THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

NHỮNG BÀI THUỘC THỂ LỌAI Tranh ảnhT h u v à n g | ngọc thể
23 Nov 2020, 22:42T H E R O A D | ngọc thể
12 Nov 2020, 23:48 | 1 bình luậnMÙA THU TRONG MẮT EM - 2020 | ngọc thể
05 Nov 2020, 23:58 | 2 bình luậnT H E S U N O F F A L L S | ngọc thể
06 Nov 2020, 00:12L À L A L Á . . . - 2 0 2 0 | ngọc thể
06 Nov 2020, 00:06T h u v à n g - 2 0 2 0 | ngọc thể
05 Nov 2020, 23:43V Ô B Ế P | hoàng thy mai thảo
15 Sep 2019, 14:30 | 6 bình luậndogwood colors at Toulumne Grove | đỗ danh đôn
04 Nov 2020, 01:40water buffalo | đỗ danh đôn
04 Nov 2020, 01:39t r ă n g , đ ê m s i n h n h ậ t . . . | ngọc thể
31 Oct 2020, 21:54m ù a T h u - 2 0 2 0 | ngọc thể
30 Oct 2020, 20:35T R U N G T H U | ngọc thể
02 Oct 2020, 12:48the rocks at lone pine | đỗ danh đôn
01 Oct 2020, 21:52ghost town | đỗ danh đôn
01 Oct 2020, 21:51a d v e n t u r e | sisyli
26 Sep 2010, 22:41 | 141 bình luậnC o r o n a v i r u s - 2 0 2 0 | BBT
06 May 2020, 00:21 | 9 bình luậnCoyote Hills | đỗ danh đôn
28 Sep 2020, 23:21big fish, small fish | đỗ danh đôn
28 Sep 2020, 23:18n e w e m o t i o n | nttn
27 Sep 2020, 23:48ĐẠI BÀNG | ngọc thể
20 Jun 2020, 22:25 | 2 bình luậnl e t ' s d a n c e | đỗ danh đôn
11 Sep 2020, 00:17w h i t e - f a c e d i b i s | đỗ danh đôn
11 Sep 2020, 00:15h o a n g v u | đỗ danh đôn
11 Sep 2020, 00:14m ắ t . l á T h u . | hoàng thy mai thảo
03 Nov 2018, 14:29 | 11 bình luậnM Ộ T N É T V Ẽ | ngọc thể
01 Sep 2020, 00:37


1, 2, 3, 4, 5 ... 44
_______________________________________________
Em Về Tôi Bóng Liêu Xiêu - thơ - miên _______________________________________________

Image

em về tôi bóng liêu xiêu
ngẩn ngơ như trúng ngải yêu mất rồi
có con chim nhỏ hót, cười
nhạo tôi thằng ngốc giữa trời biển si

xem tiếp...

_______________________________________________
From A Corrner Of My World - văn - nttn _______________________________________________

Image

as i was still standing in the kitchen, feeling slightly sad that i had missed saying goodbye to TB this morning, i heard a chime from the cell phone and a text popped up...

-- I said bye but i dont think you heard me so bye mom! Ill be back for lunch.

xem tiếp...

_______________________________________________
Mưa Chiều Kỷ Niệm - nhạc - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

Có một mình anh đứng trong mưa
Nơi đây hình bóng cũ mịt mờ
Em ra đi không nói một lời
Từng chiều mưa dĩ vãng
Xao xuyến mãi trong lòng anh

xem tiếp...

_______________________________________________
Ghost Town - ảnh - Đỗ Danh Đôn _______________________________________________

Imagexem tiếp...