THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

NHỮNG BÀI THUỘC THỂ LỌAI ThơDạo Khúc | nguyễn quang tấn
30 Jun 2012, 10:21 | 90 bình luậntôi cùng gió mùa | nguyễn xuân thiệp
30 Jun 2012, 10:24 | 82 bình luậndưới chân đồi | thúc sinh
09 Feb 2012, 18:36 | 96 bình luậnngười đàn bà làm thơ | nguyễn thị bạch vân
15 Oct 2017, 22:58 | 61 bình luậnvệt nứt đời... | nguyetthao
31 Dec 2017, 18:26 | 16 bình luậnNnguong - riêng hồn tôi hạn hẹp một tình yêu | nnguong
04 Dec 2011, 11:42 | 30 bình luậnmưa, nắng cũ | nnguong
28 Sep 2010, 10:09 | 20 bình luậnN G U Y Ệ T V Ọ N G | nguyễn tư phương
13 Aug 2012, 20:56 | 73 bình luậnsỏi đá bên đời | đình nguyên
13 Jun 2010, 08:26 | 76 bình luậnCa dao xanh | lý quang chính
30 Dec 2009, 08:15 | 192 bình luận

Ngồi đồng thiền - quán chân như
Thấy tình rượt đuổi từ hư không về

đọc tiếp >Mật khúc | lý quang chính
06 Dec 2009, 17:55 | 251 bình luận

Còn người... mắt lạ môi xa
Nên sương khói đọng... vỡ ra tiếng buồn

đọc tiếp >thơ HHiếu | hhiếu
20 Jul 2013, 17:30 | 66 bình luậnt À k h Ú c | hhiếu
01 Aug 2015, 21:48 | 47 bình luậnmột góc thơ | thangtram
12 Dec 2011, 20:11 | 186 bình luậnQUÁI PHONG / THỔI MÁT ĐỜI NHAU | nguyennhi
10 Feb 2013, 23:27 | 38 bình luậnmƯa nhỚ thưƠng | diệu tâm bảo
19 Jun 2014, 04:07 | 3 bình luậntàn trO mảnh hỒn... | diệu tâm bảo
20 Jun 2014, 11:36 | 3 bình luận. t h ơ L Ụ C B Á T chuthuynguyen | chu thụy nguyên
20 Feb 2013, 01:20 | 25 bình luận. VÉN NẮNG CHÂN MÂY . t h ơ t ì n h chuthuynguyen | chu thụy nguyên
27 Sep 2012, 20:05 | 421 bình luậnthơ Bích Linh Kha | Bích Linh Kha
05 May 2016, 00:42 | 15 bình luậnn h ì n m ư a , n h ớ . . . | dungfl
26 Aug 2019, 00:51q u a S t . A u g u s t i n e | dungfl
26 Aug 2019, 00:35t h ơ P C L - v ư ờ n b ê n c ạ n h | nguyennhi
27 Jan 2019, 22:47 | 20 bình luậnb i ể n v à n g ư ờ i - thơ chuyển ngữ
25 Aug 2019, 21:11t h e w o u n d l u m i n o u s - thơ chuyển ngữ
25 Aug 2019, 21:00


1, 2, 3, 4, 5 ... 14
_______________________________________________
Bóng Xế - thơ - Lý Quang Chính _______________________________________________

Image

Mệt rồi gót mỏi rong chơi
Sơn cùng thủy tận đã lời nghe ra
Hoàng hôn trỗi nhịp phôi pha
Phím mòn ai nhấn âm ba lạnh mình

xem tiếp...

_______________________________________________
Tiếng Vọng Của Biển - văn - Lư Ngọc Dung _______________________________________________

Image

Tôi xa biển, có lẻ là vĩnh viễn. Nhưng tiếng sóng biển hay tiếng nói thật sự của cuộc đời sẽ luôn luôn tồn tại trong chính tôi. Ðó là thứ tiếng nói chân thật, giản đơn của biển cả mênh mông. Tiếng của Mẹ. Tiếng vọng của biển...

xem tiếp...

_______________________________________________
Thành Phố Mưa Bay - nhạc - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

có những chiều thành phố mưa bay
thương em gầy giọng hát liên dài
nghe hơi thở chạnh lòng khơi niềm nhớ
môi nhăn mắt đỏ mòn mỏi theo đợi chờ...

xem tiếp...

_______________________________________________
The Second Chair - ảnh - Đỗ Danh Đôn _______________________________________________

Image


xem tiếp...