THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

NHỮNG BÀI THUỘC THỂ LỌAI Tranh ảnhf l o w e r s i n v a s e
30 Nov 2019, 23:36S t i l l L i f e
30 Nov 2019, 23:34l e s a m a n t s
30 Nov 2019, 23:32c á n h c h i m c h i ề u | muacodien
28 Nov 2019, 20:00H-K.những chiếc hôn trong lửa
19 Nov 2019, 16:23buổi sáng cho Hong Kong
17 Nov 2019, 17:37những con người ngồi trên gạch
17 Nov 2019, 17:33l á v à n g | dạ thảo
15 Aug 2014, 22:01 | 10 bình luậnc ó n g ư ờ i l ò n g n h ư k h ă n m ớ i t h ê u . . . 2
12 Nov 2019, 19:31c ó n g ư ờ i l ò n g n h ư k h ă n m ớ i t h ê u . . .
12 Nov 2019, 19:29G r e y G l a c i e r - P a t a g o n i a | đỗ danh đôn
11 Nov 2019, 01:18s h a r p t u r n ! | đỗ danh đôn
11 Nov 2019, 01:03m ù a | đình nguyên
07 Feb 2011, 20:25 | 38 bình luậnt h e c h e s s p l a y e r | muacodien
03 Nov 2019, 01:363 9 đ ờ i d i ê m . . . | đinh chinh
03 Nov 2019, 01:27t ự d o c h o K s o r R u k | đinh chinh
03 Nov 2019, 01:16c h u y ế n đ i đ ị n h m ệ n h | giang
03 Nov 2019, 00:32đ ư ờ n g r ấ t t ì n h . . . 2 | đinh chinh
03 Nov 2019, 00:11đ ư ờ n g r ấ t t ì n h . . . | đinh chinh
03 Nov 2019, 00:09m â y t í m | ngọc thể
02 Nov 2019, 13:52a u t u m n , a b s t r a c t . . . | ngọc thể
02 Nov 2019, 13:43a u t u m n l e a v e s & s h a d o w s | giang
29 Oct 2019, 19:25m ẹ ơ i ! . . . - Phạm Thị Trà My | đinh chinh
28 Oct 2019, 17:23s k y , e n c i r c l e d . . . | đỗ danh đôn
22 Oct 2019, 17:24. the AUTUMN lens . | BBT
06 Oct 2013, 14:22 | 56 bình luận


1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 42
_______________________________________________
Cánh Chữ Tàn - thơ - Hoa Trang _______________________________________________

Image

Niệm câu thơm thảo,
giã từ
Nhang lòng ngát nỗi thiêng tư,mùng 10
Đèn chiều giọt sáng lơi rơi...
Nghiêng vào ánh vãn ngay nơi hết ngày
Những đóm kinh tim tàn bay...

xem tiếp...

_______________________________________________
Gió & Thông - văn - Đình Nguyên _______________________________________________

Image

Vậy mà nỡ lòng nào em lại héo khô! Màu xanh kia trở thành úa héo. Nhúm tóc kim một chùm mấy sợi. Bay lang thang dính đầy kẽ, kẹt, sân vườn, mái nhà, ống dẫn nước thoát mưa.

xem tiếp...

_______________________________________________
Ngày Vui Qua Mau - nhạc - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

đừng nhìn xa vời em ơi
xin em hãy mơ thật gần
xin em hãy coi ngày vui là đây...

xem tiếp...

_______________________________________________
Lối Mòn - ảnh - Mùa Cổ Điển _______________________________________________

Imagexem tiếp...