THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

NHỮNG BÀI THUỘC THỂ LỌAI Tranh ảnhp i s c e s
Today, 18:17r u e m t ừ n g n g ó n x u â n n ồ n g . . .
Today, 17:48t ó c b ú i
Today, 17:07tầm | vũ trọng kỳ
14 Jul 2012, 20:46 | 99 bình luậnV Ô B Ế P | hoàng thy mai thảo
Yesterday, 14:30 | 2 bình luậnh i d i n g i n p l a i n s i g h t | đỗ danh đôn
Yesterday, 13:02f e e d i n g t i m e | đỗ danh đôn
Yesterday, 12:56s k i m m e r i n g t h e w a v e s | đỗ danh đôn
Yesterday, 12:41vẫn có những ngày lòng chìm xuống đáy...
Yesterday, 11:54Hoa Trong Vườn Của MẸ | giang
31 Aug 2016, 23:27 | 17 bình luậnp a l e t t e - g r e e n t e a r | giang
13 Dec 2015, 01:44 | 27 bình luậns a n d e r l i n g s | đỗ danh đôn
14 Sep 2019, 14:11N e w Y o r k s k y l i n e | đỗ danh đôn
14 Sep 2019, 13:57ZEN | ngọc thể
14 Nov 2014, 21:34 | 30 bình luậnm a n g đ à n đ ế n g i ữ a đ ờ i | ngọc thể
17 May 2019, 23:36 | 1 bình luậnt ự d o c h o H ồ Đ ứ c H ò a
12 Sep 2019, 16:34n ề n c ũ l â u đ à i . . . | muacodien
06 Sep 2019, 09:43t h e s e c o n d c h a i r | đỗ danh đôn
06 Sep 2019, 09:28n h â n d i ệ n | đình nguyên
29 Sep 2018, 16:32 | 5 bình luậnt h e a p p r e n t i c e s | đỗ danh đôn
04 Sep 2019, 16:40g u l l s s c e n e | đỗ danh đôn
04 Sep 2019, 16:30c ú | đỗ danh đôn
01 Aug 2016, 23:05 | 11 bình luậnp h Á c t h ả O - khuya & trăng | đinh chinh
18 Oct 2015, 22:15 | 29 bình luậnc h  n d U n g - Nguyễn Quang Tấn | đinh chinh
18 Oct 2015, 20:00 | 28 bình luậng i ọ t l ệ H o n g K o n g
03 Sep 2019, 21:13


1, 2, 3, 4, 5 ... 40
_______________________________________________
Bóng Xế - thơ - Lý Quang Chính _______________________________________________

Image

Mệt rồi gót mỏi rong chơi
Sơn cùng thủy tận đã lời nghe ra
Hoàng hôn trỗi nhịp phôi pha
Phím mòn ai nhấn âm ba lạnh mình

xem tiếp...

_______________________________________________
Tiếng Vọng Của Biển - văn - Lư Ngọc Dung _______________________________________________

Image

Tôi xa biển, có lẻ là vĩnh viễn. Nhưng tiếng sóng biển hay tiếng nói thật sự của cuộc đời sẽ luôn luôn tồn tại trong chính tôi. Ðó là thứ tiếng nói chân thật, giản đơn của biển cả mênh mông. Tiếng của Mẹ. Tiếng vọng của biển...

xem tiếp...

_______________________________________________
Thành Phố Mưa Bay - nhạc - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

có những chiều thành phố mưa bay
thương em gầy giọng hát liên dài
nghe hơi thở chạnh lòng khơi niềm nhớ
môi nhăn mắt đỏ mòn mỏi theo đợi chờ...

xem tiếp...

_______________________________________________
The Second Chair - ảnh - Đỗ Danh Đôn _______________________________________________

Image


xem tiếp...