THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

NHỮNG BÀI THUỘC THỂ LỌAI Tranh ảnha q u i e t c o r n e r | muacodien
08 Jan 2020, 19:24một viên pháo nhỏ dưới đáy hồn mình...
07 Jan 2020, 17:59S t i l l L i f e
07 Jan 2020, 17:56n g ư ờ i & n g ợ m
07 Jan 2020, 17:54n h â n d i ệ n | đình nguyên
29 Sep 2018, 16:32 | 5 bình luậnk i ế p n g ư ờ i | đình nguyên
15 Oct 2018, 14:39 | 6 bình luậnc l i n g i n g t o l i f e | tshoang1
07 Jan 2020, 17:27a g o o d s u n r i s e | tshoang1
05 Jan 2020, 01:57R o s s g e e s e | đỗ danh đôn
05 Jan 2020, 01:51l a t e a f t e r n o o n | đỗ danh đôn
05 Jan 2020, 01:50n g ư ờ i c ầ m l ử a
20 Dec 2019, 21:28l ờ i b u ồ n t h á n h
20 Dec 2019, 21:26r o s e s
20 Dec 2019, 21:24m Ù a á M s Ắ c - buổi sáng lạnh | đinh chinh
17 Oct 2015, 20:37 | 48 bình luậnt ự d o c h o Đ à o Q u a n g T h ự c
20 Dec 2019, 20:58h e l l o s t r a n g e r | giang
10 Dec 2019, 20:21m ầ m
07 Dec 2019, 19:55n à n g . . .
07 Dec 2019, 19:53c h â n d u n g | giang
11 Jan 2018, 16:36 | 6 bình luậnl i n e s & s h a d o w s - w h i t e o w l | giang
13 Dec 2015, 01:41 | 31 bình luậnk h ô n g c h ỉ l à m ộ t c o n m ắ t . . .
07 Dec 2019, 19:39f o r H o n g K o n g | giang
03 Dec 2019, 23:52p a s s a g e o f t i m e | tshoang1
02 Dec 2019, 22:18winged majesty | đỗ danh đôn
30 Nov 2019, 23:47SandHill Cranes, in full flight... | đỗ danh đôn
30 Nov 2019, 23:43


1, 2, 3, 4, 5 ... 42
_______________________________________________
Cánh Chữ Tàn - thơ - Hoa Trang _______________________________________________

Image

Niệm câu thơm thảo,
giã từ
Nhang lòng ngát nỗi thiêng tư,mùng 10
Đèn chiều giọt sáng lơi rơi...
Nghiêng vào ánh vãn ngay nơi hết ngày
Những đóm kinh tim tàn bay...

xem tiếp...

_______________________________________________
Gió & Thông - văn - Đình Nguyên _______________________________________________

Image

Vậy mà nỡ lòng nào em lại héo khô! Màu xanh kia trở thành úa héo. Nhúm tóc kim một chùm mấy sợi. Bay lang thang dính đầy kẽ, kẹt, sân vườn, mái nhà, ống dẫn nước thoát mưa.

xem tiếp...

_______________________________________________
Ngày Vui Qua Mau - nhạc - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

đừng nhìn xa vời em ơi
xin em hãy mơ thật gần
xin em hãy coi ngày vui là đây...

xem tiếp...

_______________________________________________
Lối Mòn - ảnh - Mùa Cổ Điển _______________________________________________

Imagexem tiếp...