439_just_like_yesterday

s u m .h ọ p . .Bao năm lưu lạc ở phương xa
Tứ xứ về sum họp một nhà
Những người vong quốc không vong bản
Hạnh phúc gia đình quá thiết tha
Thắp lại tình thân buổi gặp nhau
Sưởi ấm thêm lên giọt máu đào
Dù có chia lìa vì thế cuộc
Ước mơ hội tụ tháng ngày sau...


Cầu mong con cháu về sau
Biết ơn gia nghiệp mài trau giữ gìn
Dĩ tình khả quý chi tình
Xác phàm xứ lạ là hình bóng thôi
Dẫu cho vật đổi sao dời
Phong Lâm Võ tộc là người Việt Namv v d