THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

NHỮNG BÀI THUỘC THỂ LỌAI Tranh ảnhh a l f m o o n | ngọc thể
Yesterday, 00:53i p h o n e m o m e n t s | ngọc thể
Yesterday, 00:48t r ă n g t h á n g 3 | ngọc thể
19 Mar 2019, 21:46Trăng Khuyết | ngọc thể
10 Mar 2019, 22:16THU PHONG
10 Mar 2019, 17:35X u â n g i a o
03 Mar 2019, 01:28c h i ề u l ê n ! . . . c h i ề u l ê n ! . . .
26 Feb 2019, 23:47m Ù a á M s Ắ c - xuân trên cành đông | đinh chinh
17 Oct 2015, 20:37 | 46 bình luậnT h ị T h o ạ i - bặt lời an nhiên
21 Feb 2019, 19:26s ắ c X u â n t u ổ i h ạ c | muacodien
21 Feb 2019, 19:09w i n t e r c a l l i g r a m s
21 Feb 2019, 18:00l i n e s & s h a d o w s - h i p p o s | giang
13 Dec 2015, 01:41 | 29 bình luậnX u â n đ i ề m | npn
19 Feb 2019, 16:56t h á c B ả n G i ố c | đỗ danh đôn
19 Feb 2019, 13:16f l i g h t s | đỗ danh đôn
19 Feb 2019, 13:10a w a l k o n g l a c i e r s | đỗ danh đôn
21 Nov 2018, 15:52 | 1 bình luậnc h à n g & n à n g | ngọc thể
18 Feb 2019, 18:58đ ô i l ứ a | ngọc thể
18 Feb 2019, 18:48p h ố v ắ n g đ ầ u X u â n | đỗ danh đôn
11 Feb 2019, 23:06Chủ Nhật lên chùa hoa đào vẫn nở
10 Feb 2019, 15:19TẾT KỶ HỢI VÀ TUYẾT | ngọc thể
09 Feb 2019, 23:44c h  n d U n g - T ô T h ù y Y ê n | đinh chinh
18 Oct 2015, 20:00 | 26 bình luậnc u n g đ i ệ u b ê n t h ề m v ắ n g | ngọc thể
06 Feb 2019, 22:41đ ầ u X U Â N k h a i b ú t - 2 0 1 9 | muacodien
04 Feb 2019, 23:09M ừ n g X u â n K ỷ H ợ i - 2 0 1 9
04 Feb 2019, 22:42


1, 2, 3, 4, 5 ... 35
_______________________________________________
Về Một Sợi Tóc - thơ - Nguyên Nhi _______________________________________________

Image

tình vui gởi sợi tóc xanh
biển hoan lạc dỗ giấc nhành rong tôi
đêm mơ nhặt sợi tóc trôi
ngại chi không buộc hết đời với nhau?

xem tiếp...

_______________________________________________
Những Mảng Vụn Của Ký Ức Còng - văn - Lư Ngọc Dung _______________________________________________

Image

Tôi lắc đầu cười. Tôi cũng như bà, yêu thích nếp sống độc lập. Nhưng cái gì sẽ xảy ra tôi không đoán trước được. Song tôi biết rằng những tình cảm mà tôi dành cho bà sẽ không bao giờ thay đổi vì nhờ có bà tôi mới biết được nhiều điều trong những ngày bỡ ngỡ với cuộc sống tha phương...

xem tiếp...

_______________________________________________
Mộng Lành - nhạc - Nguyễn Thành Vân _______________________________________________

Imagexem tiếp...

_______________________________________________
Bridge View - ảnh - tshoang1 _______________________________________________

Image


xem tiếp...