ngoài_phố_mùa_Đông - Đinh Trường Chinh

c h i ề u .t h á n g .C h ạ p
....v ớ i.n ỗ i .b u ồ n .t ô i


mưa giờ cũng không còn mưa nữa
và nắng cũng vàng như khác xưa
người có ghé về đây dăm bảy bữa
ngồi với ta
nghe gió sang mùa

mấy chung rượu vui chiều mùa hạ
nghe chừng
còn ngất ngưởng ở mùa thu
von sâu kèn vẫn chưa rời tổ lá
hồn tái sinh vẫn còn nhớ diêm phù

chiều tháng chạp
ta thấy lòng say khướt
phố ai qua ta cũng ngỡ là người
tiếng ai gọi
bên kia đường xuôi ngược
chân lao xao mòn mỏi nửa đời

buồn chiều nay
là nỗi buồn tháng chạp
mà sao ta cứ ngỡ tháng mười
hồn hiến linh về cho ta biết
phải chăng
ta yêu đúng một con người


n g u y ễ n t h ị b ạ c h v â n