Hoa Xuân
c ó . l ẽ. .mùa thu này em đi nhặt nắng
thắp màu lá . vàng sáng ngàn cây
áo lụa say điểm chùm hoa trắng
nghe buổi chiều chầm chậm qua đây

lặng yên chờ mùa sang đổi gió
chút heo may nhè nhẹ mềm vai
tóc lá bay hướm mùi bông cỏ
hiu hắt rơi nắng dỗ tình phai

một năm rồi . cũng màu nắng ấy
xoa vết đau giam lỏng góc buồn
từng sợi thương bụi trần phủ lấy
vàng vọt phơi bên ô cửa vuông

mùa thu này em đi nhặt nắng
hong chút thương em gởi cho người
hanh giọt vàng về theo mây trắng
có lẽ... nắng reo . môi mỉm cười...©yênchi