THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

NHỮNG BÀI THUỘC THỂ LỌAI NhạcP E R F E C T W O R L D | ngọc thể
24 Feb 2019, 18:39D Ò N G S Ô N G T Ì N H Y Ê U | ngọc thể
13 Feb 2019, 20:33m ù a X u â n á o h ồ n g
01 Feb 2019, 17:23tưởng nhớ nhạc sĩ Nguyễn Hữu Ba | phạm anh dũng
28 Jan 2019, 16:17G I Ấ C M Ơ D Ò N G S Ô N G | npn
08 Aug 2018, 16:22 | 3 bình luậnt â m h ồ n h ả i đ ả o - p c l & v y v y
27 Jan 2019, 23:48x a o x á c m ư a r ơ i | ngọc thể
21 Jan 2019, 18:02m ộ n g l à n h | nguyễn thành vân
22 Apr 2015, 23:17 | 23 bình luậntình yêu Thập Tự | thúc sinh
08 May 2012, 02:26 | 55 bình luậntàn phai | thúc sinh
16 Jan 2012, 19:38 | 94 bình luậnĐ Ê M Đ Ã S Á N G - n p n . 2 0 0 0 | npn
29 Jan 2017, 16:03 | 14 bình luậnC O N T I M T R Ê N S Ó N G P H Ù D U | npn
02 Oct 2018, 16:30 | 2 bình luậnt i ế c t h u | nguyễn tiến dũng
31 Jul 2011, 12:05 | 177 bình luậnT Ì N H C A . t ì n h k h ú c m ù a Đ ô n g | phạm anh dũng
22 Jul 2013, 14:54 | 29 bình luậnt ư ở n g n h ớ q u á i k i ệ t T r ầ n V ă n T r ạ c h | phạm anh dũng
09 Dec 2018, 22:28D ạ K h ú c M ù a T H U
20 Nov 2018, 00:29u n p l u g g e d - t h e b o x e r | npn
08 Oct 2017, 00:47 | 10 bình luậnh o à i n i ệ m T h u | ngọc thể
22 Oct 2018, 11:45m ù a t h u Đ o à n C h u ẩ n | phạm anh dũng
14 Oct 2018, 14:27M a i H ư ơ n g, g i ọ n g h á t c ủ a t h ă n g h o a | phạm anh dũng
23 Sep 2018, 13:42CƠN MƯA THIÊN ĐÀNG
13 Apr 2018, 22:13b à i d u c a t ì n h y ê u | hoàng thy mai thảo
13 Feb 2018, 00:07TỪ EM MÙA ĐÔNG
29 Dec 2017, 15:07n h ạ c | vũ thư nguyên
28 Oct 2015, 22:02 | 3 bình luậnLỜI YÊU GIÓ CUỐN
19 Oct 2017, 16:22


1, 2, 3, 4, 5 ... 7
_______________________________________________
Về Một Sợi Tóc - thơ - Nguyên Nhi _______________________________________________

Image

tình vui gởi sợi tóc xanh
biển hoan lạc dỗ giấc nhành rong tôi
đêm mơ nhặt sợi tóc trôi
ngại chi không buộc hết đời với nhau?

xem tiếp...

_______________________________________________
Những Mảng Vụn Của Ký Ức Còng - văn - Lư Ngọc Dung _______________________________________________

Image

Tôi lắc đầu cười. Tôi cũng như bà, yêu thích nếp sống độc lập. Nhưng cái gì sẽ xảy ra tôi không đoán trước được. Song tôi biết rằng những tình cảm mà tôi dành cho bà sẽ không bao giờ thay đổi vì nhờ có bà tôi mới biết được nhiều điều trong những ngày bỡ ngỡ với cuộc sống tha phương...

xem tiếp...

_______________________________________________
Mộng Lành - nhạc - Nguyễn Thành Vân _______________________________________________

Imagexem tiếp...

_______________________________________________
Bridge View - ảnh - tshoang1 _______________________________________________

Image


xem tiếp...