THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

NHỮNG BÀI THUỘC THỂ LỌAI Tranh ảnhd e s e r t s k y | đỗ danh đôn
22 Oct 2019, 00:46a u t u m n h u e s | đỗ danh đôn
22 Oct 2019, 00:44s p l e n d o r i n g o l d | đỗ danh đôn
22 Oct 2019, 00:40c h  n d U n g - D u T ử L ê | đinh chinh
18 Oct 2015, 20:00 | 30 bình luậnLÀ LA LÁ 2019 | ngọc thể
16 Oct 2019, 19:55MÙA THU TRONG MẮT EM 2019 | ngọc thể
16 Oct 2019, 19:55M o t h e r a n d C h i l d
16 Oct 2019, 16:42mùa thu đang đến trong thành phố...
14 Oct 2019, 17:56t ự d o c h o N g u y ễ n N g ọ c A n h
14 Oct 2019, 17:44Mesquite Sand Dunes at sunset | đỗ danh đôn
10 Oct 2019, 21:45d e s e r t b o u n d | đỗ danh đôn
10 Oct 2019, 21:39c h  n d U n g - D u T ử L ê (1942 - 2019)
10 Oct 2019, 12:40J o s h u a T r e e | đỗ danh đôn
08 Oct 2019, 13:00outdoor sculptures | đỗ danh đôn
08 Oct 2019, 12:45h ạ n h p h ú c t r o n g m ư a | ngọc thể
05 Oct 2019, 23:57n h ữ n g m ặ t ( c ủ a) t r á i . . . | ngọc thể
05 Oct 2019, 23:51n h ữ n g n ố t r ờ i . . .
05 Oct 2019, 23:37t ó c e m t ừ n g s ợ i n h ỏ . . .
05 Oct 2019, 23:34p r a y e r ' s d r e a m
04 Oct 2019, 22:26s o n g d i ệ p - T h u | ngọc thể
15 Oct 2018, 15:59 | 1 bình luậnđ ơ n d i ệ p - T h u | ngọc thể
15 Oct 2018, 16:17 | 1 bình luậnrừng phong thu đã nhuốm màu quan san | đỗ danh đôn
04 Oct 2019, 20:05t r ĩ u t h u | đỗ danh đôn
04 Oct 2019, 20:04t r ụ t í c h | đình nguyên
05 Oct 2018, 16:59 | 6 bình luậnc h ạ n h t h u | tshoang1
02 Oct 2019, 09:56


1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 42
_______________________________________________
Cánh Chữ Tàn - thơ - Hoa Trang _______________________________________________

Image

Niệm câu thơm thảo,
giã từ
Nhang lòng ngát nỗi thiêng tư,mùng 10
Đèn chiều giọt sáng lơi rơi...
Nghiêng vào ánh vãn ngay nơi hết ngày
Những đóm kinh tim tàn bay...

xem tiếp...

_______________________________________________
Gió & Thông - văn - Đình Nguyên _______________________________________________

Image

Vậy mà nỡ lòng nào em lại héo khô! Màu xanh kia trở thành úa héo. Nhúm tóc kim một chùm mấy sợi. Bay lang thang dính đầy kẽ, kẹt, sân vườn, mái nhà, ống dẫn nước thoát mưa.

xem tiếp...

_______________________________________________
Ngày Vui Qua Mau - nhạc - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

đừng nhìn xa vời em ơi
xin em hãy mơ thật gần
xin em hãy coi ngày vui là đây...

xem tiếp...

_______________________________________________
Lối Mòn - ảnh - Mùa Cổ Điển _______________________________________________

Imagexem tiếp...