THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

NHỮNG BÀI THUỘC THỂ LỌAI Truyện / Tùy bútt ừ n h ữ n g g i ấ c m ơ | thúc sinh
20 Nov 2018, 13:09 | 10 bình luậnNhật ký của gió | diệu tâm bảo
28 Jul 2014, 20:52 | 15 bình luậnc ạ n k i ệ t . . .
17 Aug 2019, 23:30k h ô n g k h í
01 Aug 2019, 20:32c h ỗ n ằ m c ủ a t ô i . . .
05 Jul 2019, 22:40t ô i g i ờ n h ư t h ế đ ấ y !
25 Jun 2019, 20:13Tô Thuỳ Yên, trở về... rất thảnh thơi...
22 May 2019, 09:29k h u ấ t s a u m ộ t t h ế g i ớ i
16 May 2019, 10:45c ô g á i đ ế n t ừ c h â n m â y | diệu tâm bảo
15 May 2019, 20:05n g ồ i b ê n b ạ n | ngọc thể
27 Apr 2019, 16:19c h ú t t ư d u y c u ố i n g à y | ngọc thể
27 Apr 2019, 16:16t ả n m ạ n s á n g C h ủ N h ậ t
14 Apr 2019, 21:00n h ữ n g c o n c h ữ m ù a X u â n | nguyễn thanh hiệp
06 Feb 2019, 22:59X u â n , n ơ i đ â y . . . | nguyễn tiến dũng
04 Feb 2019, 19:12m ù a X u â n v ớ i t ô i | nguyễn thanh hiệp
03 Feb 2019, 19:27t r o n g l ú c c h ờ n h ậ p c ả n h
25 Jan 2019, 15:53k h i t ô i b u ồ n | hoàng thy mai thảo
12 Dec 2018, 01:05t h ư g ử i M ẹ | hoàng thy mai thảo
21 Nov 2018, 15:35b ê n đ ờ i k i a | yên chi
04 Mar 2013, 10:55 | 154 bình luậnn g à y N ấ m 1 2 t u ổ i
30 Oct 2018, 14:00T ế t T R U N G T H U | phạm anh dũng
24 Sep 2018, 13:29v e r t i g o - t r i ệ u c h ứ n g y h ọ c | phạm anh dũng
13 Sep 2018, 15:13thừa giấy... | hoài yên
04 Jun 2014, 14:48 | 81 bình luậnmobile friendly | Nguyễn Khoa Hội
30 Nov 2014, 18:27 | 29 bình luậnĐ à N ẵ n g & C a m R a n h n h ữ n g n g à y c u ố i . . . | phạm anh dũng
28 Mar 2018, 14:54


1, 2, 3, 4, 5 ... 9
_______________________________________________
Cánh Chữ Tàn - thơ - Hoa Trang _______________________________________________

Image

Niệm câu thơm thảo,
giã từ
Nhang lòng ngát nỗi thiêng tư,mùng 10
Đèn chiều giọt sáng lơi rơi...
Nghiêng vào ánh vãn ngay nơi hết ngày
Những đóm kinh tim tàn bay...

xem tiếp...

_______________________________________________
Gió & Thông - văn - Đình Nguyên _______________________________________________

Image

Vậy mà nỡ lòng nào em lại héo khô! Màu xanh kia trở thành úa héo. Nhúm tóc kim một chùm mấy sợi. Bay lang thang dính đầy kẽ, kẹt, sân vườn, mái nhà, ống dẫn nước thoát mưa.

xem tiếp...

_______________________________________________
Ngày Vui Qua Mau - nhạc - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

đừng nhìn xa vời em ơi
xin em hãy mơ thật gần
xin em hãy coi ngày vui là đây...

xem tiếp...

_______________________________________________
Lối Mòn - ảnh - Mùa Cổ Điển _______________________________________________

Imagexem tiếp...