THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

NHỮNG BÀI THUỘC THỂ LỌAI Tranh ảnht h u t à n | tshoang1
28 Sep 2019, 17:50p r a y e r ( 2 0 1 9 )
28 Sep 2019, 15:12a l o t o f b i r d s ! . . . | đỗ danh đôn
28 Sep 2019, 14:27c o o p e r h a w k | đỗ danh đôn
28 Sep 2019, 14:24a u t u m n b y r i v e r s i d e | tshoang1
28 Sep 2019, 13:24G u a d a l u p e R i v e r | tshoang1
28 Sep 2019, 13:23p i s c e s
16 Sep 2019, 18:17r u e m t ừ n g n g ó n x u â n n ồ n g . . .
16 Sep 2019, 17:48t ó c b ú i
16 Sep 2019, 17:07tầm | vũ trọng kỳ
14 Jul 2012, 20:46 | 99 bình luậnh i d i n g i n p l a i n s i g h t | đỗ danh đôn
15 Sep 2019, 13:02f e e d i n g t i m e | đỗ danh đôn
15 Sep 2019, 12:56s k i m m e r i n g t h e w a v e s | đỗ danh đôn
15 Sep 2019, 12:41vẫn có những ngày lòng chìm xuống đáy...
15 Sep 2019, 11:54Hoa Trong Vườn Của MẸ | giang
31 Aug 2016, 23:27 | 17 bình luậnp a l e t t e - g r e e n t e a r | giang
13 Dec 2015, 01:44 | 27 bình luậns a n d e r l i n g s | đỗ danh đôn
14 Sep 2019, 14:11N e w Y o r k s k y l i n e | đỗ danh đôn
14 Sep 2019, 13:57ZEN | ngọc thể
14 Nov 2014, 21:34 | 30 bình luậnm a n g đ à n đ ế n g i ữ a đ ờ i | ngọc thể
17 May 2019, 23:36 | 1 bình luậnt ự d o c h o H ồ Đ ứ c H ò a
12 Sep 2019, 16:34n ề n c ũ l â u đ à i . . . | muacodien
06 Sep 2019, 09:43t h e s e c o n d c h a i r | đỗ danh đôn
06 Sep 2019, 09:28t h e a p p r e n t i c e s | đỗ danh đôn
04 Sep 2019, 16:40g u l l s s c e n e | đỗ danh đôn
04 Sep 2019, 16:30


1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 42
_______________________________________________
Cánh Chữ Tàn - thơ - Hoa Trang _______________________________________________

Image

Niệm câu thơm thảo,
giã từ
Nhang lòng ngát nỗi thiêng tư,mùng 10
Đèn chiều giọt sáng lơi rơi...
Nghiêng vào ánh vãn ngay nơi hết ngày
Những đóm kinh tim tàn bay...

xem tiếp...

_______________________________________________
Gió & Thông - văn - Đình Nguyên _______________________________________________

Image

Vậy mà nỡ lòng nào em lại héo khô! Màu xanh kia trở thành úa héo. Nhúm tóc kim một chùm mấy sợi. Bay lang thang dính đầy kẽ, kẹt, sân vườn, mái nhà, ống dẫn nước thoát mưa.

xem tiếp...

_______________________________________________
Ngày Vui Qua Mau - nhạc - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

đừng nhìn xa vời em ơi
xin em hãy mơ thật gần
xin em hãy coi ngày vui là đây...

xem tiếp...

_______________________________________________
Lối Mòn - ảnh - Mùa Cổ Điển _______________________________________________

Imagexem tiếp...