dimmet - Đỗ Danh Đôn


g i ê n g .q u a . . . .đăm đắm rẻo trăng cười cuối giấc
rằm mơ mềm hết gối em chưa ?
lòng ta chăn chiếu im hơi quá
thoi thóp nguyên tiêu đã cạn mùa


thiêm thiếp nửa khuya miền thiếu phụ
vuông song đầy đặn gió luồn nghiêng
chiếc lá nằm khô thiên cổ lụy
đắn đo . đuôi mắt dậy cơn phiền...


vẫn . tháng giêng xanh mơn mởn nhỉ
vẫn . nhịp tim gờn gợn âm ba
vẫn . cuối trời kia xuân thắt thỏm
mà đào nguyên...cảnh vắng . người xa


giêng ơi giêng hỡi . ai cao giọng
lặng ngắt không trung mỏi mắt . chờ
đòng đưa quả lắc thời gian . cứ
sinh-tử buồn thiu . gõ . nhặt thưa...t h a n g t r a m