THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

NHỮNG BÀI THUỘC THỂ LỌAI ThơDưới Chân Cầu Mirabeau | hoàng thy mai thảo
09 Feb 2019, 12:46b ê n t h ề m X U Â N v ề l ạ i | hoàng thy mai thảo
06 Feb 2019, 16:48đầu mùa Xuân nhớ về quê hương | nguyễn tiến dũng
04 Feb 2019, 18:56s ắ c h ư ơ n g v ô v à n | hoàng thy mai thảo
04 Feb 2019, 18:22X U Â N ! . . .
04 Feb 2019, 15:40d ò n g n g à y t h á n g | hoàng thy mai thảo
01 Feb 2019, 16:46n à n g - m ù a - đ ô n g á o l ụ a | hoàng thy mai thảo
21 Jan 2019, 16:16c o n đ ư ờ n g h o a t u y ế t | hoàng thy mai thảo
10 Jan 2019, 17:14C H Ú C M Ừ N G N Ă M M Ớ I | hoàng thy mai thảo
01 Jan 2019, 14:28một thời cổ tích ru em | hoàng vũ luân
19 Mar 2010, 07:14 | 143 bình luậnc h i ế c l á | hoàng thy mai thảo
20 Dec 2018, 17:16m ù a T h u x a o l ã n g | hoàng thy mai thảo
12 Dec 2018, 01:02n ụ h o à n g h o a n ở g i ấ c t h i ê n a n h | hoàng thy mai thảo
05 Dec 2018, 17:00l ờ i t r ă m n ă m | hoàng thy mai thảo
02 Dec 2018, 18:08m â y n g à n T h u t h ủ y | hoàng thy mai thảo
28 Nov 2018, 15:13c h i ề u T h u | hoàng thy mai thảo
28 Nov 2018, 15:06n g à n t h u l ệ | hoàng thy mai thảo
19 Nov 2018, 15:44d i ễ m k h ú c m ù a T h u | hoàng thy mai thảo
17 Nov 2018, 00:22m ù a T h u v ẫ y g ọ i | hoàng thy mai thảo
10 Nov 2018, 14:05Mùa Xuân của Tình Yêu (thơ chuyển ngữ) | hoàng thy mai thảo
08 Nov 2018, 13:57b i ệ t l y m ù a t h u | hoàng thy mai thảo
07 Nov 2018, 16:57Huyền Thoại Về Hoa Hồng (thơ chuyển ngữ) | hoàng thy mai thảo
03 Nov 2018, 13:15tình yêu là gì, em biết không? | hoàng thy mai thảo
03 Nov 2018, 12:31tự tình chiều thu | hoàng thy mai thảo
27 Oct 2018, 22:36c h i ề u t h u k ỳ d i ệ u | hoàng thy mai thảo
17 Oct 2018, 17:54


1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 15
_______________________________________________
Cánh Chữ Tàn - thơ - Hoa Trang _______________________________________________

Image

Niệm câu thơm thảo,
giã từ
Nhang lòng ngát nỗi thiêng tư,mùng 10
Đèn chiều giọt sáng lơi rơi...
Nghiêng vào ánh vãn ngay nơi hết ngày
Những đóm kinh tim tàn bay...

xem tiếp...

_______________________________________________
Gió & Thông - văn - Đình Nguyên _______________________________________________

Image

Vậy mà nỡ lòng nào em lại héo khô! Màu xanh kia trở thành úa héo. Nhúm tóc kim một chùm mấy sợi. Bay lang thang dính đầy kẽ, kẹt, sân vườn, mái nhà, ống dẫn nước thoát mưa.

xem tiếp...

_______________________________________________
Ngày Vui Qua Mau - nhạc - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

đừng nhìn xa vời em ơi
xin em hãy mơ thật gần
xin em hãy coi ngày vui là đây...

xem tiếp...

_______________________________________________
Lối Mòn - ảnh - Mùa Cổ Điển _______________________________________________

Imagexem tiếp...