THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

NHỮNG BÀI THUỘC THỂ LỌAI Nhạcchiều trên Phá Tam Giang - Tô Thuỳ Yên & Trần Thiện Thanh
Yesterday, 13:14Cánh Đồng Con Ngựa Chuyến Tàu - Tô Thuỳ Yên & HĐB
22 May 2019, 23:39b ì n h y ê n . n ắ n g ấ m & n t d
21 May 2019, 21:06C O N T I M T R Ê N S Ó N G P H Ù D U | npn
02 Oct 2018, 16:30 | 3 bình luậntàn phai | thúc sinh
16 Jan 2012, 19:38 | 96 bình luậnGió Từ Nơi Mẹ | ngocthe
12 May 2019, 09:54l á t h ư g ử i M ẹ | nguyễn tiến dũng
31 Jul 2011, 12:05 | 179 bình luậnM ẹ v à n g ú a
12 May 2019, 09:39T Ì N H C A . m ù a X u â n á o h ồ n g | phạm anh dũng
22 Jul 2013, 14:54 | 30 bình luậnĐ Ê M Đ Ã S Á N G - n p n . 2 0 0 0 | npn
29 Jan 2017, 16:03 | 14 bình luậnt â m h ồ n h ả i đ ả o
05 May 2019, 23:25tình yêu Thập Tự | thúc sinh
08 May 2012, 02:26 | 58 bình luậnu n p l u g g e d - j e s u i s p a r t i | npn
08 Oct 2017, 00:47 | 11 bình luậnm à u k ỷ n i ệ m | nguyễn thành vân
22 Apr 2015, 23:17 | 24 bình luậnP E R F E C T W O R L D | ngọc thể
24 Feb 2019, 18:39D Ò N G S Ô N G T Ì N H Y Ê U | ngọc thể
13 Feb 2019, 20:33m ù a X u â n á o h ồ n g
01 Feb 2019, 17:23tưởng nhớ nhạc sĩ Nguyễn Hữu Ba | phạm anh dũng
28 Jan 2019, 16:17G I Ấ C M Ơ D Ò N G S Ô N G | npn
08 Aug 2018, 16:22 | 3 bình luậnx a o x á c m ư a r ơ i | ngọc thể
21 Jan 2019, 18:02t ư ở n g n h ớ q u á i k i ệ t T r ầ n V ă n T r ạ c h | phạm anh dũng
09 Dec 2018, 22:28D ạ K h ú c M ù a T H U
20 Nov 2018, 00:29h o à i n i ệ m T h u | ngọc thể
22 Oct 2018, 11:45m ù a t h u Đ o à n C h u ẩ n | phạm anh dũng
14 Oct 2018, 14:27M a i H ư ơ n g, g i ọ n g h á t c ủ a t h ă n g h o a | phạm anh dũng
23 Sep 2018, 13:42


1, 2, 3, 4, 5 ... 7
_______________________________________________
Hạt Bụi Hoá Thân - thơ - Chiêu Hoàng _______________________________________________

Image

Hạt Bụi tôi kiếp này đã mỏi mệt,
Muốn trở về với Chư Phật trong tâm
Nguyện mở lòng xin quy y Tam Bảo
Thắp hương lòng
Sám hối tội
Ăn năn...

xem tiếp...

_______________________________________________
Người Bạn Trẻ Và Phật Pháp - văn - Không Quán _______________________________________________

Image

Ngồi an bình như thế... tâm khởi lên cảnh giới vô biên lìa xa mọi ý thức. Sau một lúc mà tôi cũng không biết là bao lâu thì tự nhiên thấy xúc động rất nhiều với hai dòng nước mắt chảy trên má. Từ lần đó tôi cảm nhận được sự bình an của tâm hồn, mọi thứ chung quanh và thế giới không còn tầm quan trọng nhiều đối với tôi. Tôi thấy ra ý nghĩa của vô vi và tại sao đức Phật giảng vô nguyện, vô tác, cũng như mọi pháp, tự bản chất của chính nó, đều đã hoàn hảo . Và từ đó tôi có một đời sống thật là bình thản an vui trong sự mầu nhiệm của lý vô thường.

xem tiếp...

_______________________________________________
Giã Từ Cố Quận - nhạc - Hoàng Đình Bình _______________________________________________

Imagexem tiếp...

_______________________________________________
Diện - ảnh - Đỗ Danh Đôn _______________________________________________

Imagexem tiếp...