THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

NHỮNG BÀI THUỘC THỂ LỌAI Thơt ì n h t h ơ m ù a T h u | hoàng thy mai thảo
04 Oct 2019, 21:08đ o ạ n t ì n h t h u | diệu tâm bảo
04 Oct 2019, 18:41t i ế n g g u i t a r c ủ a e m | diệu tâm bảo
04 Oct 2019, 18:36Đầu thu gió về | diệu tâm bảo
31 Jul 2014, 03:33 | 13 bình luậnm ù a T h u | nguyễn thanh hiện
23 Oct 2018, 12:01 | 7 bình luậnvệt nứt đời... | nguyetthao
31 Dec 2017, 18:26 | 16 bình luậnNnguong - riêng hồn tôi hạn hẹp một tình yêu | nnguong
04 Dec 2011, 11:42 | 30 bình luậnN G U Y Ệ T V Ọ N G | nguyễn tư phương
13 Aug 2012, 20:56 | 73 bình luậnQUÁI PHONG / THỔI MÁT ĐỜI NHAU | nguyennhi
10 Feb 2013, 23:27 | 38 bình luậnmƯa nhỚ thưƠng | diệu tâm bảo
19 Jun 2014, 04:07 | 3 bình luậntàn trO mảnh hỒn... | diệu tâm bảo
20 Jun 2014, 11:36 | 3 bình luận. t h ơ L Ụ C B Á T chuthuynguyen | chu thụy nguyên
20 Feb 2013, 01:20 | 25 bình luận. VÉN NẮNG CHÂN MÂY . t h ơ t ì n h chuthuynguyen | chu thụy nguyên
27 Sep 2012, 20:05 | 421 bình luậnthơ Bích Linh Kha | Bích Linh Kha
05 May 2016, 00:42 | 15 bình luậnn h ì n m ư a , n h ớ . . . | dungfl
26 Aug 2019, 00:51q u a S t . A u g u s t i n e | dungfl
26 Aug 2019, 00:35b i ể n v à n g ư ờ i - thơ chuyển ngữ
25 Aug 2019, 21:11t h e w o u n d l u m i n o u s - thơ chuyển ngữ
25 Aug 2019, 21:00Thơ của những ngày cũ | diệu tâm bảo
03 Aug 2014, 20:52 | 6 bình luậnTháng tám ta về | diệu tâm bảo
22 Aug 2019, 21:38vô thường / the impermanence - Hoa Cỏ & Phiến Băng
25 Jul 2019, 20:46 | 1 bình luậnb à i c a x a o đ ộ n g | hoàng thy mai thảo
06 Aug 2019, 22:17Phượng Nở Muộn | không quán
14 Jul 2019, 11:50t h ụ
16 Jun 2019, 14:28d ư â m | VMTrang
01 Jan 2018, 23:48 | 3 bình luận


1, 2, 3, 4, 5 ... 15
_______________________________________________
Cánh Chữ Tàn - thơ - Hoa Trang _______________________________________________

Image

Niệm câu thơm thảo,
giã từ
Nhang lòng ngát nỗi thiêng tư,mùng 10
Đèn chiều giọt sáng lơi rơi...
Nghiêng vào ánh vãn ngay nơi hết ngày
Những đóm kinh tim tàn bay...

xem tiếp...

_______________________________________________
Gió & Thông - văn - Đình Nguyên _______________________________________________

Image

Vậy mà nỡ lòng nào em lại héo khô! Màu xanh kia trở thành úa héo. Nhúm tóc kim một chùm mấy sợi. Bay lang thang dính đầy kẽ, kẹt, sân vườn, mái nhà, ống dẫn nước thoát mưa.

xem tiếp...

_______________________________________________
Ngày Vui Qua Mau - nhạc - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

đừng nhìn xa vời em ơi
xin em hãy mơ thật gần
xin em hãy coi ngày vui là đây...

xem tiếp...

_______________________________________________
Lối Mòn - ảnh - Mùa Cổ Điển _______________________________________________

Imagexem tiếp...