FathersDay - Đỗ Danh Đôn


n ắ m . t a y .B a . .


Hừng đông
Ba là ánh mặt trời
Chiều xuống
Ba thành vầng trăng khuya
Soi lối dẫn đường đàn con nhỏ
Bước xuống đời nông nỗi dại khờ

Ba
như ngọn núi cao ngàn năm
Vững chãi uy nghiêm
che chở con
Ba
cũng là một giòng sông biếc
Con về tắm mát cõi bình yên

Bàn tay này
thuở xưa Ba nắm
Dìu con thơ đến miền ước mơ
Ngày nay
tay già mềm như lụa
Bao giờ
dắt Ba về quê nhà ?©v m t r a n g