THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

NHỮNG BÀI THUỘC THỂ LỌAI Thơmột góc thơ | thangtram
12 Dec 2011, 20:11 | 175 bình luậnDòng Sông Thơ | ngọc thể
08 Mar 2011, 12:38 | 59 bình luậnm ù a T h u | nguyễn thanh hiện
23 Oct 2018, 12:01 | 4 bình luậnP a r i s , m ư a n g ọ c . . . | hoàng thy mai thảo
25 Feb 2019, 14:16t ấ u k h ú c đ ê m
25 Feb 2019, 13:45thơ HHiếu | hhiếu
20 Jul 2013, 17:30 | 57 bình luậnt h ơ P C L - i m l ặ n g | nguyennhi
27 Jan 2019, 22:47 | 18 bình luậnt h e o g i ó . . . m â y b a y ? ! | hoangthymaithao
19 Feb 2019, 13:27d à n h r i ê n g e m . . .
14 Feb 2019, 14:54t h ơ . s ư ơ n g m a i | suongmai
24 Dec 2009, 23:16 | 79 bình luận

Anh hỡi, mùa thu đến ngập ngừng
Như lòng em đó, rất bâng khuâng
Như chờ, như đợi, như lưu luyến
Như nhơ, như thương rất chập chùng...

đọc tiếp >người đàn bà làm thơ | nguyễn thị bạch vân
15 Oct 2017, 22:58 | 45 bình luậnt ì m l ạ i d ấ u x ư a | hoàng thy mai thảo
11 Feb 2019, 23:30Dạo Khúc | nguyễn quang tấn
30 Jun 2012, 10:21 | 85 bình luậnchiêm bao giữa nền đời... | đinh chinh
27 Aug 2017, 18:31 | 28 bình luậnDưới Chân Cầu Mirabeau | hoàng thy mai thảo
09 Feb 2019, 12:46b ê n t h ề m X U Â N v ề l ạ i | hoàng thy mai thảo
06 Feb 2019, 16:48Ca dao xanh | lý quang chính
30 Dec 2009, 08:15 | 185 bình luận

Ngồi đồng thiền - quán chân như
Thấy tình rượt đuổi từ hư không về

đọc tiếp >đầu mùa Xuân nhớ về quê hương | nguyễn tiến dũng
04 Feb 2019, 18:56s ắ c h ư ơ n g v ô v à n | hoàng thy mai thảo
04 Feb 2019, 18:22X U Â N ! . . .
04 Feb 2019, 15:40Nnguong - riêng hồn tôi hạn hẹp một tình yêu | nnguong
04 Dec 2011, 11:42 | 27 bình luậnmưa, nắng cũ | nnguong
28 Sep 2010, 10:09 | 15 bình luậntôi cùng gió mùa | nguyễn xuân thiệp
30 Jun 2012, 10:24 | 80 bình luậnvệt nứt đời... | nguyetthao
31 Dec 2017, 18:26 | 14 bình luậnd ò n g n g à y t h á n g | hoàng thy mai thảo
01 Feb 2019, 16:46


1, 2, 3, 4, 5 ... 14
_______________________________________________
Về Một Sợi Tóc - thơ - Nguyên Nhi _______________________________________________

Image

tình vui gởi sợi tóc xanh
biển hoan lạc dỗ giấc nhành rong tôi
đêm mơ nhặt sợi tóc trôi
ngại chi không buộc hết đời với nhau?

xem tiếp...

_______________________________________________
Những Mảng Vụn Của Ký Ức Còng - văn - Lư Ngọc Dung _______________________________________________

Image

Tôi lắc đầu cười. Tôi cũng như bà, yêu thích nếp sống độc lập. Nhưng cái gì sẽ xảy ra tôi không đoán trước được. Song tôi biết rằng những tình cảm mà tôi dành cho bà sẽ không bao giờ thay đổi vì nhờ có bà tôi mới biết được nhiều điều trong những ngày bỡ ngỡ với cuộc sống tha phương...

xem tiếp...

_______________________________________________
Mộng Lành - nhạc - Nguyễn Thành Vân _______________________________________________

Imagexem tiếp...

_______________________________________________
Bridge View - ảnh - tshoang1 _______________________________________________

Image


xem tiếp...