THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

NHỮNG BÀI THUỘC THỂ LỌAI Thơk h ó c T ô T h u ỳ Y ê n
Yesterday, 16:26c h U y ệ n c Ổ t í C h | phiến băng
15 Nov 2012, 18:46 | 47 bình luậnTình Anh Em - bài thơ thất lạc của Tô Thuỳ Yên
22 May 2019, 08:42một góc thơ | thangtram
12 Dec 2011, 20:11 | 177 bình luậnchiêm bao giữa nền đời... | đinh chinh
27 Aug 2017, 18:31 | 29 bình luậnt h ơ P C L - c ă n p h ò n g | nguyennhi
27 Jan 2019, 22:47 | 19 bình luậnCa dao xanh | lý quang chính
30 Dec 2009, 08:15 | 187 bình luận

Ngồi đồng thiền - quán chân như
Thấy tình rượt đuổi từ hư không về

đọc tiếp >Mật khúc | lý quang chính
06 Dec 2009, 17:55 | 244 bình luận

Còn người... mắt lạ môi xa
Nên sương khói đọng... vỡ ra tiếng buồn

đọc tiếp >m ù a T h u | nguyễn thanh hiện
23 Oct 2018, 12:01 | 5 bình luậnsỏi đá bên đời | đình nguyên
13 Jun 2010, 08:26 | 73 bình luậnngười đàn bà làm thơ | nguyễn thị bạch vân
15 Oct 2017, 22:58 | 47 bình luậnvệt nứt đời... | nguyetthao
31 Dec 2017, 18:26 | 15 bình luậnDạo Khúc | nguyễn quang tấn
30 Jun 2012, 10:21 | 87 bình luậnv ẫ n t h ế t h ô i
16 May 2019, 12:27c ó k h i n à o
16 May 2019, 12:26t ỉ n h t h ứ c
16 May 2019, 12:25t ì n h l ặ n g
16 May 2019, 11:02h i ệ n h ữ u & h ư v ô
16 May 2019, 10:44Lời ru trong đời | diệu tâm bảo
14 Aug 2014, 19:50 | 2 bình luậnLẻ bóng | diệu tâm bảo
26 Jul 2014, 02:47 | 10 bình luậnthơ HHiếu | hhiếu
20 Jul 2013, 17:30 | 59 bình luậnM ẹ l à M ẹ | nguyễn tiến dũng
12 May 2019, 09:48dưới chân đồi | thúc sinh
09 Feb 2012, 18:36 | 89 bình luậnn g ự c đ ê m . . . | mưa chiều thứ bảy
23 Oct 2018, 00:00 | 10 bình luậnQUÁI PHONG / THỔI MÁT ĐỜI NHAU | nguyennhi
10 Feb 2013, 23:27 | 37 bình luận


1, 2, 3, 4, 5 ... 14
_______________________________________________
Hạt Bụi Hoá Thân - thơ - Chiêu Hoàng _______________________________________________

Image

Hạt Bụi tôi kiếp này đã mỏi mệt,
Muốn trở về với Chư Phật trong tâm
Nguyện mở lòng xin quy y Tam Bảo
Thắp hương lòng
Sám hối tội
Ăn năn...

xem tiếp...

_______________________________________________
Người Bạn Trẻ Và Phật Pháp - văn - Không Quán _______________________________________________

Image

Ngồi an bình như thế... tâm khởi lên cảnh giới vô biên lìa xa mọi ý thức. Sau một lúc mà tôi cũng không biết là bao lâu thì tự nhiên thấy xúc động rất nhiều với hai dòng nước mắt chảy trên má. Từ lần đó tôi cảm nhận được sự bình an của tâm hồn, mọi thứ chung quanh và thế giới không còn tầm quan trọng nhiều đối với tôi. Tôi thấy ra ý nghĩa của vô vi và tại sao đức Phật giảng vô nguyện, vô tác, cũng như mọi pháp, tự bản chất của chính nó, đều đã hoàn hảo . Và từ đó tôi có một đời sống thật là bình thản an vui trong sự mầu nhiệm của lý vô thường.

xem tiếp...

_______________________________________________
Giã Từ Cố Quận - nhạc - Hoàng Đình Bình _______________________________________________

Imagexem tiếp...

_______________________________________________
Diện - ảnh - Đỗ Danh Đôn _______________________________________________

Imagexem tiếp...