THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP





NHỮNG BÀI THUỘC THỂ LỌAI Nhạc



T Ì N H C A . T ì n h K h ú c M ù a T h u | phạm anh dũng
22 Jul 2013, 14:54 | 32 bình luận



t ô i đ i g i ữ a h o à n g h ô n | nguyễn thành vân
22 Apr 2015, 23:17 | 25 bình luận



l ờ i n ắ n g | nắng ấm
02 Jun 2012, 13:26 | 153 bình luận



còn tiếng hát gửi người | nguyễn tiến dũng
31 Jul 2011, 12:05 | 183 bình luận



khiêm cung | hoàng thy mai thảo
12 Sep 2020, 14:13



tình yêu Thập Tự | thúc sinh
08 May 2012, 02:26 | 60 bình luận



tàn phai | thúc sinh
16 Jan 2012, 19:38 | 102 bình luận



N Ỗ I L Ò N G | ngọc thể
13 May 2020, 00:24



V Ề T Ừ V Ô V Ọ N G - Du Tử Lê & Hoàng Đình Bình | hoàng đình bình
28 Oct 2019, 00:04



u n p l u g g e d - B L U E I S L A N D | npn
08 Oct 2017, 00:47 | 13 bình luận



Đ Ê M Đ Ã S Á N G - n p n . 2 0 0 0 | npn
29 Jan 2017, 16:03 | 14 bình luận



D ạ K h ú c M ù a T H U
04 Oct 2019, 21:21



h o à n g k h ú c | hoàng đình bình
13 Aug 2012, 21:24 | 43 bình luận



t i ễ n C h i L a n | dungfl
28 Sep 2019, 13:39



G I Ấ C M Ơ D Ò N G S Ô N G | npn
08 Aug 2018, 16:22 | 3 bình luận



C O N T I M T R Ê N S Ó N G P H Ù D U | npn
02 Oct 2018, 16:30 | 4 bình luận



l à t ô i , t ô i l à . . . | trần văn quang
06 Aug 2019, 23:17



chiều trên Phá Tam Giang - Tô Thuỳ Yên & Trần Thiện Thanh
23 May 2019, 13:14



Cánh Đồng Con Ngựa Chuyến Tàu - Tô Thuỳ Yên & HĐB
22 May 2019, 23:39



b ì n h y ê n . n ắ n g ấ m & n t d
21 May 2019, 21:06



Gió Từ Nơi Mẹ | ngocthe
12 May 2019, 09:54



M ẹ v à n g ú a
12 May 2019, 09:39



t â m h ồ n h ả i đ ả o
05 May 2019, 23:25



P E R F E C T W O R L D | ngọc thể
24 Feb 2019, 18:39



D Ò N G S Ô N G T Ì N H Y Ê U | ngọc thể
13 Feb 2019, 20:33


1, 2, 3, 4, 5 ... 7
_______________________________________________
Giật Mình - thơ - Hoa Cỏ _______________________________________________

Image

Tôi, say ly rượu đỏ
Em, lạc bước u mê
Đêm bỏ quên từ khước
Lỡ đánh mất lối về

Ở chỗ hương yêu đang bừng cháy
Tiếng thở bỗng nhiên rơi
Giật mình !

xem tiếp...

_______________________________________________
Nửa Đêm - văn - Nguyễn Quang Tấn _______________________________________________

Image

nửa đêm thắp đèn soi đôi mắt người tình, thấy trong mắt phải, một dòng nước lang thang tìm mãi cội nguồn, trong mắt trái, một bầy người ngơ ngác mất quê hương.

xem tiếp...

_______________________________________________
Anh Còn Yêu Em - nhạc - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

Anh còn yêu em ngời trong giọt máu,
Anh còn yêu em bờ vai mười sáu,
Cánh môi thơm mềm,
nồng nàn hương ấm,
anh còn yêu em...

xem tiếp...

_______________________________________________
Like A Painting - ảnh - Đỗ Danh Đôn _______________________________________________

Image


xem tiếp...