THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

NHỮNG BÀI THUỘC THỂ LỌAI Thơc ó n h ữ n g đ i ề u | hoàng thy mai thảo
07 Jun 2019, 22:54t ấ u k h ú c đ ê m
05 Jun 2019, 13:36L ê n N ú i T u | không quán
02 Jun 2019, 07:26k h ó c T ô T h u ỳ Y ê n
23 May 2019, 16:26Tình Anh Em - bài thơ thất lạc của Tô Thuỳ Yên
22 May 2019, 08:42v ẫ n t h ế t h ô i
16 May 2019, 12:27c ó k h i n à o
16 May 2019, 12:26t ỉ n h t h ứ c
16 May 2019, 12:25t ì n h l ặ n g
16 May 2019, 11:02h i ệ n h ữ u & h ư v ô
16 May 2019, 10:44Lời ru trong đời | diệu tâm bảo
14 Aug 2014, 19:50 | 2 bình luậnLẻ bóng | diệu tâm bảo
26 Jul 2014, 02:47 | 10 bình luậnM ẹ l à M ẹ | nguyễn tiến dũng
12 May 2019, 09:48P a r i s , m ư a n g ọ c . . . | hoàng thy mai thảo
25 Feb 2019, 14:16 | 1 bình luậnP a r i s , á o l ụ a h ồ n g đ à o | hoangthymaithao
13 Apr 2019, 23:17p h o n g s ư ơ n g t ư ơ n g p h ù n g | hoàng thy mai thảo
04 Apr 2019, 23:53k h ú c X u â n c a | hoàng thy mai thảo
04 Apr 2019, 23:51p h ù s a s ó n g đ ổ | hoàng thy mai thảo
04 Apr 2019, 23:49Ngày.. tháng.. năm.. | phiến băng
23 Jul 2012, 06:41 | 126 bình luậnVần gởi về đâu? | yên hà
23 Dec 2009, 00:12 | 170 bình luậnv ư ờ n X u â n m ộ n g m ị | hoàng thy mai thảo
26 Mar 2019, 20:40Dòng Sông Thơ | ngọc thể
08 Mar 2011, 12:38 | 59 bình luậnt h e o g i ó . . . m â y b a y ? ! | hoangthymaithao
19 Feb 2019, 13:27d à n h r i ê n g e m . . .
14 Feb 2019, 14:54t ì m l ạ i d ấ u x ư a | hoàng thy mai thảo
11 Feb 2019, 23:30


1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15
_______________________________________________
Cánh Chữ Tàn - thơ - Hoa Trang _______________________________________________

Image

Niệm câu thơm thảo,
giã từ
Nhang lòng ngát nỗi thiêng tư,mùng 10
Đèn chiều giọt sáng lơi rơi...
Nghiêng vào ánh vãn ngay nơi hết ngày
Những đóm kinh tim tàn bay...

xem tiếp...

_______________________________________________
Gió & Thông - văn - Đình Nguyên _______________________________________________

Image

Vậy mà nỡ lòng nào em lại héo khô! Màu xanh kia trở thành úa héo. Nhúm tóc kim một chùm mấy sợi. Bay lang thang dính đầy kẽ, kẹt, sân vườn, mái nhà, ống dẫn nước thoát mưa.

xem tiếp...

_______________________________________________
Ngày Vui Qua Mau - nhạc - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

đừng nhìn xa vời em ơi
xin em hãy mơ thật gần
xin em hãy coi ngày vui là đây...

xem tiếp...

_______________________________________________
Lối Mòn - ảnh - Mùa Cổ Điển _______________________________________________

Imagexem tiếp...