hạ_vàng - Vũ Thái Hòa
m ư a .
c ũ n g .c h ợ t .v u i .
t r ờ i .t h á n g .s á u


trời vỗ tay ra cơn mưa
chìu em .
tháng sáu nhặt thưa gió mềm
chiều đi trên mấy bậc thềm
vàng hoe giọt nắng xiên xiên rớt vào

nhớ em .
ngọt sớt mưa .
rào
tưởng ngưng là hết cớ sao vẫn còn...
lá già ôm nụ hoa non
xuyên mưa .
hẹn nắng càng giòn với nhau

gật gù tháng sáu phau phau
gọi mây trắng ở đẩu đâu .
kịp về
cùng ta biển hẹn non thề
vầy duyên hạnh ngộ ê hề gió thơm

em còn đằm thắm tim ngoan
ngực con gái .
thuở mới toan dâng người
căng buồm vượt vạn trùng khơi
giữa mưa tháng sáu ngời ngời cuộc yêu


t h a n g t r a m