THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

NHỮNG BÀI THUỘC THỂ LỌAI ThơMật khúc | lý quang chính
06 Dec 2009, 17:55 | 254 bình luận

Còn người... mắt lạ môi xa
Nên sương khói đọng... vỡ ra tiếng buồn

đọc tiếp >t À k h Ú c | hhiếu
01 Aug 2015, 21:48 | 51 bình luậnýnghĩngược | nnguong
19 Aug 2010, 11:36 | 60 bình luậnmột góc thơ | thangtram
12 Dec 2011, 20:11 | 190 bình luậndưới chân đồi | thúc sinh
09 Feb 2012, 18:36 | 101 bình luậnCa dao xanh | lý quang chính
30 Dec 2009, 08:15 | 195 bình luận

Ngồi đồng thiền - quán chân như
Thấy tình rượt đuổi từ hư không về

đọc tiếp >thơ HHiếu | hhiếu
20 Jul 2013, 17:30 | 69 bình luậnngười đàn bà làm thơ | nguyễn thị bạch vân
15 Oct 2017, 22:58 | 68 bình luậnt h u v ề h ô m n a o | phạm anh dũng
18 Oct 2019, 12:25Dạo Khúc | nguyễn quang tấn
30 Jun 2012, 10:21 | 92 bình luậntôi cùng gió mùa | nguyễn xuân thiệp
30 Jun 2012, 10:24 | 83 bình luậnt h ơ P C L - c h u y ế n b a y | nguyennhi
27 Jan 2019, 22:47 | 21 bình luậnt ì n h t h ơ m ù a T h u (2) | hoàng thy mai thảo
10 Oct 2019, 14:01t ì n h l ặ n g
10 Oct 2019, 13:58t h u p h a i
10 Oct 2019, 13:55m ậ t n g ô n m ù a T h u | đinh chinh
27 Aug 2017, 18:31 | 31 bình luậnn g ự c đ ê m . . . | Hoa Cỏ
23 Oct 2018, 00:00 | 17 bình luậnt ì n h t h ơ m ù a T h u | hoàng thy mai thảo
04 Oct 2019, 21:08đ o ạ n t ì n h t h u | diệu tâm bảo
04 Oct 2019, 18:41t i ế n g g u i t a r c ủ a e m | diệu tâm bảo
04 Oct 2019, 18:36Đầu thu gió về | diệu tâm bảo
31 Jul 2014, 03:33 | 13 bình luậnt ừ đ ô i m ô i t h ầ m l ặ n g . . . | nguyễn thanh hiện
25 Nov 2018, 16:18 | 6 bình luậnm ù a T h u | nguyễn thanh hiện
23 Oct 2018, 12:01 | 7 bình luậnn h ữ n g n g õ n g á c h t h ờ i g i a n | nguyễn thanh hiện
29 Oct 2018, 17:12 | 5 bình luậnvệt nứt đời... | nguyetthao
31 Dec 2017, 18:26 | 16 bình luận


1, 2, 3, 4, 5 ... 15
_______________________________________________
Tình Thơ Mùa Thu - thơ - Hoàng Thy Mai Thảo _______________________________________________

Image

Dưới ánh trăng thu lẻ bóng hình
Ta ngồi đợi mãi lúc bình minh
Chờ cơn gió nhẹ mơn ngàn nắng
Tự hát ru mình mộng nhân sinh

xem tiếp...

_______________________________________________
Ngữ... - văn - Phạm Chi Lan _______________________________________________

Image

Ðôi khi, thời tiết khí trời đem đến cho tôi những ngày sầu mang mang, chỉ thấy trống vắng và lâng lâng khi nhìn mầu nắng quái thoi thóp lấp lánh trong một vòm cây. Vài con chim về ngủ sớm trên cành, và những gợn gió nhẹ...

xem tiếp...

_______________________________________________
Về Từ Vô Vọng - nhạc - Hoàng Đình Bình _______________________________________________

Image


xem tiếp...

_______________________________________________
Thu Hồng Một Thuở - ảnh - violetdehue _______________________________________________

Image


xem tiếp...