THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

NHỮNG BÀI THUỘC THỂ LỌAI Thơt ì m l ạ i d ấ u x ư a | hoàng thy mai thảo
11 Feb 2019, 23:30Dưới Chân Cầu Mirabeau | hoàng thy mai thảo
09 Feb 2019, 12:46b ê n t h ề m X U Â N v ề l ạ i | hoàng thy mai thảo
06 Feb 2019, 16:48đầu mùa Xuân nhớ về quê hương | nguyễn tiến dũng
04 Feb 2019, 18:56s ắ c h ư ơ n g v ô v à n | hoàng thy mai thảo
04 Feb 2019, 18:22X U Â N ! . . .
04 Feb 2019, 15:40d ò n g n g à y t h á n g | hoàng thy mai thảo
01 Feb 2019, 16:46n à n g - m ù a - đ ô n g á o l ụ a | hoàng thy mai thảo
21 Jan 2019, 16:16c o n đ ư ờ n g h o a t u y ế t | hoàng thy mai thảo
10 Jan 2019, 17:14C H Ú C M Ừ N G N Ă M M Ớ I | hoàng thy mai thảo
01 Jan 2019, 14:28một thời cổ tích ru em | hoàng vũ luân
19 Mar 2010, 07:14 | 143 bình luậnc h i ế c l á | hoàng thy mai thảo
20 Dec 2018, 17:16m ù a T h u x a o l ã n g | hoàng thy mai thảo
12 Dec 2018, 01:02n ụ h o à n g h o a n ở g i ấ c t h i ê n a n h | hoàng thy mai thảo
05 Dec 2018, 17:00l ờ i t r ă m n ă m | hoàng thy mai thảo
02 Dec 2018, 18:08m â y n g à n T h u t h ủ y | hoàng thy mai thảo
28 Nov 2018, 15:13c h i ề u T h u | hoàng thy mai thảo
28 Nov 2018, 15:06n g à n t h u l ệ | hoàng thy mai thảo
19 Nov 2018, 15:44d i ễ m k h ú c m ù a T h u | hoàng thy mai thảo
17 Nov 2018, 00:22m ù a T h u v ẫ y g ọ i | hoàng thy mai thảo
10 Nov 2018, 14:05Mùa Xuân của Tình Yêu (thơ chuyển ngữ) | hoàng thy mai thảo
08 Nov 2018, 13:57b i ệ t l y m ù a t h u | hoàng thy mai thảo
07 Nov 2018, 16:57Huyền Thoại Về Hoa Hồng (thơ chuyển ngữ) | hoàng thy mai thảo
03 Nov 2018, 13:15tình yêu là gì, em biết không? | hoàng thy mai thảo
03 Nov 2018, 12:31tự tình chiều thu | hoàng thy mai thảo
27 Oct 2018, 22:36


1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 15
_______________________________________________
Lệ Đá - thơ - Nguyễn Tư Phương _______________________________________________

Image

trong hơi thở
đá nằm
nghe lạnh quá
hồn phong linh
quạnh quẽ
tiếng rung buồn.

xem tiếp...

_______________________________________________
Cũng Cùng Là Mẹ - văn - Hoài Yên _______________________________________________

Image

Con người sinh ra ai cũng muốn có cái quyền nói lên tiếng nói của chính mình. Tại sao một đứa bé vừa rời lòng mẹ lại khóc oe oe? Tại sao không cần chỉ hít vào lồng ngực một luồng không khí là buồng phổi tự động nở ra mà phải khóc thét lên một tiếng? Phải chăng tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh ấy cũng như một tiếng nói của riêng nó hầu nhấn mạnh sự có mặt của nó trên cuộc đời này.

xem tiếp...

_______________________________________________
Lời Cầm Sương Tôi - nhạc - Nguyễn Tiến Dũng _______________________________________________

Image

buông tay
ngây ngất dịu dàng
buông hồ cầm bặt âm vang
buông thanh âm
thơ ngát không gian
khép mặt giã từ...

xem tiếp...

_______________________________________________
Hsinbyume - tranh - Đỗ Danh Đôn _______________________________________________

Imagexem tiếp...