THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

NHỮNG BÀI THUỘC THỂ LỌAI Độc thoạiĐ ộ c t h o ạ i
09 Oct 2010, 00:04

Image

đọc tiếp >thư cho mme tortue | tí nhè
20 Dec 2009, 00:34 | 77 bình luậnĐẾM BƯỚC LƯU VONG | long tuyền
14 Jun 2013, 22:12 | 20 bình luậnSƯƠNG BÁM CỎ MAY | long tuyền
28 Aug 2013, 09:45 | 16 bình luậnn g o ạ n | tím huế
01 Sep 2010, 13:50 | 429 bình luậnღ. g ó c l ặ n g!... | hoa trang
14 Feb 2010, 22:51 | 188 bình luậnK H U Y Ế T S Ử | vân hoành
09 Aug 2014, 20:37 | 34 bình luậnngôn | npn
16 Dec 2009, 11:35 | 215 bình luậnr u h ồ n k h ú c | mélancolique
23 May 2010, 01:28 | 43 bình luậnchốn đậu... | Trương Nguyễn Thi Thanh
29 Aug 2017, 19:37 | 11 bình luậnngoài / trong | npn
28 Dec 2009, 00:33 | 96 bình luậnt ừ - f r e e o u r s e l v e s | npn
17 Dec 2009, 00:48 | 64 bình luậnr i ê n g t ư | bata
28 Dec 2009, 16:10 | 34 bình luậnsắc | npn
18 Dec 2009, 23:41 | 203 bình luậnâ m . n p n - i l i k e d r e a m i n ' | npn
17 Dec 2009, 00:26 | 163 bình luậnmàu thời gian | yên chi
18 Mar 2010, 22:05 | 20 bình luậnNhững Giấc Mơ Chập Chùng... | chiêu hoàng
20 Jan 2010, 11:44 | 8 bình luậndu ngôn | yên chi
19 Jan 2010, 17:15 | 54 bình luậnMất Còn Chỉ Ở Tâm Ta | ug tvũ
04 Dec 2013, 00:11 | 12 bình luậnmật ngữ của... còng | npn
27 Aug 2013, 20:55 | 12 bình luậnngõ vắng | trân
18 Jul 2011, 23:19 | 38 bình luậnr Ù a | rùa
30 Jan 2017, 00:06 | 3 bình luậnm ấ y d ò n g v ụ n v ặ t | bata
09 Feb 2010, 03:45 | 26 bình luậnsong song - Thận Nhiên & npn | npn
11 Mar 2013, 16:02 | 8 bình luậnin memoriam - Phạm Chi Lan & Nguyên Nhi | BBT
16 Oct 2015, 15:52 | 18 bình luận


1, 2, 3, 4
_______________________________________________
Sầu Miên - thơ - Trân _______________________________________________

Image

phù trầm
đẫm giấc
nguyên hương
sầu miên tiền kiếp
dặm trường vô ngôn.

xem tiếp...

_______________________________________________
Vụn - văn - Lam Giang _______________________________________________

Image

Cô luôn có lý lẽ đủ để ăn gian anh và khiến anh thấy...cảm động. Anh luôn bị cô làm cho cảm động bằng những lời cô nịnh anh. Đàn ông khô khan bề ngoài như anh, bị gái làm cho cảm động là mặt cứ đơ ra thôi. Chả biết tâng bốc lại bằng ngôn từ nào.

xem tiếp...

______________________________________________
The Impossible Dream - nhạc - npn _______________________________________________

Image

and this song is but a humble tribute
to a simple human being,
who had expressed her thoughts and ideals
with unwavered courage
in the face of insurmountable adversities
and unrelenting brutalities...

xem tiếp...

_______________________________________________
Dogwood - ảnh - violetdehue _______________________________________________

Image


xem tiếp...