THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

NHỮNG BÀI THUỘC THỂ LỌAI Độc thoạiĐ ộ c t h o ạ i
09 Oct 2010, 00:04

Image

đọc tiếp >mật ngữ của... còng | npn
27 Aug 2013, 20:55 | 19 bình luậnMất Còn Chỉ Ở Tâm Ta | ug tvũ
04 Dec 2013, 00:11 | 17 bình luậnGiác Hoa | trần bảo toàn
14 Jun 2010, 14:50 | 32 bình luậnn g o ạ n | tím huế
01 Sep 2010, 13:50 | 479 bình luậnthư cho mme tortue | tí nhè
20 Dec 2009, 00:34 | 125 bình luậnmàu thời gian | yên chi
18 Mar 2010, 22:05 | 23 bình luậnngoài / trong - Rod McKuen (1933 - 2015) | npn
28 Dec 2009, 00:33 | 104 bình luận M - U n e M è c h e D e C h e v e u x | npn
17 Dec 2009, 00:26 | 173 bình luậndu ngôn | yên chi
19 Jan 2010, 17:15 | 58 bình luậnK H U Y Ế T S Ử | vân hoành
09 Aug 2014, 20:37 | 39 bình luậnchốn đậu... | Trương Nguyễn Thi Thanh
29 Aug 2017, 19:37 | 16 bình luậnk Ý ứ C | hoàng vũ luân
01 May 2010, 10:51 | 19 bình luậnsắc | npn
18 Dec 2009, 23:41 | 208 bình luậntri túc | trần bảo toàn
20 Jun 2010, 14:58 | 23 bình luậnt r á p | tím huế
11 Dec 2010, 07:06 | 43 bình luậnC O M P A S S I O N | npn
17 Dec 2009, 00:48 | 69 bình luậncuối đời rồi em có theo không? | vvd
13 Aug 2010, 17:52 | 34 bình luậnღ. g ó c l ặ n g!... | hoa trang
14 Feb 2010, 22:51 | 201 bình luậnP h ạ m D u y - c h u y ệ n t ì n h b u ồ n | npn
20 Oct 2010, 15:49 | 18 bình luậnĐẾM BƯỚC LƯU VONG | long tuyền
14 Jun 2013, 22:12 | 22 bình luậnSƯƠNG BÁM CỎ MAY | long tuyền
28 Aug 2013, 09:45 | 19 bình luậnsong song - Thận Nhiên & npn | npn
11 Mar 2013, 16:02 | 10 bình luậnr u h ồ n k h ú c | mélancolique
23 May 2010, 01:28 | 50 bình luậnⓉ﹅. tâm tư khúc | giọt sương tím
13 Apr 2010, 08:10 | 90 bình luận


1, 2, 3, 4
_______________________________________________
Chuyện Tháng Tư - thơ - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

Có một ngày, cuối tháng tư
Buồn như nước lũ dâng từ biển lên
Bạn học chẳng dám nhớ tên
Tôi mang áo rách đi bên cuộc đời

xem tiếp...

_______________________________________________
Những Mảnh Đời Hậu Chiến - văn - Trần Bảo Toàn _______________________________________________

Image

Hôm nay, 30/04/2020, một ngày mưa rả rích, tiếng mưa như gõ vào ký ức những tháng năm quá khứ, đối với tôi ngày này chỉ có ý nghĩa là một ngày lịch sử, khi đất nước, gia đình và rất nhiều cá nhân của thế hệ cha chú và chúng tôi bước qua một khúc quanh mới.

xem tiếp...

_______________________________________________
Tình Khúc Hồi Hương - nhạc - Phạm Anh Dũng _______________________________________________

Image


xem tiếp...

_______________________________________________
Tàn Tích - ảnh - violetdehue _______________________________________________

Image


xem tiếp...