THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

NHỮNG BÀI THUỘC THỂ LỌAI Truyện / Tùy bútTô Thuỳ Yên, trở về... rất thảnh thơi...
22 May 2019, 09:29những nghĩ ngợi vu vơ về chuyện văn chương... | nguyễn thanh hiện
17 May 2019, 23:13 | 1 bình luậnn O t e s | đình nguyên
28 Apr 2013, 01:42 | 12 bình luậnP h ạ m C h i L a n , & n g ữ . . . | nguyên nhi
11 Apr 2018, 16:43 | 11 bình luậnT i ế n g V ọ n g c ủ a B i ể n | Lư Ngọc Dung
27 Aug 2017, 23:45 | 13 bình luậnk h u ấ t s a u m ộ t t h ế g i ớ i
16 May 2019, 10:45c ô g á i đ ế n t ừ c h â n m â y | diệu tâm bảo
15 May 2019, 20:05Kỷ Niệm Với Má | ngọc thể
11 Aug 2012, 01:05 | 222 bình luậnN G Ư Ợ C / X U Ô I / N G À Y T H Á N G C Ó N H A U | nguyên nhi
04 Feb 2013, 21:38 | 34 bình luậnn à y , y ê u d ấ u ! . . . | nguyên nhi
27 Jan 2019, 23:14 | 25 bình luậnn g ồ i b ê n b ạ n | ngọc thể
27 Apr 2019, 16:19c h ú t t ư d u y c u ố i n g à y | ngọc thể
27 Apr 2019, 16:16tĩnh vật | thúc sinh
27 Mar 2012, 17:41 | 236 bình luậnt ả n m ạ n s á n g C h ủ N h ậ t
14 Apr 2019, 21:00t ừ n h ữ n g g i ấ c m ơ | thúc sinh
20 Nov 2018, 13:09 | 7 bình luậnღ . t ự g h i . . . | hoa trang
07 Nov 2018, 14:30 | 18 bình luậnnhững ký ức vụn | nguyễn thanh hiện
02 Jan 2016, 01:53 | 7 bình luậnn h ữ n g c o n c h ữ m ù a X u â n | nguyễn thanh hiệp
06 Feb 2019, 22:59X u â n , n ơ i đ â y . . . | nguyễn tiến dũng
04 Feb 2019, 19:12m ù a X u â n v ớ i t ô i | nguyễn thanh hiệp
03 Feb 2019, 19:27Tháng Chạp, tạ tội với dòng sông... | nguyễn thanh hiệp
30 Jan 2019, 01:23t r o n g l ú c c h ờ n h ậ p c ả n h
25 Jan 2019, 15:53k h i t ô i b u ồ n | hoàng thy mai thảo
12 Dec 2018, 01:05t h ư g ử i M ẹ | hoàng thy mai thảo
21 Nov 2018, 15:35b ê n đ ờ i k i a | yên chi
04 Mar 2013, 10:55 | 154 bình luận


1, 2, 3, 4, 5 ... 8
_______________________________________________
Hạt Bụi Hoá Thân - thơ - Chiêu Hoàng _______________________________________________

Image

Hạt Bụi tôi kiếp này đã mỏi mệt,
Muốn trở về với Chư Phật trong tâm
Nguyện mở lòng xin quy y Tam Bảo
Thắp hương lòng
Sám hối tội
Ăn năn...

xem tiếp...

_______________________________________________
Người Bạn Trẻ Và Phật Pháp - văn - Không Quán _______________________________________________

Image

Ngồi an bình như thế... tâm khởi lên cảnh giới vô biên lìa xa mọi ý thức. Sau một lúc mà tôi cũng không biết là bao lâu thì tự nhiên thấy xúc động rất nhiều với hai dòng nước mắt chảy trên má. Từ lần đó tôi cảm nhận được sự bình an của tâm hồn, mọi thứ chung quanh và thế giới không còn tầm quan trọng nhiều đối với tôi. Tôi thấy ra ý nghĩa của vô vi và tại sao đức Phật giảng vô nguyện, vô tác, cũng như mọi pháp, tự bản chất của chính nó, đều đã hoàn hảo . Và từ đó tôi có một đời sống thật là bình thản an vui trong sự mầu nhiệm của lý vô thường.

xem tiếp...

_______________________________________________
Giã Từ Cố Quận - nhạc - Hoàng Đình Bình _______________________________________________

Imagexem tiếp...

_______________________________________________
Diện - ảnh - Đỗ Danh Đôn _______________________________________________

Imagexem tiếp...