THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

NHỮNG BÀI THUỘC THỂ LỌAI Tranh ảnhS t i l l L i f e
07 Jan 2020, 17:56n g ư ờ i & n g ợ m
07 Jan 2020, 17:54n h â n d i ệ n | đình nguyên
29 Sep 2018, 16:32 | 5 bình luậnk i ế p n g ư ờ i | đình nguyên
15 Oct 2018, 14:39 | 6 bình luậnc l i n g i n g t o l i f e | tshoang1
07 Jan 2020, 17:27a g o o d s u n r i s e | tshoang1
05 Jan 2020, 01:57R o s s g e e s e | đỗ danh đôn
05 Jan 2020, 01:51l a t e a f t e r n o o n | đỗ danh đôn
05 Jan 2020, 01:50n g ư ờ i c ầ m l ử a
20 Dec 2019, 21:28l ờ i b u ồ n t h á n h
20 Dec 2019, 21:26r o s e s
20 Dec 2019, 21:24m Ù a á M s Ắ c - buổi sáng lạnh | đinh chinh
17 Oct 2015, 20:37 | 48 bình luậnt ự d o c h o Đ à o Q u a n g T h ự c
20 Dec 2019, 20:58h e l l o s t r a n g e r | giang
10 Dec 2019, 20:21m ầ m
07 Dec 2019, 19:55n à n g . . .
07 Dec 2019, 19:53c h â n d u n g | giang
11 Jan 2018, 16:36 | 6 bình luậnl i n e s & s h a d o w s - w h i t e o w l | giang
13 Dec 2015, 01:41 | 31 bình luậnk h ô n g c h ỉ l à m ộ t c o n m ắ t . . .
07 Dec 2019, 19:39f o r H o n g K o n g | giang
03 Dec 2019, 23:52p a s s a g e o f t i m e | tshoang1
02 Dec 2019, 22:18winged majesty | đỗ danh đôn
30 Nov 2019, 23:47SandHill Cranes, in full flight... | đỗ danh đôn
30 Nov 2019, 23:43f l o w e r s i n v a s e
30 Nov 2019, 23:36S t i l l L i f e
30 Nov 2019, 23:34


1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 43
_______________________________________________
Lệ Đá - thơ - Nguyễn Tư Phương _______________________________________________

Image

trong hơi thở
đá nằm
nghe lạnh quá
hồn phong linh
quạnh quẽ
tiếng rung buồn.

xem tiếp...

_______________________________________________
Cũng Cùng Là Mẹ - văn - Hoài Yên _______________________________________________

Image

Con người sinh ra ai cũng muốn có cái quyền nói lên tiếng nói của chính mình. Tại sao một đứa bé vừa rời lòng mẹ lại khóc oe oe? Tại sao không cần chỉ hít vào lồng ngực một luồng không khí là buồng phổi tự động nở ra mà phải khóc thét lên một tiếng? Phải chăng tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh ấy cũng như một tiếng nói của riêng nó hầu nhấn mạnh sự có mặt của nó trên cuộc đời này.

xem tiếp...

_______________________________________________
Lời Cầm Sương Tôi - nhạc - Nguyễn Tiến Dũng _______________________________________________

Image

buông tay
ngây ngất dịu dàng
buông hồ cầm bặt âm vang
buông thanh âm
thơ ngát không gian
khép mặt giã từ...

xem tiếp...

_______________________________________________
Hsinbyume - tranh - Đỗ Danh Đôn _______________________________________________

Imagexem tiếp...