THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

NHỮNG BÀI THUỘC THỂ LỌAI Độc thoạiĐ ộ c t h o ạ i
09 Oct 2010, 00:04

Image

đọc tiếp >mật ngữ của... còng | npn
27 Aug 2013, 20:55 | 14 bình luậnthư cho mme tortue | tí nhè
20 Dec 2009, 00:34 | 82 bình luậnngôn | npn
16 Dec 2009, 11:35 | 221 bình luậnⓉ﹅. tâm tư khúc | giọt sương tím
13 Apr 2010, 08:10 | 82 bình luậnr u h ồ n k h ú c | mélancolique
23 May 2010, 01:28 | 45 bình luậnP h ạ m D u y - Rong Khúc, tưởng nhớ 6 năm... | npn
20 Oct 2010, 15:49 | 18 bình luậnsắc | npn
18 Dec 2009, 23:41 | 206 bình luậnK H U Y Ế T S Ử | vân hoành
09 Aug 2014, 20:37 | 38 bình luậnĐẾM BƯỚC LƯU VONG | long tuyền
14 Jun 2013, 22:12 | 22 bình luậnSƯƠNG BÁM CỎ MAY | long tuyền
28 Aug 2013, 09:45 | 18 bình luậnâ m - i a m . . . i s a i d . . . | npn
17 Dec 2009, 00:26 | 165 bình luậnngoài / trong - c o n g i u n | npn
28 Dec 2009, 00:33 | 99 bình luậnt r á p | tím huế
11 Dec 2010, 07:06 | 31 bình luậnchốn đậu... | Trương Nguyễn Thi Thanh
29 Aug 2017, 19:37 | 15 bình luậnsong song - Thận Nhiên & npn | npn
11 Mar 2013, 16:02 | 10 bình luậndu ngôn | yên chi
19 Jan 2010, 17:15 | 55 bình luậnMất Còn Chỉ Ở Tâm Ta | ug tvũ
04 Dec 2013, 00:11 | 13 bình luậnb u ổ i s á n g , v à n h ữ n g ý r ờ i . . . | npn
17 Dec 2009, 00:48 | 66 bình luậnღ. g ó c l ặ n g!... | hoa trang
14 Feb 2010, 22:51 | 192 bình luậnn g o ạ n | tím huế
01 Sep 2010, 13:50 | 429 bình luậnr i ê n g t ư | bata
28 Dec 2009, 16:10 | 34 bình luậnmàu thời gian | yên chi
18 Mar 2010, 22:05 | 20 bình luậnNhững Giấc Mơ Chập Chùng... | chiêu hoàng
20 Jan 2010, 11:44 | 8 bình luậnngõ vắng | trân
18 Jul 2011, 23:19 | 38 bình luận


1, 2, 3, 4
_______________________________________________
Về Một Sợi Tóc - thơ - Nguyên Nhi _______________________________________________

Image

tình vui gởi sợi tóc xanh
biển hoan lạc dỗ giấc nhành rong tôi
đêm mơ nhặt sợi tóc trôi
ngại chi không buộc hết đời với nhau?

xem tiếp...

_______________________________________________
Những Mảng Vụn Của Ký Ức Còng - văn - Lư Ngọc Dung _______________________________________________

Image

Tôi lắc đầu cười. Tôi cũng như bà, yêu thích nếp sống độc lập. Nhưng cái gì sẽ xảy ra tôi không đoán trước được. Song tôi biết rằng những tình cảm mà tôi dành cho bà sẽ không bao giờ thay đổi vì nhờ có bà tôi mới biết được nhiều điều trong những ngày bỡ ngỡ với cuộc sống tha phương...

xem tiếp...

_______________________________________________
Mộng Lành - nhạc - Nguyễn Thành Vân _______________________________________________

Imagexem tiếp...

_______________________________________________
Bridge View - ảnh - tshoang1 _______________________________________________

Image


xem tiếp...