THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP





NHỮNG BÀI THUỘC THỂ LỌAI Tranh ảnh



tranh Ngọc Thể 2013 - 2020 | ngọc thể
01 Jan 2013, 01:27 | 150 bình luận



MÙA XUÂN TRONG MẮT EM - 2020 | ngọc thể
15 Mar 2020, 19:51 | 1 bình luận



Hoang vu | Nguyễn Khoa Hội
19 Jul 2011, 23:55 | 43 bình luận



M e r c e d R i v e r | đỗ danh đôn
28 Feb 2020, 00:51



tunnel view with large format photography | muacodien
28 Feb 2020, 00:46



g r e y g h o s t | đỗ danh đôn
28 Feb 2020, 00:38



g r e a t e g r e t | đỗ danh đôn
28 Feb 2020, 00:36



C h i l i a n f l a m i n g o | đỗ danh đôn
28 Feb 2020, 00:33



b r i d g i n g i n f i n i t y | đỗ danh đôn
11 Feb 2020, 13:28



l ố i m ò n | muacodien
06 Feb 2020, 16:22



c ú | đỗ danh đôn
01 Aug 2016, 23:05 | 13 bình luận



C a n h T ý - 2 0 2 0
22 Jan 2020, 21:23



a P e a c e o f c h e e s e
22 Jan 2020, 21:09



c h ờ s a n g C a n h T ý
22 Jan 2020, 20:43



i b i s f e e d i n g | đỗ danh đôn
19 Jan 2020, 22:27



a p e r t u r e | giang
30 Jan 2016, 22:36 | 16 bình luận



a t o u c h o f s p r i n g
15 Jan 2020, 13:39



V Ô B Ế P | hoàng thy mai thảo
15 Sep 2019, 14:30 | 4 bình luận



t h ạ c h h o a | hoàng thy mai thảo
03 Nov 2018, 14:29 | 9 bình luận



mắt trẻ | đình nguyên
12 Feb 2014, 23:46 | 22 bình luận



t r à & t â m | đình nguyên
05 Oct 2018, 16:44 | 7 bình luận



o f W i n e & B e a u t y
15 Jan 2020, 13:08



n i r v a n a
15 Jan 2020, 13:05



flights into dusk | muacodien
11 Jan 2020, 20:17



vintage Coca Cola ads | muacodien
08 Jan 2020, 19:31


1, 2, 3, 4, 5 ... 42
_______________________________________________
Cánh Chữ Tàn - thơ - Hoa Trang _______________________________________________

Image

Niệm câu thơm thảo,
giã từ
Nhang lòng ngát nỗi thiêng tư,mùng 10
Đèn chiều giọt sáng lơi rơi...
Nghiêng vào ánh vãn ngay nơi hết ngày
Những đóm kinh tim tàn bay...

xem tiếp...

_______________________________________________
Gió & Thông - văn - Đình Nguyên _______________________________________________

Image

Vậy mà nỡ lòng nào em lại héo khô! Màu xanh kia trở thành úa héo. Nhúm tóc kim một chùm mấy sợi. Bay lang thang dính đầy kẽ, kẹt, sân vườn, mái nhà, ống dẫn nước thoát mưa.

xem tiếp...

_______________________________________________
Ngày Vui Qua Mau - nhạc - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

đừng nhìn xa vời em ơi
xin em hãy mơ thật gần
xin em hãy coi ngày vui là đây...

xem tiếp...

_______________________________________________
Lối Mòn - ảnh - Mùa Cổ Điển _______________________________________________

Image



xem tiếp...