THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

NHỮNG BÀI THUỘC THỂ LỌAI Thơt h ụ
16 Jun 2019, 14:28d ư â m | VMTrang
01 Jan 2018, 23:48 | 3 bình luậnc ó n h ữ n g đ i ề u | hoàng thy mai thảo
07 Jun 2019, 22:54t ấ u k h ú c đ ê m
05 Jun 2019, 13:36L ê n N ú i T u | không quán
02 Jun 2019, 07:26k h ó c T ô T h u ỳ Y ê n
23 May 2019, 16:26Tình Anh Em - bài thơ thất lạc của Tô Thuỳ Yên
22 May 2019, 08:42v ẫ n t h ế t h ô i
16 May 2019, 12:27c ó k h i n à o
16 May 2019, 12:26t ỉ n h t h ứ c
16 May 2019, 12:25t ì n h l ặ n g
16 May 2019, 11:02h i ệ n h ữ u & h ư v ô
16 May 2019, 10:44Lời ru trong đời | diệu tâm bảo
14 Aug 2014, 19:50 | 2 bình luậnLẻ bóng | diệu tâm bảo
26 Jul 2014, 02:47 | 10 bình luậnM ẹ l à M ẹ | nguyễn tiến dũng
12 May 2019, 09:48P a r i s , m ư a n g ọ c . . . | hoàng thy mai thảo
25 Feb 2019, 14:16 | 1 bình luậnP a r i s , á o l ụ a h ồ n g đ à o | hoangthymaithao
13 Apr 2019, 23:17p h o n g s ư ơ n g t ư ơ n g p h ù n g | hoàng thy mai thảo
04 Apr 2019, 23:53k h ú c X u â n c a | hoàng thy mai thảo
04 Apr 2019, 23:51p h ù s a s ó n g đ ổ | hoàng thy mai thảo
04 Apr 2019, 23:49Ngày.. tháng.. năm.. | phiến băng
23 Jul 2012, 06:41 | 126 bình luậnVần gởi về đâu? | yên hà
23 Dec 2009, 00:12 | 170 bình luậnv ư ờ n X u â n m ộ n g m ị | hoàng thy mai thảo
26 Mar 2019, 20:40t h e o g i ó . . . m â y b a y ? ! | hoangthymaithao
19 Feb 2019, 13:27d à n h r i ê n g e m . . .
14 Feb 2019, 14:54


1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15
_______________________________________________
Lệ Đá - thơ - Nguyễn Tư Phương _______________________________________________

Image

trong hơi thở
đá nằm
nghe lạnh quá
hồn phong linh
quạnh quẽ
tiếng rung buồn.

xem tiếp...

_______________________________________________
Cũng Cùng Là Mẹ - văn - Hoài Yên _______________________________________________

Image

Con người sinh ra ai cũng muốn có cái quyền nói lên tiếng nói của chính mình. Tại sao một đứa bé vừa rời lòng mẹ lại khóc oe oe? Tại sao không cần chỉ hít vào lồng ngực một luồng không khí là buồng phổi tự động nở ra mà phải khóc thét lên một tiếng? Phải chăng tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh ấy cũng như một tiếng nói của riêng nó hầu nhấn mạnh sự có mặt của nó trên cuộc đời này.

xem tiếp...

_______________________________________________
Lời Cầm Sương Tôi - nhạc - Nguyễn Tiến Dũng _______________________________________________

Image

buông tay
ngây ngất dịu dàng
buông hồ cầm bặt âm vang
buông thanh âm
thơ ngát không gian
khép mặt giã từ...

xem tiếp...

_______________________________________________
Hsinbyume - tranh - Đỗ Danh Đôn _______________________________________________

Imagexem tiếp...