THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

NHỮNG BÀI THUỘC THỂ LỌAI Tranh ảnhe a g l e s 2 0 2 1 | ngọc thể
09 Jul 2021, 00:43r o s e s 2 0 2 1 | ngọc thể
09 Jul 2021, 00:36a n g r y o s p r e y | đỗ danh đôn
26 Jun 2021, 21:34p o p p i e s f i e l d | đỗ danh đôn
26 Jun 2021, 21:30l i k e a p a i n t i n g | đỗ danh đôn
26 Jun 2021, 21:26c ầ n c ù | muacodien
26 Jun 2021, 20:55V Ô B Ế P | hoàng thy mai thảo
15 Sep 2019, 14:30 | 10 bình luậnp h ư Ợ n g t Í m | hoàng thy mai thảo
03 Nov 2018, 14:29 | 14 bình luậnt i n y p r a y e r s - l o t u s m e d i t a t i o n | giang
26 Jun 2021, 20:26l i n e s & s h a d o w s - w h i t e o w l | giang
13 Dec 2015, 01:41 | 31 bình luậnw o n d e r s o f n a t u r e
14 Oct 2018, 15:00 | 2 bình luậnm ầ m
26 Jun 2021, 19:58n i r v a n a
26 Jun 2021, 19:56VƯỜN TỊNH NGUYỆT của MÁ _ 2021 | ngọc thể
08 Jun 2020, 22:19 | 5 bình luậnt u l i p s 2 0 2 1 | ngọc thể
25 May 2021, 00:31k h i N G Ọ C T H Ể q u ẹ t - 2 0 2 1 | ngọc thể
28 Feb 2021, 18:41 | 7 bình luậnh u m m i n g b i r d
06 Apr 2021, 23:19L Ạ L Ù N G M Â Y | ngọc thể
13 Mar 2021, 01:21 | 1 bình luậnB Ú T C H Ì | ngọc thể
31 Mar 2021, 00:24 | 2 bình luậnh o a a n h đ à o 2 0 2 1 | ngọc thể
27 Mar 2021, 00:30 | 2 bình luậnh u m m i n g b i r d 2 0 2 1 | ngọc thể
27 Mar 2021, 00:18L A N | hoàng thy mai thảo
11 Mar 2021, 23:46C o r o n a v i r u s - 2 0 2 0 | BBT
06 May 2020, 00:21 | 15 bình luậnQ u ố c T ế p h ụ n ữ 0 8 / 0 3
10 Mar 2021, 13:36TẾT TRẮNG | ngọc thể
21 Feb 2021, 22:59 | 1 bình luận


1, 2, 3, 4, 5 ... 45
_______________________________________________
Giật Mình - thơ - Hoa Cỏ _______________________________________________

Image

Tôi, say ly rượu đỏ
Em, lạc bước u mê
Đêm bỏ quên từ khước
Lỡ đánh mất lối về

Ở chỗ hương yêu đang bừng cháy
Tiếng thở bỗng nhiên rơi
Giật mình !

xem tiếp...

_______________________________________________
Nửa Đêm - văn - Nguyễn Quang Tấn _______________________________________________

Image

nửa đêm thắp đèn soi đôi mắt người tình, thấy trong mắt phải, một dòng nước lang thang tìm mãi cội nguồn, trong mắt trái, một bầy người ngơ ngác mất quê hương.

xem tiếp...

_______________________________________________
Anh Còn Yêu Em - nhạc - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

Anh còn yêu em ngời trong giọt máu,
Anh còn yêu em bờ vai mười sáu,
Cánh môi thơm mềm,
nồng nàn hương ấm,
anh còn yêu em...

xem tiếp...

_______________________________________________
Like A Painting - ảnh - Đỗ Danh Đôn _______________________________________________

Image


xem tiếp...