THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

NHỮNG BÀI THUỘC THỂ LỌAI Truyện / Tùy bútT i ế n g V ọ n g c ủ a B i ể n | Lư Ngọc Dung
27 Aug 2017, 23:45 | 13 bình luậnnhững ký ức vụn | nguyễn thanh hiện
02 Jan 2016, 01:53 | 7 bình luậnღ . t ự g h i . . . | hoa trang
07 Nov 2018, 14:30 | 17 bình luậnn h ữ n g c o n c h ữ m ù a X u â n | nguyễn thanh hiệp
06 Feb 2019, 22:59P h ạ m C h i L a n , & n g ữ . . . | nguyên nhi
11 Apr 2018, 16:43 | 10 bình luậnX u â n , n ơ i đ â y . . . | nguyễn tiến dũng
04 Feb 2019, 19:12m ù a X u â n v ớ i t ô i | nguyễn thanh hiệp
03 Feb 2019, 19:27Tháng Chạp, tạ tội với dòng sông... | nguyễn thanh hiệp
30 Jan 2019, 01:23N G Ư Ợ C / X U Ô I / N G À Y T H Á N G C Ó N H A U | nguyên nhi
04 Feb 2013, 21:38 | 33 bình luậnn à y , y ê u d ấ u ! . . . | nguyên nhi
27 Jan 2019, 23:14 | 24 bình luậnKỷ Niệm Với Má | ngọc thể
11 Aug 2012, 01:05 | 220 bình luậnt r o n g l ú c c h ờ n h ậ p c ả n h
25 Jan 2019, 15:53n O t e s | đình nguyên
28 Apr 2013, 01:42 | 11 bình luậnt ừ n h ữ n g g i ấ c m ơ | thúc sinh
20 Nov 2018, 13:09 | 6 bình luậntĩnh vật | thúc sinh
27 Mar 2012, 17:41 | 235 bình luậnk h i t ô i b u ồ n | hoàng thy mai thảo
12 Dec 2018, 01:05k h u ấ t s a u m ộ t t h ế g i ớ i
27 Nov 2018, 16:57t h ư g ử i M ẹ | hoàng thy mai thảo
21 Nov 2018, 15:35b ê n đ ờ i k i a | yên chi
04 Mar 2013, 10:55 | 154 bình luậnn g à y N ấ m 1 2 t u ổ i
30 Oct 2018, 14:00T ế t T R U N G T H U | phạm anh dũng
24 Sep 2018, 13:29nồng nàn hồn hoa | diệu tâm bảo
18 Sep 2018, 16:08v e r t i g o - t r i ệ u c h ứ n g y h ọ c | phạm anh dũng
13 Sep 2018, 15:13thừa giấy... | hoài yên
04 Jun 2014, 14:48 | 81 bình luậnmobile friendly | Nguyễn Khoa Hội
30 Nov 2014, 18:27 | 29 bình luận


1, 2, 3, 4, 5 ... 8
_______________________________________________
Về Một Sợi Tóc - thơ - Nguyên Nhi _______________________________________________

Image

tình vui gởi sợi tóc xanh
biển hoan lạc dỗ giấc nhành rong tôi
đêm mơ nhặt sợi tóc trôi
ngại chi không buộc hết đời với nhau?

xem tiếp...

_______________________________________________
Những Mảng Vụn Của Ký Ức Còng - văn - Lư Ngọc Dung _______________________________________________

Image

Tôi lắc đầu cười. Tôi cũng như bà, yêu thích nếp sống độc lập. Nhưng cái gì sẽ xảy ra tôi không đoán trước được. Song tôi biết rằng những tình cảm mà tôi dành cho bà sẽ không bao giờ thay đổi vì nhờ có bà tôi mới biết được nhiều điều trong những ngày bỡ ngỡ với cuộc sống tha phương...

xem tiếp...

_______________________________________________
Mộng Lành - nhạc - Nguyễn Thành Vân _______________________________________________

Imagexem tiếp...

_______________________________________________
Bridge View - ảnh - tshoang1 _______________________________________________

Image


xem tiếp...