THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

NHỮNG BÀI THUỘC THỂ LỌAI Tranh ảnhr o o t | đỗ danh đôn
19 Sep 2018, 17:02W a t k i n s G l e n S t a t e P a r k | đỗ danh đôn
19 Sep 2018, 16:52tầm | vũ trọng kỳ
14 Jul 2012, 20:46 | 94 bình luậnm ả n h đ ờ i | võ trọng kỳ
31 May 2018, 16:54 | 8 bình luậnn g à y t u y ệ t t h ự c
18 Sep 2018, 12:00a voice irrepressible
18 Sep 2018, 11:51t h r e a t e n i n g c l o u d s | đỗ danh đôn
07 Sep 2018, 15:50t h e n a r r o w s | đỗ danh đôn
07 Sep 2018, 15:44o v e r P a r i s
06 Sep 2018, 22:18l i n e s & s h a d o w s - a k i s s | giang
13 Dec 2015, 01:41 | 27 bình luậnm Ù a á M s Ắ c - v ầ n g t r ă n g t ừ đ ộ | đinh chinh
17 Oct 2015, 20:37 | 44 bình luậnc ũ n g đ à n h n h ư c h i ế c q u e d i ê m . . .
05 Sep 2018, 14:16n g ư ờ i c â u b ó n g m ì n h
05 Sep 2018, 14:08mắt trẻ | đình nguyên
12 Feb 2014, 23:46 | 16 bình luậnE l e p h a n t R o c k | đỗ danh đôn
29 Aug 2018, 16:59S e v e n M a g i c M o u n t a i n s | đỗ danh đôn
29 Aug 2018, 16:57m ù a | đình nguyên
07 Feb 2011, 20:25 | 31 bình luậnB o s t o n H o l o c a u s t M e m o r i a l | npn
22 Aug 2018, 13:35m ộ t n ử a h ộ p s ọ
20 Aug 2018, 17:15r u s t i n g i n t h e w i n d
20 Aug 2018, 17:02n g à y x á m
17 Aug 2018, 13:39l ẻ l o i
16 Aug 2018, 15:23A n s e l A d a m s - e s q u e | đỗ danh đôn
16 Aug 2018, 14:13r o a d s i d e p h i l o s o p h y | npn
02 Aug 2014, 22:25 | 82 bình luậnp.s. u n f o l d W a r , m a k e P E A C E ! | giang
13 Dec 2015, 01:50 | 12 bình luận


1, 2, 3, 4, 5 ... 29
_______________________________________________
Cõi Người - thơ - Lý Quang Chính _______________________________________________

Image

Tà tà
Chiếc lá qua sông
Trời không mông quạnh
Chất chồng
Nỗi riêng

xem tiếp...

_______________________________________________
Buông... - văn - Hoài Yên _______________________________________________

Image

Tôi đã nói với con rằng câu trả lời đó vượt trên tất cả mọi thành quả mà con tôi đã đạt được là niềm tự hào của riêng tôi cho một thằng con trai đã trưởng thành, ít nhất là trong lãnh vực tình cảm. Bởi tôi biết con trai tôi cũng có thể tán tỉnh và hứa hẹn, cũng có thể vung vãi tình cảm một cách vô thưởng vô phạt rồi bình thản quay đi...

xem tiếp...

_______________________________________________
Tuổi Xa Người - nhạc - ngungo _______________________________________________

Image

và khi tiếng chân em vang nhẹ lên góc tình tôi vàng mục
tôi chợt biết Thu về
để một lần
làm rực rỡ tàn phai...

xem tiếp...

_______________________________________________
Chạm Thu - ảnh - violetdehue _______________________________________________

Image

trời đất kia ngả mầu xanh lơ...
(đoàn chuẩn - từ linh)

xem tiếp...