2, 3, 4
_______________________________________________
Ngày... Tháng... Năm... - thơ - Phiến Băng _______________________________________________

Image

Trời đất lại bắt đầu giao mùa
mọi thứ trên đời đang thay đổi
nhưng anh vẫn ngồi viết
không phải là những bài thơ với nội dung to lớn
không là những áng văn chương vĩ đại
chỉ là những giấc mơ nho nhỏ
những khắc khoải trong anh - trong em

xem tiếp...

_______________________________________________
Tuyết Rơi - văn - Lam Giang _______________________________________________

Image

Trắng bừng một màu bạch tuyết, đất và thông xanh ẩn màu dưới lớp tuyết mịn màng. Qua một đêm, con đường, ngọn cây, mái nhà... đã phủ miên man tuyết trắng.

xem tiếp...

_______________________________________________
Auld Lang Syne - nhạc - npn _______________________________________________

Image


xem tiếp...

_______________________________________________
Happy New Year - ảnh - Đỗ Danh Đôn _______________________________________________

Image


xem tiếp...