THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

NHỮNG BÀI THUỘC THỂ LỌAI Thơt ì n h l ặ n g
10 Oct 2019, 13:58t h u p h a i
10 Oct 2019, 13:55m ậ t n g ô n m ù a T h u | đinh chinh
27 Aug 2017, 18:31 | 31 bình luậnt ì n h t h ơ m ù a T h u | hoàng thy mai thảo
04 Oct 2019, 21:08đ o ạ n t ì n h t h u | diệu tâm bảo
04 Oct 2019, 18:41t i ế n g g u i t a r c ủ a e m | diệu tâm bảo
04 Oct 2019, 18:36Đầu thu gió về | diệu tâm bảo
31 Jul 2014, 03:33 | 13 bình luậnm ù a T h u | nguyễn thanh hiện
23 Oct 2018, 12:01 | 7 bình luậnvệt nứt đời... | nguyetthao
31 Dec 2017, 18:26 | 16 bình luậnNnguong - riêng hồn tôi hạn hẹp một tình yêu | nnguong
04 Dec 2011, 11:42 | 30 bình luậnQUÁI PHONG / THỔI MÁT ĐỜI NHAU | nguyennhi
10 Feb 2013, 23:27 | 38 bình luậnmƯa nhỚ thưƠng | diệu tâm bảo
19 Jun 2014, 04:07 | 3 bình luậntàn trO mảnh hỒn... | diệu tâm bảo
20 Jun 2014, 11:36 | 3 bình luận. t h ơ L Ụ C B Á T chuthuynguyen | chu thụy nguyên
20 Feb 2013, 01:20 | 25 bình luận. VÉN NẮNG CHÂN MÂY . t h ơ t ì n h chuthuynguyen | chu thụy nguyên
27 Sep 2012, 20:05 | 421 bình luậnthơ Bích Linh Kha | Bích Linh Kha
05 May 2016, 00:42 | 15 bình luậnn h ì n m ư a , n h ớ . . . | dungfl
26 Aug 2019, 00:51q u a S t . A u g u s t i n e | dungfl
26 Aug 2019, 00:35b i ể n v à n g ư ờ i - thơ chuyển ngữ
25 Aug 2019, 21:11t h e w o u n d l u m i n o u s - thơ chuyển ngữ
25 Aug 2019, 21:00Thơ của những ngày cũ | diệu tâm bảo
03 Aug 2014, 20:52 | 6 bình luậnTháng tám ta về | diệu tâm bảo
22 Aug 2019, 21:38vô thường / the impermanence - Hoa Cỏ & Phiến Băng
25 Jul 2019, 20:46 | 1 bình luậnb à i c a x a o đ ộ n g | hoàng thy mai thảo
06 Aug 2019, 22:17Phượng Nở Muộn | không quán
14 Jul 2019, 11:50


1, 2, 3, 4, 5 ... 15
_______________________________________________
Lệ Đá - thơ - Nguyễn Tư Phương _______________________________________________

Image

trong hơi thở
đá nằm
nghe lạnh quá
hồn phong linh
quạnh quẽ
tiếng rung buồn.

xem tiếp...

_______________________________________________
Cũng Cùng Là Mẹ - văn - Hoài Yên _______________________________________________

Image

Con người sinh ra ai cũng muốn có cái quyền nói lên tiếng nói của chính mình. Tại sao một đứa bé vừa rời lòng mẹ lại khóc oe oe? Tại sao không cần chỉ hít vào lồng ngực một luồng không khí là buồng phổi tự động nở ra mà phải khóc thét lên một tiếng? Phải chăng tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh ấy cũng như một tiếng nói của riêng nó hầu nhấn mạnh sự có mặt của nó trên cuộc đời này.

xem tiếp...

_______________________________________________
Lời Cầm Sương Tôi - nhạc - Nguyễn Tiến Dũng _______________________________________________

Image

buông tay
ngây ngất dịu dàng
buông hồ cầm bặt âm vang
buông thanh âm
thơ ngát không gian
khép mặt giã từ...

xem tiếp...

_______________________________________________
Hsinbyume - tranh - Đỗ Danh Đôn _______________________________________________

Imagexem tiếp...